دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مرکزی

 

دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی بانک مرکزی:

 

خرید سوالات استخدامی بانک مرکزی با پاسخنامه

 

 

  

آگهی استخدام بانک مرکزی ایران - 7 مهر 1401

 

 
 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار در استان مازندران، از متقاضیان واجد شرایط به شرح مندرج در جدول آگهی استخدامی و شرایط ذیل، به منظور استخدام به صورت "قراردادی" دعوت به همکاری مینماید.

مهلت ثبت نام تا 13 آبان 1401 می باشد.

 
 
> شرایط
1 -تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2 -تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی
3 -اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
4 -عدم اشتهار به فساد و نداشتن سوء سابقه.
5 -داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان (به شرح مندرج در ستون "سایر شرایط لازم" جدول آگهی استخدام). ثبت نام متقاضیانی که دارای معافیت موقت تحت هر عنوان می باشند مورد قبول نخواهد بود.
الف: تاریخ ترخیص از خدمت و یا صدور کارت معافیت باید تا پایان مهلت ثبت نام (1401/08/13) باشد.
ب: مدت خدمت وظیفه عمومی انجام شده به حداکثر سن تعیین شده برای هر ردیف شغلی اضافه خواهد شد.
6 -حداقل سن استخدام 18 سال تمام (متولدین 1383/08/13 به قبل) و حداکثر سن به شرح مندرج درجدول آگهی استخدام میباشد.
تاریخ فراغت از تحصیل باید تا پایان مهلت ثبت نام (1401/08/13) باشد. این تاریخ ملاک عمل بانک در خصوص بند 1 قسمت سایر نکات آگهی استخدام نیز خواهد بود.
7 -داشتن سلامت کامل جسم و روان و توانایی کامل انجام کار برای شغل مورد تقاضا به تشخیص اداره رفاه کارکنان بانک.
8 -ایثارگران عزیز در صورت دارا بودن شرایط لازم در چارچوب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (با آخرین اصلاحات و الحاقات)، صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی، طبق ضوابط از معافیت ها، اولویت ها و امتیازات خاص خود برخوردار خواهند بود. بدیهی است پس از اعلام نتایج آزمون کتبی و به هنگام بررسی مدارک داوطلبان، گواهی معتبر ) بر اساس آخرین مقررات و بخشنامه های صادره درخصوص مراجع ذیصلاح جهت صدور گواهی ایثارگری (مبنی بر معرفی جهت بهره مندی فرد از اولویت های قانونی استخدام مطالبه خواهد شد. بدیهی است چنانچه گواهی مزبور از سوی داوطلب ارائه نگردد و یا فاقد شرایط لازم جهت پذیرش به عنوان گواهی ایثارگری صادره از مراجع ذیصلاح باشد، از ادامه مراحل استخدامی فرد حتی با وجود اعلام نام وی در لیست پذیرفته شدگان آزمون کتبی و در هرمرحله که مشخص گردد، ممانعت به عمل خواهد آمد و حق معرفی داوطلب جایگزین (بر اساس نمره آزمون کتبی) برای بانک محفوظ خواهد بود.
تبصره: رعایت شرایط علمی از نظر مدرک و رشته تحصیلی برای متقاضیان استفاده از سهمیه ایثارگری الزامی است.
9 -معلولان عزیز در صورت دارا بودن شرایط لازم با ارایه معرفی نامه از بهزیستی و بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان، صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدام و طی موفقیت آمیز مراحل استخدامی و تایید توانایی انجام کار در شغل مورد تقاضا از سوی اداره رفاه کارکنان بانک، طبق ضوابط از اولویت ها و امتیازات خاص خود برخوردار خواهند بود.
10 -مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در چارچوب ضوابط و مقررات درخصوص افزایش سقف سنی لازم جهت ثبت نام در آزمون استخدامی بانک و همچنین اعمال ضریب مربوطه به نمرات آزمون آنان رعایت خواهد گردید. بدیهی است چنانچه در هریک از مراحل آزمون مشخص گردد اطلاعات ارائه شده پیش از آزمون کتبی با مندرجات مدارک داوطلب مطابقت ندارد، موضوع افزایش سقف سنی و یا اعمال ضریب به نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی منتفی خواهد گردید و چنانچه بر اثر این اتفاق فرد غیر واجد شرایط از نظر سنی تشخیص داده شده و یا موفق به کسب حدنصاب و قرارگرفتن در لیست چند برابر ظرفیت نگردد، علیرغم درج نام وی در لیست پذیرفته شدگان آزمون کتبی، از ادامه مراحل استخدامی وی ممانعت به عمل خواهد آمد و حق معرفی داوطلب جایگزین (بر اساس نمره آزمون کتبی) برای بانک محفوظ خواهد بود.
11 -مفاد قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام (مصوب مورخ 1371/2/22 مجلس شورای اسلامی) در خصوص افزایش شرط حداکثر سن داوطلبان رعایت خواهد گردید.
12 -عدم اشتغال و عدم دارا بودن تعهد خدمت به سازمانهای دولتی و خصوصی در زمان شروع به کار در بانک الزامی است. بدیهی است به هنگام ابلاغ لزوم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی جهت شروع به کار، چنانچه متقاضی به دلایل فوق امکان شروع به کار در بانک را نداشته باشد، موضوع به منزله انصراف متقاضی از استخدام در بانک مرکزی تلقی گردیده و بانک حق خواهد داشت ضمن منتفی نمودن استخدام وی، نسبت به معرفی فرد ذخیره به عنوان جایگزین جهت طی مراحل استخدامی و شروع بکار در بانک اقدام نماید و مسئولیت این امر بر عهده متقاضی خواهد بود.
 
 
 
 
> نکته مهم
هر داوطلب میتواند تنها در یک ردیف شغلی شرکت نماید. (در صورت عدم رعایت این موضوع از سوی داوطلب، موضوع به عنوان تخلف تلقی شده و بانک مجاز به حذف تمامی ثبت نام های وی خواهد بود.)
 
> زمان ثبت نام
ثبت نام صرفاً از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از روز شنبه مورخ 1401/08/07 تا روز جمعه مورخ 1401/08/13 صورت خواهد پذیرفت. در ضمن پذیرش تقاضای حضوری یا تقاضاهایی که به پست تحویل داده شود، امکانپذیر نخواهد بود.
تذکر مهم: مدت زمان تعیین شده تمدید نمیگردد و متقاضیان می بایست در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
تذکر مهم: داوطلبان می بایست در انتخاب ردیف شغلی به عنوان شغل، محل خدمت، جنسیت و شرایط تعیین شده برای ثبت نام در آن توجه نمایند.
 
> سایر نکات
1 .شرکت با مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع اعلام شده در آگهی استخدامی، تخلف محسوب میگردد. چنانچه متقاضی با مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع اعلام شده در آگهی، در آزمون شرکت نماید، هرچند که هیچگونه ادعایی نسبت به پذیرش و یا هرگونه اقدام دیگر درخصوص مدرک بالاتر خود از بانک نداشته باشد، از استخدام و یا ادامه همکاری وی در هر مرحله که مشخص گردد، ممانعت به عمل آمده و کلیه هزینه های متعلقه (بنا به تشخیص و صلاح دید بانک) از وی اخذ خواهد گردید.
2 .چنانچه در هر یک از مراحل آزمون مشخص گردد داوطلب به هردلیل واجد شرایط تعیین شده در آگهی نمیباشد، از ادامه مراحل استخدامی، استخدام و یا ادامه همکاری وی در هر زمان که مشخص گردد، ممانعت به عمل آمده و کلیه هزینه های متعلقه (بنا به تشخیص و صلاح دید بانک) از وی اخذ خواهد گردید.
3 .در ردیف های شغلی که جنسیت مورد نیاز مرد و زن اعلام گردیده است به دلیل نوع کار قابل واگذاری، حسب نیاز ادارات بانک در پذیرش نهایی نسبت لازم بین پذیرفته شدگان زن و مرد اعمال خواهد شد .
4 .شرط لازم برای انتخاب داوطلبان استخدام جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدامی (شامل مصاحبه تخصصی، ارزیابی توسط کانون ارزیابی و ...... )، کسب حدنصاب مورد نظر بانک در آزمون کتبی خواهد بود.
5 .هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. از این رو لازم است متقاضیان استخدام قبل از ثبت نام شرایط استخدامی ردیف شغلی مورد نظر خود را به دقت مطالعه و در صورت دارا بودن تمامی شرایط تعیین شده اقدام به ثبت نام نمایند.
6 .از آنجا که نفرات برتر هر ردیف شغلی در مرحله آزمون کتبی، متعاقباً از طریق اطلاع رسانی به شماره همراه داوطلب جهت بررسی مدارک و یا شرکت در مصاحبه علمی، دعوت به عمل خواهد آمد؛ لذا مقتضی است داوطلبان درخصوص درج تلفن های ضروری تماس خود دقت لازم را مبذول دارند.
7 .استخدام در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به توفیق در تمامی مراحل مربوط (آزمون کتبی، مصاحبه علمی، کانونهای ارزیابی، گزینش، اخذ گواهی عدم سوءپیشینه و تایید سلامت جسم و روان و توانایی انجام کار از سوی اداره رفاه کارکنان بانک برای شغل مورد تقاضا) خواهد بود.
8 .متقاضیان در صورت انصراف، اخراج و یا قطع رابطه همکاری به هر نحو موظف به پرداخت هزینه هذای متعلقه (بنا به تشخیص و صلاح دید بانک) خواهند بود.
9 .در ردیف های شغلی شماره (59-60 و 61 ) مشاغل کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار، داوطلبان بومی "شهرستان آمل"، مشروط به دارابودن حداقل یکی از شرایط ذیل، از امتیاز اولویت قانونی نسبت به سایرین برخوردار خواهند بذود. بدین ترتیب که نمره داوطلب بومی نسبت به سایر داوطلبان غیربومی شهرستان آمل، با ضریب 1/4 محاسبه و در لیست نمرات آزمون کتبی لحاظ خواهد گردید. بدیهی است از آنجا که اعمال ضریب مربوطه به نمره داوطلبان بومی شهرستان آمل بر اساس اظهارات داوطلب در فرم ثبت نام آزمون استخدامی صورت میپذیرد، چنانچه پس از اعلام نتایج آزمون کتبی و با بررسی مدارک استخدامی، خلاف اظهارات داوطلب برای بانک اثبات گردد، بانک نسبت به محاسبه مجدد نمره داوطلب مذکور بدون اعمال ضریب یاد شده اقدام خواهد نمود و چنانچه بر اثر این اتفاق فرد موفق به کسب حدنصاب و قرارگرفتن در لیست چند برابر ظرفیت نگردد، علیرغم درج نام وی در لیست پذیرفته شدگان آزمون کتبی، از ادامه مراحل استخدامی وی ممانعت به عمل خواهد آمد و حق معرفی داوطذب جایگزین (بر اساس نمره آزمون کتبی) برای بانک محفوظ خواهد بود.
الف) "شهرستان" محل تولد داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) داوطلب از حداقل 10 سال گذشته تاکنون بصورت مستمر و پیوسته ساکن شهرستان موردتقاضا برای استخدام باشد.
استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی (بر اساس فرم پیوست) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از ده سال سابقه سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر بررسی ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان مورد تقاضا مورد محاسبه قرار گیرد
مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد.
10 .در تمامی ردیف های شغلی علی الخصوص مشاغل با اولویت جذب داوطلبان بومی (مشاغل کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار)، بانک هیچگونه تعهد و مسئولیتی در خصوص اسکان پذیرفته شدگان غیربومی (نسبت به محل مورد تقاضای استخدام) و جابجایی آنان به دیگر شهرستانها نخواهد داشت و ارائه هرگونه تقاضا در این خصوص و یا درخواست انتقال به سایر نقاط کشور، به منزله انصراف و استعفای ایشان از ادامه خدمت در بانک تلقی گردیده و اقدامات لازم در خصوص خاتمه همکاری با ایشان صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است این موضوع فارغ از نحوه رابطه استخدامی پذیرفته شدگان نهایی با بانک بوده و تعهد محضری مربوطه در این رابطه در بدو استخدام از افراد مشمول اخذ خواهد گردید.
 
 
> مواد آزمون عمومی
مواد آزمون عمومی عبارتند از:
۱ .معارف اسلامی
۲ .زبان و ادبیات فارسی؛
۳ .زبان انگلیسی (عمومی)
۴ .فنّاوری اطلاعات(مهارتهای هفتگانه L.D.C.I)؛
۵ .هوش و استعداد شغلی.
 
 
 
> مواد آزمون تخصصی
مواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشاغل در جدول شماره 1 مشخص شده است.
تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای با ضریب یک (1) میباشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
11 .پذیرفته شدگان ردیف های شغلی شماره 12-15-26-50-51-52-53 با عنوان "مشاغل امور حراست" و "مشاغل امور گزینش" صرفاً در ادارات حوزه حراست و یا گزینش (به تشخیص بانک) مشغول بکار شده و از ایشان تعهد محضری مبنی بر لزوم خدمت در ادارات یاد شده از بدو استخدام اخذ خواهد گردید. لذا امکان انتقال و جابجایی پذیرفته شدگان این ردیف های شغلی فارغ از نوع رابطه استخدامی در طول مدت خدمت در بانک به هیچ یک از ادارات و واحدهای دیگر بانک وجود نخواهد داشت.
12 .از پذیرفته شدگان ردیف های شغلی شماره 13-35-36-40-41-42-43-44-55 که از شرایط ثبت نام در آن داشتن"سابقه کار" میباشد، گواهی اشتغال بکار به همراه لیست سوابق بیمه ای پرداخت شده به تامین اجتماعی مرتبط با رشته تحصیلی به میزان مندرج در جدول آگهی استخدامی مطالبه خواهد گردید. بدیهی است در صورت قبولی در آزمون کتبی و عدم ارائه مستندات یاد شده به صورت کامل و یا سوابق کاری بدون پرداخت حق بیمه، موضوع استخدام ایشان منتفی گردیده و حق معرفی داوطلب جایگزین (بر اساس نمره آزمون کتبی) برای بانک محفوظ بوده و امکان اعتراض برای این داوطلبان وجود نخواهد داشت.
پذیرش سابقه ارائه شده از سوی داوطلبان پس از استخدام در این ردیفهای شغلی، صرفاً به میزان مدت اشاره شده در جدول آگهی استخدام و بر اساس ضوابط و مقررات بانک خواهد بود.
13 .به منظور ثبت نام در ردیف شغلی شماره 18 ( کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- جزا و جرم شناسی (داشتن دانشنامه کارشناسی حقوق الزامی می باشد. بدیهی است داوطلبان فاقد مدرک کارشناسی حقوق حتی درصورت کسب حدنصاب لازم در آزمون کتبی از ادامه فرآیند استخدام حذف خواهند گردید و امکان اعتراض برای این داوطلبان وجود نخواهد داشت.
14 .باتوجه به شرایط احراز شغل درنظر گرفته شده برای پذیرفته شدگان نهایی در ردیف شغلی شماره 32 (کارشناسی ارشد "مدیریت/مطالعات موزه" و "تاریخ ایران اسلامی" و "تاریخ هنر ایران اسلامی")، از این دسته از پذیرفته شدگان به طور جداگانه مصاحبه تخصصی زبان انگلیسی به عمل خواهد آمد. لذا شرط پذیرش نهایی در مرحله مصاحبه و راهیابی به سایر مراحل درخصوص این دسته از داوطلبان، قبولی آنان در مصاحبه تخصصی زبان انگلیسی خواهد بود. ضمناً امکان انتقال و جابجایی پذیرفته شدگان این ردیف شغلی فارغ از نوع رابطه استخدامی در طول مدت خدمت در بانک به هیچیک از واحدهای دیگر بانک وجود نخواهد داشت. بدیهی است تعهد محضری لازم در این خصوص از ایشان اخذ خواهد گردید.
15 .پذیرفته شدگان در ردیفهای شغلی شماره 30-34-46-48-56-57-58 (مشاغل فنی و ستادی سازمان تولید اسکناس و مسکوک) تابع ضوابط و مقررات پرسنلی واحدهای تولیدی بانک بوده و فارغ از نوع رابطه اسذتخدامی، امکان انتقال و جابجایی ایشان در طول مدت خدمت در بانک به هیچ یک از ادارات و واحدهای دیگر بانک وجود نخواهد داشت. بدیهی است تعهد محضری لازم در این خصوص از ایشان اخذ خواهد گردید.
16 .دارابودن حداقل 3 سال تجربه مفید و مرتبط با رشته و گرایش تحصیلی در ردیف های شغلی مشاغل فنی بانک) کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی برق – الکترونیک، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی، مهندسی برق، مهندسی معماری و کارشناسی مهندسی فن آوری آسانسور و بالابر)، الزامی میباشد. ضمناً امکان انتقال و جابجایی پذیرفته شدگان این ردیف شغلی فارغ از نوع رابطه استخدامی در طول مدت خدمت در بانک به هیچ یک از واحدهای دیگر بانک وجود نخواهد داشت. بدیهی است تعهد محضری لازم در این خصوص از ایشان اخذ خواهد گردید.
17 .پذیرفته شدگان در ردیف های شغلی شماره 59-60-61 (مشاغل فنی کارخانه تولید کاغذذ اسناد بهادار (تابع ضوابط و مقررات پرسنلی واحدهای تولیدی بانک بوده و فارغ از نوع رابطه استخدامی، امکان انتقال و جابجایی ایشان در طول مدت خدمت در بانک به هیچ یک از واحدهای دیگر بانک وجود نخواهد داشت. بدیهی است تعهد محضری در این خصوص از ایشان اخذ خواهد گردید.
18. از تمامی پذیرفته شدگان ردیف های شغلی مقطع کارشناسی، تعهد شغلی لازم مبنی بر خدمت در شغل مورد تقاضا در طول مدت خدمت در بانک اخذ خواهد گردید و فارغ از نوع رابطه استخدامی، امکان تغییر شغل به دیگر مشاغل تخصصی بانک و یا انتقال و جابجایی ایشان در طول مدت خدمت در بانک به هیچ یک از ادارات و واحدهای دیگر و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر (حتی درصورت اخذ و ارائه مدر تحصیلی بالاتر) وجود نخواهد داشت. البته امکان تغییر شغل آنان به دیگر مشاغل هم طراز از نظر شرایط احراز (مدر و رتبه شغلی لازم جهت تصدی سمت موردنظر) مشروط به تشخیص بانک فراهم خواهد بود.بدیهی است تعهد محضری لازم در این خصوص از ایشان اخذ خواهد گردید.
19 .از پذیرفته شدگان ردیف های شغلی مقطع کارشناسی ارشد که از شرایط آن "اخذ تعهد شغلی و محل خدمت به شرح مندرج در آگهی" قید گردیده، تعهد شغلی لازم مبنی بر خدمت در شغل مورد تقاضا در طول مدت خدمت در بانک اخذ خواهد گردید. و فارغ از نوع رابطه استخدامی، امکان تغییر شغل آنان به دیگر مشاغل بانک و یا انتقال و جابجایی ایشان در طول مدت خدمت در بانک به هیچ یک از ادارات و واحدهای دیگر ولو با اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر وجود نخواهد داشت. بدیهی است تعهد محضری در این خصوص از ایشان اخذ خواهد گردید.
20 .در ردیفهای شغلی که از جمله شرایط آن اخذ تعهد شغلی ذکر گردیده، پذیرفته شدگان نهایی موظف به قبول و ارائه تعهد مذکور منطبق با مفاد آگهی استخدام به بانک می باشند. بدیهی است در غیر این صورت موضوع استخدام فرد منتفی گردیده و حق معرفی داوطلب جایگزین (حسب نمرات آزمون کتبی) برای بانک محفوظ خواهد بود.
21 .عناوین شغلی در نظر گرفته شده برای تصدی توسط پذیرفته شدگان نهایی داوطلبان ردیف های شغلی مقطع دکتری، با عناوین شغلی درنظرگرفته شده برای تصدی توسط پذیرفته شدگان نهایی داوطلبان ردیف های شغلی مقطع کارشناسی ارشد، یکسان میباشد.
22 .با توجه به اینکه مدار متقاضیان حسب نیاز بانک پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی به میزان حداکثر تا سه برابر مجوزهای استخدامی اخذ و بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مندرجات مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در فرم تقاضای ثبت نام باشد، هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی درصورت پذیرش نهایی، داوطلب از ادامه فرآیند استخدام حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
23 .فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع)، در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مدرک تحصیلی مندرج درمتن دانشنامه یا گواهی موقت آنان بدون در نظر گرفتن پیشوند "معارف اسلامی"، با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در جدول آگهی استخدام یکسان باشد .این دسته از داوطلبان، باید در زمان ثبت نام، عنوان رشته تحصیلی خود را بدون در نظر گرفتن پیشوند "معارف اسلامی" انتخاب نمایند.
24 .حقوق و مزایا، بیمه و بازنشستگی کارکنان قراردادی تابع ضوابط می باشد.
کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای با ضریب یک (1) میباشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
 
 
 
> زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت
کارت شرکت در امتحان مذکور از روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. آزمون استخدامی در روز جمعه مورخ 1401/09/11 منحصرا در شهر تهران برگزار خواهد شد.
ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدار داوطلبان پس از آزمون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
 
کاربر محترم، متن بالا تنها بخشی از شرایط دفترچه استخدامی بانک مرکزی می باشد، جهت دانلود و بررسی کامل دفترچه راهنمای استخدامی در کادر پایین کلیک نمایید.
 
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی
دانلود بسته سوالات ویژه بانک مرکزی (۶,۹۰۰ تومان)مشخصات بستهبسته های ویژه وب سایت «ای استخدام»جزوه ها و فایلهای مصاحبه و گزینش عقیدتی و سیاسیمشاهده نظرات ... خبر ۷ آبان ۱۴۰۱- بانک مرکزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در سراسر کشور ... و استخدام های بانک مرکزی، آشنایی با سوالات و منابع مطالعاتی استخدام بانک ... (همراه با پاسخنامه و سوالات رایگان). آیا به دنبال اصل نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مرکزی هستید؟ این یک مجموعه ی کاملاً ... دانلود سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک مرکزی به همراه پاسخنامه در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت مناسب جهت استخدام سال 1396. سوالات استخدامی بانک مرکزی دارای تمامی رشته های آزمون استخدامی بانک مرکزی می باشد که می توانید به بخش های کامپیوتر،مدیریت،حسابداری،علوم اقتصاد و ..... سوالات استخدامی بانک مرکزی ارائه شده در ای سوال می تواند به بهترین شکل ممکن شما را برای آزمون پیش رو آماده نموده تا انشالله بدون نیاز به هر بسته مشابه ... کامل ترین و بهترین انتخاب برای سوالات استخدامی مهندسی عمران بانک مرکزی شامل کلیه نمونه سوالات عمومی وتخصصی بهترین گزینه به همراه پاسخ نامه آماده دانلود ...  سوالات استخدامی بانک مرکزی تاپ سوال که حاصل آخرین منابع آزمون استخدامی بانک مرکزی کشور می باشد دربردارنده سوالات تخصصی رشته های استخدامی این ... کتاب سوالات استخدامی بانک مرکزی ویژه آزمون جدید تهیه و منتشر شده است که شامل نمونه سوالات طلایی و پرتکرار به همراه پاسخ نامه می باشد. سوالات استخدامی بانک مرکزی دارای تمامی رشته های موجود در آزمون شامل کلیه نمونه سوالات عمومی و تخصصی مورد نیاز شما آماده دانلود است ...