سایت دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای استخدامی به همراه جواب

سوالات رایگان استخدامی وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره) با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره)

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره):

 

خرید سوالات استخدامی وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره) با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
25 March 23 ، 08:29 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

 

خرید سوالات استخدامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
25 March 23 ، 07:48 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 14:25 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی کتاب آیین نامه اجرایی مدارس با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی آیین نامه اجرایی مدارس آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی آیین نامه اجرایی مدارس آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی آیین نامه اجرایی مدارس آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 14:23 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 14:19 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی روشها و فنون تدریس با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی روش ها و  فنون تدریس آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی روش ها و  فنون تدریس آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی روش ها و  فنون تدریس آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 13:16 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی روانشناسی تربیتی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی روانشناسی تربیتی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی روانشناسی تربیتی آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی روانشناسی تربیتی آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 13:12 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی کد ۵/۵۳ با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 11:59 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 11:28 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان راهنمای معلم فارسی ششم ابتدایی (مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی) با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی ششم ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی ششم ابتدایی:

 

خرید سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی ششم ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 09:44 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف