دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش با جواب

آگهی استخدام در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 95منبع : www.aja.ir استخدام افسر پیمانی (پنج ساله) و کارمند پیمانی (شش سالهدر رشتههای بهداشتی، درمانی و فنی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
الف) شرایط عمومی
1- متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی
3- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقة فقیه
4- نداشتن سابقة عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمان‌های سیاسی
5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینة کیفری
6- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی
7- داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی ادارة بهداشت و درمان نیروی دریایی (حداقل قد165سانتی متر و  حداقل دید چشم بدون عینک 10/8 )
8- شرایط سنی:
الف-حداکثر سن داوطلبان با مدرک دکترا 30 سال و دکترای تخصصی 40 سال تمام می باشد.
ب- برای داوطلبان افسرپیمانی(بندج) شرایط سنی حداقل22 و حداکثر 28 سال می باشد.
ج-حداقل سن کارمندان تجربی پیمانی 18 و حداکثرآن 26 سال می باشد .
(مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثرسن داوطلب اضافه می گردد. فرزندان معظم شهداء،آزادگان وجانبازان ازکارافتاده کلی ازشروط سن ومعدل معاف می باشند)
9برای داوطلبان استخدام پیمانی داشتن کارت پایان خدمت دورة ضرورت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غیبت) که تاریخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال 1395 باشد، الزامی است .
10- نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی.
11- داشتن حداقل معدل 13 در مقطع کارشناسی (مهندسی) مربوط به افسران پیمانی و حداقل معدل 14 در مقطع کارشناسی ارشد و رشته‌های بهداشتی و درمانی .

ب) شرایط اختصاصی استخدام
1- دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب برای تخصص‌های علمی، بهداشتی، فنی، درمانی و افسری  به‌شرح مندرج در برابر هر تخصص ( برای تخصص‌های فنی مندرج در بند « ه »  مدرک فنی یا سابقة کار ذکر شده فقط باید در همان حوزة تخصصی باشد.)
2- داوطلبانی که سابقة خدمت قراردادی در نیروی دریایی ارتش داشته باشند، از اولویت برخوردار هستند، اما افرادی که قبلاً یک بار به‌صورت پیمانی در نیروهای مسلح خدمت نموده‌اند، نمی‌توانند داوطلب شوند.
3- برای استخدام در کلیة تخصص‌ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ایثارگران، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح، داوطلبان بومی و دارندگان سابقة بسیجی فعال از اولویت‌هایی برخوردار خواهند شد. 
4- حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت هستند.
5- پذیرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایـی خواهند بود و در صورت نیاز، بنابه صلاحدید نیروی دریایی به هر منطقه یا پایگاهی انتقال خواهند یافت.
 
 
ج : تخصص‌‌های افسری مورد نیاز(پیمانی پنج ساله) 
 
 

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد جنسیت
1 مترجمی زبان انگلیسی فوق لیسانس 1نفر مرد
2 مهندسی برق- مخابرات کارشناس 44 نفر مرد
3 مهندسی نرم افزار کارشناس 10نفر مرد
4 مهندسی سخت افزار کارشناس 2نفر مرد
5 مهندسی برق-الکترونیک کارشناس 3نفر مرد
 
د : تخصص‌های بهداشتی مورد نیاز (کارمند پیمانی 6 ساله)
 
 
ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد محل خدمتی جنسیت
1 متخصص پوست دکترا یک نفر تهران زن و مرد
2 زنان و زایمان دکترا یک نفر تهران زن
3 طب رزمی دکترا یک نفر کنارک زن و مرد
4 کودکان دکترا یک نفر بندرعباس زن و مرد
5 گوش و حلق و بینی دکترا یک نفر تهران زن و مرد
6 پزشک عمومی دکترا دو نفر سیرجان- جاسک زن و مرد
7 مهندسی پزشکی کارشناس یک نفر  بوشهر زن و مرد
8 بهداشت حرفه ای کارشناس سه نفر انزلی- تهران-جاسک زن و مرد
9 بینایی سنجی کارشناس سه نفر رشت-جاسک-کنارک زن و مرد
10 پرستاری کارشناس دو  نفر جاسک زن و مرد
11 رادیولوژی کارشناس یک نفر جاسک زن و مرد
12 روانشناس عمومی کارشناس یک نفر سیرجان مرد
13 روانشناس عمومی کارشناس دو نفر رشت- جاسک زن و مرد
14 روانشناس عمومی کارشناس یک نفر بندرعباس زن
15 فیزیوتراپی کارشناس دو نفر بندرعباس- جاسک زن و مرد
16 علوم تغذیه کارشناس سه نفر بندرعباس- جاسک- کنارک زن و مرد
17 مامایی کارشناس یک نفر کنارک زن
18 شنوایی سنجی کارشناس سه نفر بندرعباس- جاسک- کنارک زن و مرد
 
 ه : تخصص های فنی مورد نیاز (کارمند پیمانی 6 ساله)
 
ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد مورد نیاز محل خدمتی
1 آشپزی    دیپلم شش نفر انزلی- بندرعباس- کنارک-رشت
2 آرایشگری دیپلم سه نفر بندرعباس-جاسک-کنارک
3 نانوایی دیپلم دو نفر بندرعباس-کنارک
4 نجاری دیپلم یک نفر بندرعباس
5 تعمیرکارمکانیکی تاسیسات تصفیه خانه وفاضلاب وپمپ آب دیپلم یک نفر جاسک
6 مهماندار دیپلم یک نفر جاسک
7 راننده خودرو سنگین دیپلم یک نفر جاسک
8 تعمیرکارخودروچرخدار دیپلم یک نفر جاسک
9 تعمیرکارسیستم برق و آلات دقیق خودرو دیپلم یک نفر کنارک
10  متصدی صحافی دیپلم یک نفر تهران
11 لوله کش دیپلم یک نفر کنارک
12 راننده خودرو نیمه سنگین دیپلم یک نفر کنارک
13 تعمیرکار برق و باطری  خودرو دیپلم یک نفر سیرجان
14 پیشخدمت دیپلم یک نفر نوشهر
 
 
 
و) امتیازها
1- پرداخت حقوق و مزایا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت .
2- پذیرفته شدگان از تسهیلات وام‌های مصوب، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.                     3- همسر و فرزندان پذیرفته شدگان به‌عنوان افراد تحت تکفل آنان منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.
 
ز) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
1- یک برگ روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
2- یک برگ روگرفت از مدرک تحصیلی(دارندگان مدارک دکترا مقالات،فعالیت هاو تحقیقات علمی خودرابه همراه داشته باشند)  
3- یک برگ روگرفت از مدرک فنی و حرفه‌ای برای متقاضیان استخدام بند «و» ( برای متقاضیان شغل رانندگی، روگرفت گواهینامة پایة یکم وگواهینامة ویژه یا گواهی معتبر سابقة کار) به تناسب موارد مندرج در جدول‌های تخصص 
4- یک برگ روگرفت از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچة آماده به‌خدمت ( بدون مهر غیبت ) با تاریخ اعزام بعد از اسفند ماه سال1395
5- دو قطعه عکس 4× 3 جدید 
6- اصل و روگرفت نامة بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهدا و جانبازان
7- ارائه مدرک معتبر برای فرزندان خانواده‌های ایثارگران، نیروهای مسلح و دارندگان سابقة بسیج با عضویت فعال
8- واریز مبلغ 000/400 ریال(چهارصد هزار ریال) به حساب 1210,173,1029196,1 بانک حکمت ( به نام مدیریت استخدام معاونت نیروی انسانی نداجا)  و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام (درصورت عدم احرازشرایط لازم برای ثبت نام ،وجه مربوطه به هیچ وجه قابل استردادنمی باشد)
 
ح) نحوه ثبت نام
1- ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوری انجام می‌شود و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- داوطلبان برای ثبت‌نام با مدارک پیش‌گفته از تاریخ 13/09/95  تا تاریخ 2 /10/95  ( به استثنای روزهای جمعه)  از ساعت 0800  تا 1300 با توجه به محل سکونت خود به یکی از نشانی­های زیر مراجعه نمایند.
تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن 77226003 و 77226007
بندرعباس، جادة اسکله، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبة استخدام، تلفن 7-5564121 ، داخلی 2055
بوشهر، منطقة دوم نیروی دریایی، در دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن 19- 4544201 ، داخلی 3036
بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقة دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایرة استخدام، تلفن 5220458  
چابهار، کنارک، منطقة سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن4312145  و 4312922
نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، تلفن 3253083
رشت، میدان نیروی دریایی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی، دفتر استخدام، تلفن 3239975  
خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبة استخدام، تلفن 4233518 
سیرجان، بلوار امام رضا(ع) ،  آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر،  شعبة گزینش و استخدام ،  تلفن 3203563  
مشهد،کوه سنگی هشت، ابتدای خیابان شهید بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 05138598811   -  05138598300 
شیراز، میدان اطلسی، نبش خیابان فروغی ، روبروی بانک سپه ، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 07132286313
اصفهان، خیابان ارتش، سه راه حکیم نظامی، خیابان صفه، نرسیده به اتکاء جنب کانون بازنشستگان نیرو های مسلح، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 03136202146
کرمانشاه، بلوار حافظیه، خیابان شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن   08338395093  
تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 04135414136
خرم آباد،خیابان60متری،پل مدیریت،نبش افلاک 8 ،ساختمان بنیادنخبگان(طبق همکف)، دفتر نمایندگی نیروی دریایی،  تلفن  06633213586
سنندج،میدان مولوی کرد،سه راه صفری،ساختمان شماره3استانداری،طبقه اول،دفترنمایندگی نیروی دریایی
گرگان:به سمت جاده آق قلا،جنب ترمینال،پشت جایگاه سی ان جی دفتراستخدام نداجا 
محل و ساعت برگزاری آزمون کتبی و تخصصی هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.
شمارة تلفن های 77226003-021و 77226007-021در وقت اداری آمادة هرگونه پاسخگویی است.


منبع : www.aja.ir