سایت دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای استخدامی به همراه جواب

سوالات رایگان استخدامی کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی کد ۵/۵۳ با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 11:59 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 11:28 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان راهنمای معلم فارسی ششم ابتدایی (مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی) با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی ششم ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی ششم ابتدایی:

 

خرید سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی ششم ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 09:44 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان راهنمای معلم فارسی چهارم ابتدایی (مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی) با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی چهارم ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی چهارم ابتدایی:

 

خرید سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی چهارم ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 09:44 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان راهنمای معلم فارسی اول ابتدایی (مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی) با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی اول ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی اول ابتدایی:

 

خرید سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش فارسی اول ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 09:43 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی خدمات متقابل ایران و اسلام آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی خدمات متقابل ایران و اسلام آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی خدمات متقابل ایران و اسلام آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 08:31 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی کتاب دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 08:25 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی تاریخ و فرهنگ تمدن با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی تاریخ و فرهنگ تمدن آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی تاریخ و فرهنگ تمدن آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی تاریخ و فرهنگ تمدن آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 08:06 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

سوالات رایگان استخدامی مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

 

خرید سوالات استخدامی مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت آزمون آموزگار ابتدایی با پاسخنامه

 

 
 
ادامه مطلب...
16 March 23 ، 07:45 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تالیفی تعلیم و تربیت اسلامی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 

 

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی آزمون آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش):

خرید سوالات استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی با پاسخنامه

 


مواد امتحانی و منابع / سرفصل های امتحان مشترک فراگیر (آزمون کتبی)آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

1 - تاریخ و فرهنگ تمدن (خدمات متقابل ایران و اسلام نویسنده: شهید مطهری انتشارات صدرا / مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران)
2 - تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی- عمومی جمهوری اسلامی (بخش دوم مبانی، قسمت های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی-عمومی)
3 - معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی (طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن) بخش اول: ایمان (نویسنده: سید علی خامنه ای، انتشارات: صهبا / همرزمان حسین (ع)، نویسنده: سید علی خامنه ای، انتشارات: انتشارات انقلاب اسلامی)
4 - دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی(ره) /بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)
5 - توانایی های عمومی و ذهنی
تذکر1: سوالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
تذکر2: اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی (که حیطه عمومی نامیده میشود)، این درس لحاظ نخواهد شد، ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سوالات معارف اسلامی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومی، یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل بالاتر ملاک قرار خواهد گرفت.

 


ادامه مطلب...
15 March 23 ، 15:55 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
الهام سیف