سایت دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای استخدامی به همراه جواب

دانلود سوالات استخدامی شایستگی آشنایی با قوانین بیمه و مالیات آزمون بخش خصوصی

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شایستگی آشنایی با قوانین بیمه و مالیات بخش خصوصی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی شایستگی آشنایی با قوانین بیمه و مالیات بخش خصوصی :

 

سوالات شایستگی آشنایی با قوانین بیمه و مالیات

 

ادامه مطلب...
23 August 22 ، 08:34 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

دانلود سوالات استخدامی شایستگی آشنایی با امور اداری و دفتری آزمون بخش خصوصی

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شایستگی آشنایی با امور اداری و دفتری بخش خصوصی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی شایستگی آشنایی با امور اداری و دفتری بخش خصوصی :

 

سوالات شایستگی آشنایی با امور اداری و دفتری ویژه مالی، اداری و حقوقی

سوالات شایستگی آشنایی با امور اداری و دفتری ویژه مدیریتی

 

ادامه مطلب...
23 August 22 ، 08:22 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

دانلود سوالات استخدامی شایستگی حسابداری دارایی های ثابت آزمون بخش خصوصی

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شایستگی حسابداری دارایی های ثابت بخش خصوصی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی شایستگی حسابداری دارایی های ثابت بخش خصوصی :

 

سوالات شایستگی حسابداری دارایی های ثابت

 

ادامه مطلب...
22 August 22 ، 17:06 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

دانلود سوالات استخدامی شایستگی استانداردهای حسابرسی آزمون بخش خصوصی

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شایستگی استانداردهای حسابرسی بخش خصوصی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی شایستگی استانداردهای حسابرسی بخش خصوصی :

 

سوالات شایستگی استانداردهای حسابرسی

 

ادامه مطلب...
22 August 22 ، 16:59 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

دانلود سوالات استخدامی شایستگی استانداردهای حسابداری آزمون بخش خصوصی

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شایستگی استانداردهای حسابداری بخش خصوصی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی شایستگی استانداردهای حسابداری بخش خصوصی :

 

سوالات شایستگی استانداردهای حسابداری

 

ادامه مطلب...
22 August 22 ، 16:50 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

دانلود سوالات استخدامی شایستگی اصول و فنون انبارداری آزمون بخش خصوصی

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شایستگی اصول و فنون انبارداری بخش خصوصی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی شایستگی اصول و فنون انبارداری بخش خصوصی :

 

سوالات شایستگی اصول و فنون انبارداری

 

ادامه مطلب...
22 August 22 ، 16:42 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

دانلود سوالات استخدامی شایستگی آشنایی با امور بانکی آزمون بخش خصوصی

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شایستگی آشنایی با امور بانکی بخش خصوصی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی شایستگی آشنایی با امور بانکی بخش خصوصی :

 

سوالات شایستگی آشنایی با امور بانکی

 

ادامه مطلب...
22 August 22 ، 16:24 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

دانلود سوالات استخدامی شایستگی اصول و فنون مذاکره آزمون بخش خصوصی

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شایستگی اصول و فنون مذاکره بخش خصوصی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی شایستگی اصول و فنون مذاکره بخش خصوصی :

 

سوالات شایستگی اصول و فنون مذاکره ویژه مالی، اداری و حقوقی

سوالات شایستگی اصول و فنون مذاکره ویژه مدیریتی

 

ادامه مطلب...
22 August 22 ، 16:12 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

دانلود سوالات استخدامی شایستگی زبان انگلیسی آزمون بخش خصوصی

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شایستگی زبان انگلیسی بخش خصوصی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی شایستگی زبان انگلیسی بخش خصوصی :

 

سوالات شایستگی زبان انگلیسی ویژه کارشناسی و ارائه خدمات

سوالات شایستگی زبان انگلیسی ویژه مالی، اداری و حقوقی

سوالات شایستگی زبان انگلیسی ویژه فناوری اطلاعات

 

ادامه مطلب...
22 August 22 ، 15:59 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

دانلود سوالات استخدامی شایستگی مایکروسافت ورد (microsoft WORD) آزمون بخش خصوصی

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شایستگی مایکروسافت ورد (microsoft WORD) بخش خصوصی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی شایستگی مایکروسافت ورد (microsoft WORD) بخش خصوصی :

 

سوالات شایستگی مایکروسافت ورد (microsoft WORD) ویژه هنر، رسانه و آموزش

سوالات شایستگی مایکروسافت ورد (microsoft WORD) ویژه کارشناسی و ارائه خدمات

سوالات شایستگی مایکروسافت ورد (microsoft WORD) ویژه مالی، اداری و حقوقی

سوالات شایستگی مایکروسافت ورد (microsoft WORD) ویژه بازاریابی و فروش

سوالات شایستگی مایکروسافت ورد (microsoft WORD) ویژه فناوری اطلاعات

سوالات شایستگی مایکروسافت ورد (microsoft WORD) ویژه مهندسی

 

 

ادامه مطلب...
21 August 22 ، 13:28 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف