دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی جوشکاریدانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی :
خرید سوالات استخدامی با جواب


سوالات تستی جوشکاری :

    251- در جوشکاری با قوس الکتریکی از کدام خاصیت جریان برق استفاده می‌شود ؟

الف) مغناطیسی        ب) نورانی              ج) شیمیایی               د) حرارتی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     252- مهمترین پارامتر در انتخاب قطر الکترود کدام است ؟

الف) نوع دستگاه جوش      ب) شکل قطعه‌کار        ج) نوع روپوش الکترود       د) ضخامت قطعه‌کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     253- در کُد گذاری الکترودها مطابق استاندارد AWS عدد اول از سمت راست نشانه چبست ؟

الف) نوع روپوش     ب) درصد عناصر آلیاژی     ج) استحکام کششی         د) حالت جوشکاری

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     254- نتایج آزمایش‌های تایید دستورالعمل جوشکاری در کدام مدرک ثبت می‌شود ؟

الف) WPS       ب) WPQ          ج) PCR               د) WQT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     255- در یک پروژه اسکلت فلزی اگر تمام جوشها از نوع Fillet باشد جوشکار کدام نوع جوش را بدون محدودیت میتواند کار کند؟

الف) 2F ، 1F          ب) 4F ، 3F            ج) 4F                د) 3F

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     256- باقی ماندن گاز در فلز جوش چه نامیده می‌شود ؟

الف) مویه             ب) مُک             ج) بریدگی              د) آخال

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     257- چگونه میتوان از ایجاد بریدگی کناره جوش (undercut) جلوگیری کرد ؟

الف) کاهش شدت جریان                      ب) افزایش طول قوس و افزایش حرکت دست   

 ج ) افزایش شدت جریان                     د ) تنظیم شدت جریان و مکث در کناره‌های جوش

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     258- نقطه ذوب کدامیک از فلزات زیر بیشتر است ؟

الف) تنگستن        ب) نقره              ج) مس                د) فولاد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     259- خطرناک‌ترین عیب جوش کدام است ؟

الف) تخلخل          ب) حبس سرباره       ج) بریدگی کنار جوش          د) ترک

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     260- درصد کربن یا کربن معادل درفولاد چه رابطه‌ای با جوش پذیری آن دارد ؟

الف) درصد کربن بالاتر جوش پذیری بهتر               ب) درصد کربن کمتر جوش پذیری بهتر

 ج ) درصد کربن و جوش پذیری رابطه‌ای ندارند        د ) درصد کربن کم امکان جوشکاری ندارد


 241- دلیل استفاده از مقیاس در نقشه‌ها کدام است ؟

الف) خیلی بزرگ یا خیلی کوچک بودن اندازه‌ها             ب) زیبا شدن نقشه

 ج ) نمایش اندازه‌های مهم‌تر                                 د ) امکان ساخت قطعه‌کار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     242- ترک مویی دیسک سنگ‌زنی را با کدامیک از روش‌های سادة زیر میتوان تشخیص داد ؟

الف) دوران با سرعت محیطی کم                    ب) دوران با سرعت محیطی زیاد   

 ج ) غوطه‌وری در آب                              د ) آزمایش صدا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     243- با کدامیک از وسایل زیر نباید خط‌کشی کرد ؟

الف) موازی کشی          ب) پرگار فنری          ج) سوزن خط‌کشی           د) کولیس

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     244- در علامت            200 – 300      6                عدد 200 نشان دهنده چیست ؟

 

الف) ساق جوش    ب) فاصله مرکز تا مرکز هر جوش     ج) طول جوش         د) طول الکترود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     245- متداولترین استاندارد برای شناسایی الکترودها کدام است ؟

الف) ASTM            ب) AWS             ج) ANSI                د) API

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     246- به چه دلیل در انتهای خط جوش باید کمی مکث کرد تا مواد اضافی وارد حوضچه مذاب شود ؟

الف) کم کردن زمان سرد شدن                      ب) افزایش نفوذ جوش

 ج ) افزایش خاصیت تمیزکنندگی                    د ) جلوگیری از تشکیل چاله و ترک

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     247- مهمترین مزیت دستگاههای جریان مستقیم نسبت به جریان متناوب کدام است ؟

الف) هزینه خرید کمتر     ب) هزینه نگهداری کمتر   ج) مصرف برق کمتر       د) شانس انتخاب قطب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     248- کدامیک از موادزیر با روش MT (ذرات مغناطیس) قابل آزمایش می‌باشد؟

الف) آلومینیوم         ب) سرب            ج) فولاد              د) روی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     249- اگر درز بین دو قطعه‌کار کاملاً با فلز جوش پُر شود چه نامیده می‌شود ؟

الف) Fillet          ب) Groove         ج) Overlap              د) Flat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     250- الکترود قلیایی E7018 بهتر است با کدام جریان جوشکاری شود ؟

الف) DCSP           ب) فرقی ندارد          ج) DCRP               د) AC231- برای بریدن فلزات سخت زاویه قلم چند درجه است ؟

الف) 30                 ب) 45                ج) 60                 د) 80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     232- برای بستن پیچ‌ها به گیره از کدام لب‌گیره استفاده می‌شود ؟

الف) سربی              ب) چوبی          ج) مهره چاکدار یا لب‌گیره مهره‌ای      د) نبشی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     233- برای اندازه‌گیری خطوط موازی از کدام گونیا استفاده می‌شود ؟

الف) ساده 90 درجه       ب) مرکب           ج) 45 درجه            د) لبه دار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     234- کدامیک از واحدهای زیر اجزاء متر محسوب نمی‌شود ؟

الف) میلیمتر       ب) سانتیمتر         ج) دسیمتر           د) کیلومتر

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     235- استفاده از لباس مرطوب در محیط کار موجب چه خطراتی می‌شود ؟

الف) شوک الکتریکی       ب) بیماری تنفسی      ج) دردهای استخوانی        د) آتش‌سوزی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     236- چرا هنگام جوشکاری مخازن جهت تهویه از گاز اکسیژن استفاده نمی‌شود ؟

الف) آتش‌زا بودن آن   ب) اقتصادی نبودن آن        ج) ایجاد سرمای شدید         د) کم کردن دید جوشکار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     237- مشعل‌های شیار زنی در کدام مورد کاربرد دارند ؟

الف) برشکاری پروفیلها                                ب) از بین بردن جوشهای معیوب  

 ج ) برش پیچهای زنگ زده                           د ) برش سر پرچها

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

     238- در برشکاری اکسی‌استیلن ، هدف از اعمال اکسیژن پرفشار کدام است ؟

الف) ذوب قطعه        ب) پیش گرما       ج) اکسید کردن قطعه        د) کمک به گاز سوختنی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     239- کدامیک جزء فلزات آهنی محسوب می‌شود ؟

الف) مس و برنج         ب) روی و برنز       ج) قلع و آلومینیوم       د) چدن و فولاد ضدزنگ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     240- هنگامی که درصد کربن فولاد افزایش می‌یابد کدام خاصیت کاهش می‌یابد ؟

الف) سختی             ب) نقطه ذوب       ج) مقاومت             د) شکنندگی

   221- به هنگام سنگ‌زنی کدامیک از موارد زیر صحیح نمی‌باشد ؟

الف) لقمه سنگ شکسته نباشد                       ب) جرقه‌ها به شخص و اطرافیان آسیب نرساند

 ج ) لقمه سنگ در جای خود محکم باشد            د) استفاده از محافظ سنگ اجباری نیست .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     222- فاصله نوک مشعل برشکاری تا سطح قطعه‌کار چند میلیمتر است ؟

الف) 2-1             ب) 3-4               ج) 10-6              د) 20-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     223- در برشکاری برای گرم کردن محل برش باید از شعله ........................ استفاده شود .

الف) شعله خنثی          ب) شعله اکسید            ج) شعله احیاء             د) فرقی نمی‌کند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     224- یکی از علّتهای ضرورت پخ زدن این است که :

الف) استحکام جوش بیشتر می‌شود                        ب) زمان کمتری مصرف می‌شود

 ج ) الکترود کمتر مصرف می‌شود                        د) استحکام جوش کمتر می‌شود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     225- کدام الکترود فقط در حالت سطحی کاربرد دارد ؟

الف) E6010          ب) E7030             ج) E7020                د) E6013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     226- افزایش شدت جریان هنگام جوشکاری با درجه تاری شیشه ماسک چه رابطه‌ای دارد ؟

الف) رابطه مستقیم          ب) رابطه معکوس           ج) رابطه‌ای ندارد               د) فرقی ندارد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     227- چرا قطعات را قبل از جوشکاری و خال جوش زدن باید در جای خود ثابت نمود ؟

الف) تا با قطعات دیگر جابجا نشود                   ب) تا اجرای آن آهسته‌تر انجام گیرد

 ج ) تا اجرای آن سریعتر انجام شود                    د) تا در موقع خال جوش زدن تغییر شکل ندهد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     228- آلومینیوم جزء ................................... است .

الف) آلیاژهای نرم         ب) فلزات رنگین           ج) فلزات آهنی              د) شبه فلزات

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     229- سطح این ورق با فلز روی پوشیده شده است .

الف) ورق سیاه          ب) ورق برّاق          ج) ورق حلبی              د) ورق گالوانیزه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     230- فولادهای ساختمانی جزء کدامیک از فولادهای زیر می‌باشد ؟

الف) فولادهای ابزار      ب) فولادهای نرم         ج) فولادهای آلیاژی            د) فولاد پرکربن


    211- دستورالعملهای ایمنی مطابق با کدام گزینه تدوین و ابلاغ می‌گردد ؟

الف) فردی و گروهی         ب) سازمانی             ج) کارگاهی               د) اجتماعی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     212- اگر صفر ورنیه از عدد 10 روی خط‌کش گذشتهو به عدد 11 نرسیده باشد و عدد 8  روی ورنیه در راستای خطی از خط‌کش کولیس باشد ، این کولیس چه عددی را نشان می‌دهد ؟

الف) 12/1 میلیمتر       ب) 8/1 میلیمتر       ج) 8/10 میلیمتر           د) 8/11 میلیمتر

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     213- برای حدیده‌کاری میلگرد :

الف) قطر هر دو باید مساوی باشد                 ب) قطر میلگرد باید بزرگتر از قطر حدیده باشد

 ج ) میلگرد دو برابر کوچکتر باشد                  د) قطر میلگرد باید کوچکتر از قطر حدیده باشد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     214- تیغة عمق‌سنج در کولیس چه کاری انجام می‌دهد ؟

الف) قطر خارجی را اندازه‌گیری می‌کند                       ب) قطر داخلی را اندازه‌گیری می‌کند .

 ج ) عمق سوراخها را اندازه می‌گیرد                          د) طول را اندازه می‌گیرد .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     215- ظرافت سوهان یعنی :

الف) تعداد آج سوهان                            ب) تعداد آج سوهان در یک سانتیمتر             

 ج ) یک آجه بودن سوهان                        د) تعداد آج سوهان در یک اینچ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     216- قطعاتی که جنس آنها از فولاد و چدن می‌باشد برای برشکاری آنها از تیغ‌اره ............................. استفاده می‌شود .

الف) دنده‌ریز و متوسط       ب) چوب‌سای             ج) دنده درشت                د) فرقی ندارد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     217- اندازه‌گیری عبارتست از :

الف) مقایسه واحد      ب) مقایسه کمیّت      ج) مقایسه کمیّت با واحد        د) مقایسه‌کمیّت باواحد مقرّره

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     218- پیچ‌های تنظیم کننده برشکاری با گاز چگونه است ؟

الف) هردو چپ‌گرد                                ب) اکسیژن راست‌گرد و استیلن چپ‌گرد         

 ج ) هر دو راست‌گرد                             د) اکسیژن چپ‌گرد و استیلن راست‌‌گرد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     219- از ولت‌متر برای اندازه‌گیری :

الف) آمپر است             ب) ولتاژ است        ج) مقاومت است            د) شدت جریان است

------------------------------------------------------------------------------------------------------

     220- جریان مستقیم با قطب مستقیم  با چه علامت اختصاری نشان داده می‌شود ؟

الف) ACSP           ب) ACRP             ج) DCRP                 د) DCSP  201- زاویه گوة تیغه‌های قیچی چند درجه می‌باشد ؟

الف) 2 تا 3 درجه          ب) 5 تا 13 درجه       ج) 30 تا 45 درجه          د) 75 تا 82 درجه

------------------------------------------------------------------------------------------------------

   202- زاویه برش برای یک شش ضلعی برابر است با :

الف) 60 درجه         ب) 45 درجه              ج) 75 درجه                  د) 90 درجه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   203- برای جوشکاری درب و پنجره از الکترود .................................. استفاده می‌شود .

الف) قلیایی            ب) اسیدی                ج) روتیلی                     د) سلولزی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   204- برای اطمینان از آب بندی اتصالات گازی از چه چیزی استفاده می‌شود ؟

الف) بنزین           ب) کبریت              ج) آب صابون                د) فندک

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   205- تیرگی شیشه ماسک بستگی دارد به :

الف) ضخامت قطعه‌کار      ب) شدت جریان        ج) ضخامت و جنس کار         د) ولتاژ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   206- خال جوش زدن از چه نقطة کار شروع می‌شود ؟

الف) ابتدای کار            ب) وسط کار           ج) انتهای کار                  د) فرقی نمی‌کند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   207- نقطه ذوب و وزن مخصوص آهن برابر است با :

الف) 1539 – 8/8       ب) 1800 – 54/9      ج) 1039 – 84/7       د) 1083 – 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   208- چنانچه الکترود در دهانه انبر شُل باشد :

الف) الکترود می‌افتد      ب) انبر گرم می‌شود    ج) الکترود روشن نمی‌شود      د) الکترود دیر ذوب می‌شود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   209- زمانی که دستگاه روشن است و الکترود به قطعه‌کار می‌چسبد :

الف) آمپر و ولت در حد بالا قرار می‌گیرد                    ب) ولت کم و آمپر زیاد می‌شود

 ج ) ولت و آمپر در حد پایین قرار می‌گیرد                    د) فیوز دستگاه می‌سوزد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   210- فشار نسبی در یک کپسول 40 لیتری اکسیژن که تازه پُر شده چند بار یا اتمسفر است ؟

الف) 15 بار            ب) 40 بار             ج) 100 بار               د) 150 بار   1- زاویه برش برای یک شش ضلعی برابر است با :

الف) 60 درجه              ب) 45 درجه               ج) 75 درجه               د) 90 درجه

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2- پروفیلهای آهنی را به چند گروه تقسیم میکنند ؟

الف) 4 گروه             ب) 2 گروه                ج) 6 گروه                    د) 8 گروه

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   3- جهت کلاف کردن قاب درب مهندسی یا چاک 12 از چه نوع برشی استفاده میکنید ؟

الف) چهار گوش زبانه     ب) چهار گوش فارسی       ج) بالا فارسی پائین زبانه      د) تمام موارد

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   4- به چه طریقی میتوان پروفیل آهنی را دور داده یا گرد کرد که در آن فرورفتگی ایجاد نشود ؟

الف) با ریختن شن درون آن                        ب) با ضربه زدن روی خرک

  ج ) با برش دادن یا شیار دادن                     د) با ریختن کلینیون درون آن

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   5- دویدگی کلاف را به چه صورت برطرف میکنند ؟

الف) از یک گوشه به طرفین مساوی میکنیم                 ب) از دو گوشه روبرو با هم مساوی کرده

  ج ) ضلع راست را با ضلع چپ مساوی کرده             د) ضلع بالا را با ضلع پائین مساوی کرده

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   6- جهت صاف کردن یک قطعه پروفیل خم یا تابیده شده :

الف) چکش را به وسط پروفیل میزنیم                 ب) چکش را به سطح و کنار آن میزنیم

  ج ) از تخته استفاده میکنیم                           د) گوشه پروفیل را روی خرک گذاشته و ضربه میزنیم

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   7- در ساخت دربهای بادبزنی از چه نوع لولائی استفاده میکنند ؟

الف) لولای سه پارچه      ب) لولا فنری            ج) لولا متری                د)‌لولا ساچمه ای

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   8- برای بدست آوردن خم گنبد مساجد از چند نیم دایره استفاده میشود ؟

الف) 2 نیم دایره          ب) 6 نیم دایره           ج) 8 نیم دایره                د) 4 نیم دایره

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  9- می‏خواهیم میل‏گرد آهنی را طوری خم کنیم تا دایره‏ای به شعاع 25 سانتیمتر بدست آید حساب کنید طول محور آنرا :

الف) 150 سانتیمتر           ب) 157 سانتیمتر            ج) 160 سانتیمتر              د) 165 سانتیمتر

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   10- معمولا بادخور زیر لولاهای لنگه‏درب ………………… است .

الف) 4 میلیمتر              ب) 2 میلیمتر                 ج) 5 میلیمتر                    د) نیاز ندارد

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   11- برای جلوگیری از تابیدگی چهارچوب و لنگه‏درب :

الف) باید چهارچوب روی خرک ساخته شود             ب) باید روی زمین صاف و مسطح ساخته شود

  ج ) نیازی به صاف بودن زمین نمی‏باشد                د) موارد الف و ب صحیح است

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   12- معمولاً شیب نورگیر کنار پشت‏بام را …………… میسازند .

الف) دوطرفه            ب) راست              ج) یکطرفه                د) هیچکدام

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   13- برای اندازه برداری نرده :

الف) ارتفاع و کف چند پله را اندازه می‏گیرند             ب) ارتفاع و کف یک پله را اندازه می‏گیرند

  ج ) فقط ارتفاع یک پله کافی است                         د) فرقی نمی‏کند

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   14- کشو مغزی را …………………… نصب می‏کنند .

الف) بر روی لنگه‏درب        ب) در داخل لنگه‏درب        ج) در داخل و روی درب    د) هیچکدام

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   15- جهت ساخت درب دولنگه از …………………… استفاده میشود .

الف) کلافی ، سپری ، لنگه‏دری ، زهوار                      

 ب ) کلافی ، لنگه‏دری ساده و برجسته ، زهوار

  ج ) کلافی ، لنگه‏دری‏ساده و برجسته ، سپری‏لب‏برجسته و زهوار

  د ) کلافی ، لولا ، لنگه‏دری‏ساده و برجسته ، سپری لب‏برجسته

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   16- از قفل سوئیچی یکطرفه ………………… استفاده می‏شود .

الف) جهت دربهای ورودی ب) جهت پنجره‏ها             ج) جهت پنجره و نورگیر     د) هیچکدام

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   17- پروفیل لنگه‏دری :

الف) لبه‏های آن ساده است                                     ب) لبه‏های آن برجسته است

  ج ) لبه‏های آن ساده و برجسته است                       د) هیچکدام

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18- برای جوشکاری درب و پنجره از الکترود ……………… استفاده می‏شود .

الف) قلیایی                      ب) اسیدی                      ج) روتیلی                        د) سلولزی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  19- مقطع پروفیلهای زیر کدام صحیح است ؟

 

     1                                          2                                                         3

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الف) سپری -  کلافی -  لنگه‏دری                             ب) کلافی – لنگه‏دری – سپری

  ج ) کلافی – سپری – لنگه‏دری                                  د) سپری – زهوار – کلافی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   20- از این نوع پروفیل جهت نگهداری شیشه در داخل کادر درب و پنجره استفاده می‏شود :

الف) لنگه‏دری                   ب) سپری ساده               ج) سپری برجسته             د) زهوار

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   21- همیشه در دربهای دو لنگه ، لنگه‏دری برجسته وسط ، روی کدامیک از پروفیلهای زیر قرار می‏گیرد ؟

الف) لنگه‏دری ساده           ب) لنگه‏دری برجسته         ج) سپری ساده                 د) سپری برجسته

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   22- مقدار زبانه در پروفیلها جهت ساخت درب و پنجره‏های آهنی حدوداً چقدر است ؟

الف) 5/1 سانتیمتر             ب) 2 سانتیمتر                 ج) 5/2 سانتیمتر                د) 3 سانتیمتر

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   23- مقدار بادخور عرض در دربهای دو لنگه‏ای چقدر است ؟

الف) 5/1 سانتیمتر             ب) 2 سانتیمتر                 ج) 5/2 سانتیمتر                د) 3 سانتیمتر

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   24- اضافی بادخور در دربهای بزرگ معمولاً در کدام قسمت درب اتفاق می‏افتد ؟

الف) در پائین درب و چهارچوب                               ب) در بالای درب و چهارچوب

  ج ) در قسمت عرض سمت چپ                              د) در قسمت عرض سمت راست

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   25- قفل سوئیچی روی کدامیک از پروفیلهای زیر نصب می‏شود ؟

الف)روی  کلافی                                                   ب) روی سپری برجسته    

  ج ) روی لنگه‏دری‏ساده‏و‏برجسته                            د) روی کلافی و لنگه‏دری

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   26- برای نصب لولا باید :

الف) نری روی چهارچوب باشد                               ب) مادگی روی چهارچوب باشد

  ج ) مادگی روی لنگه‏دری باشد                               د) الف و  ج

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   27- انواع لولاها عبارتنداز :

الف) لولای دو پارچه         ب) لولای سه پارچه          ج) لولای بادبزنی              د) تمام موارد

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   28- انواع کشوهای روکار عبارتنداز :

الف) کشوهای تخم‏مرغی     ب) کشوهای موشکی         ج) کشوهای مغزی            د) الف و  ب

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   29- کاربرد کشوهای کلنگی روکار :

الف) بر روی دریچه‏های یک لنگه است                       ب) بر روی دریچه‏های دو لنگه است

  ج ) روی دریچه‏های کوچک به صورت عمودی بازوبسته           د) تمام موارد

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   30- بادخور ( مجال ) عبارت است از :

الف) فضای خالی بین درب و لولا                            

 ب ) مقدار فضای خالی موجود در اطراف درب ساخته‏شده در داخل چهارچوب

  ج ) مقدار فضای خالی بین نری و مادگی لولا

  د ) مقدار فضای خالی بین چهار چوب و دیوار ساختمان

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   31- در جوشکاری پروفیلهای درب و پنجره از چه نوع شیشه رنگی ماسک استفاده میشود ؟

الف) 7 دین                      ب) 9 دین                       ج) 11 دین                      د) تمام موارد

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   32- برای گرفتن کتیبه در چهارچوب کدامیک از پروفیلهای زیر میتوان استفاده کرد ؟

الف) کلافی           ب) سپری ساده          ج) سپری برجسته          د) لنگ،دری برجسته

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   33- در ساختن دربهای دولنگه ای پروفیلهای طولی وسط درب می بایست یکی از .............. و دیگری از .............. استفاده کرد .

الف) سپری برجسته – لنگه دری برجسته              ب) لنگه دری ساده – سپری برجسته

  ج ) کلافی – لنگه دری                                 د) لنگه دری برجسته – لنگه دری ساده

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   34-  مورد استفاده پروفیل لنگه دری برجسته :

الف) ساختن درب یک لنگه                               ب) ساختن کادر اولیه چهارچوب

  ج ) ساختن دربهای دو لنگه و بیش از دو لنگه            د) به منظور گرفتن کتیبه و تقسیم کادر اولیه دربها

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   35- علت گذاشتن نرده در ساختمان چیست ؟

الف) حفاظ و ایمنی                                                ب) زیبایی ساختمان          

  ج ) یکی کردن فضای تراس و دیوار                        د) همه موارد

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   36- لولای نمره 18 یعنی چه ؟

الف) اندازه لولا                 ب) قطر داخلی لولا            ج) قطر خارجی لولا           د) هیچکدام

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   37- دربهایی که از دو طرف باز و بسته شوند از کدام لولا استفاده میشود ؟

الف) لولای بادبزنی            ب) لولای سه پارچه          ج) لولای دو پارچه            د) یاتاقانی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   38- مقدار نوردهی پنجره باید :

الف) به مقدار 100 درجه فضای اتاق باشد                  ب) به مقدار 50% فضای اتاق باشد

  ج ) به مقدار 20% فضای اتاق باشد                          د) هیچکدام

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   39- ارتفاع قفل درب حیاط چقدر است ؟

الف) 60 - 50 سانتیمتر       ب) 75 - 65 سانتیمتر        ج) 95 - 90 سانتیمتر         د) فرقی نمیکند

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   40- کشو مغزی جزء کدام گروه از کشوها می باشد ؟

الف) کشو روکار               ب) کشو تو کار                ج) کشو کلنگی                  د) کشو کج کلنگی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   41- درجه فارسی بر برابر است با :

الف) 90 درجه                  ب) 45 درجه                   ج) 35 درجه                    د) 60 درجه

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   42- جهت بریدن ورق . نبشی . میلگرد و تسمه از چه نوع قیچی استفاده میشود ؟

الف) گیوتین                     ب) قیچی دستی                ج) قیچی دستی برقی          د) قیچی اهرمی

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   43- تیرگی شیشه ماسک بستگی دارد به :

الف) ضخامت قطعه کار      ب) شدت جریان               ج) ضخامت و جنس کار     د) ولتاز

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   44- جهت جلوگیری از پیچیدگی قطعه کار :

الف) خال جوش میزنیم       ب) به گیره می بندیم         ج) استفاده از قیدوبند         د) همه موارد

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   45- جرقه بیش از حد در موقع جوشکاری نتیجه چیست ؟

الف) شدت جریان زیاد       ب) الکترود مرطوب           ج) طول قوس بلند             د) همه موارد

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   46- کدامیک از کمیتهای زیر در تعیین جریان جوشکاری تنظیم شده مهم نیست ؟

الف) ضخامت کار             ب) ضخامت الکترود          ج) نوع روکش الکترود        د) طول الکترود

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   47- وظیفه روپوش الکترود کدام است ؟

الف) پایداری قوس            ب) حفاظت از حوضچه      ج) ایجاد سرباره               د) هر سه مورد

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   48- در جوشکاری ارتفاعات :

الف) از کمربند استفاده میشود                                 ب) از داربست استفاده می شود

  ج ) بستگی به تخصص دارد                                  د) موارد الف و ب

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   49- برای جوشکاری مخازن تحت فشار از الکترود ................... استفاده می شود .

الف) E6013               ب) E7010                    ج) E7018               د) تمام موارد

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   50- AC   چه نوع جریانی است ؟

الف) جریان مختلط        ب) جریان مستقیم        ج) جریان متناوب          د) مدارهای موازی


191- چگونه میتوان از خوردگی کناره‌های جوش جلوگیری نمود ؟


الف) با کاهش شدت جریان         ب) با افزایش شدت جریان        


 ج) با کاهش طول قوس              د) با تنظیم آمپر و مکث در کناره‌ها


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


   192- کدامیک از درز جوشهای نشان داده شده در زیر جوش U   شکل دو طرفه می‌باشد ؟


الف)                     ب)                  ج)                      د)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


   193- ارتفاع گرده جوش در جوش لب به لب و ساق جوش گلوئی :


الف) 2/0 و 7/0 ضخامت فلز        ب) 7/0 و 2/0 ضخامت فلز       


ج) 3/0 و 5/0 ضخامت فلز            د) 5/0 و 3/0 ضخامت فلز

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


   194-  برش اکسیژنی فولاد ساختمانی حدوداً در کدام دما ( درجه سانتیگراد ) صورت می‌گیرد ؟


الف) 1000           ب) 1350         ج) 1520                 د) 3200


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


   195- اتصال جوشی                                           چه نامیده می‌شود ؟


الف) انتهایی        ب) موازی        ج) سر به سر          د) روی هم


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


   196- نقطه ذوب فولاد بر حسب فارانهایت چقدر است ؟


الف) 3275        ب) 3224       ج) 2646           د) 2732


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


   197- در کدامیک از روشهای زیر الکترود سریعتر ذوب می‌شود ؟


الف) DCRP      ب) DCSP         ج) AC            د) ACRP


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


   198- آتش سوزی ناشی از فلزات کدام گروه از آتش‌ها می‌باشد ؟


الف) A             ب) D               ج) B                د) C


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


   199- خاموش کردن آتش با روش سرد کردن برای کدام گروه از آتش‌ها مناسب است ؟


الف) A          ب) D          ج) B                   د) C


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------


   200- خاموش کننده‌های محتوی کف جهت خاموش کردن آتش‌های گروه ........................ مناسب است .


الف) A          ب) D            ج) B                  د) C


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

10سوال نوزدهم درجه 2

   181- عمق نفوذ کدام الکترود بیشتر است ؟


الف) الف) سلولزی     ب) روتیلی        ج) قلیایی             د) اکسیدی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   182- برای جوشکاری با الکترود قلیایی کدام جریان و قطبیت مناسب است ؟


الف) AC        ب) DCRP        ج) DCSP                 د) DCEN


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   183- کدامیک از موارد زیر جوش پذیری بهتری دارد ؟


الف) چدن     ب) فولاد آلیاژی        ج) فولاد ساده کم کربن         د) آلومینیوم


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   184- کم هزینه‌ترین راه جلوگیری از پیچیدگی کدامیک از موارد زیر است ؟


الف) استفاده از قید و بند           ب) طراحی و مونتاژ صحیح       


 ج) استفاده از فیکسچر              د) استفاده از حرارت برای اصلاح


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   185- در جوشکاری یک قطعه فولادی مُک و تخلخل ایجاد شده علت چیست ؟


الف) استفاده از الکترودهایی که در کوره خشک نشده‌اند              


 ب) استفاده از الکترودهایی که مرطوب بوده‌اند


 ج ) حرکت نابجایی الکترود در حین جوش                د) شدت جریان کم


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   186- کدامیک از آزمایشات زیر بر روی جوش انجام می‌شود ساختار جوش را بررسی می‌کند ؟


الف) آزمایش رادیوگافی              ب) آزمایش التراسونیک           


   ج) آزمایش متالوگرافی              د) آزمایش مگنو فلاکس


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   187- کدام جمله از نظر ایمنی صحیح است ؟


الف) زدن خال جوش بدون ماسک با رعایت احتیاط مشکلی ندارد 


 ب) نگاه کردن به قوس جوشکاری برای مدت کوتاه مشکلی ندارد


 ج ) بدون ماسک حتی خال جوش زدن هم توصیه نمی‌شود          


  د) استفاده از ماسکهای فیلتردار تصفیه هوا در جوشکاری الزامی است


   --------------------------------------------------------------------------------------------------------


   188- در جوشکاری قائم ( از پایین به بالا ) :


الف) سرعت پیشروی زیاد نفوذ کم است        ب) سرعت پیشروی کم نفوذ زیاد است


 ج ) سرعت پیشروی و نفوذ کم است  د) برای جلوگیری از شره کردن سرعت پیشروی خیلی زیاد است


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   189- برای جوشکاری پاسهای غیر از پاس ریشه ( پاس دوم و سوم و ..... )


الف) با استفاده از حرکت نوسانی جوشکاری می‌کنیم                  


  ب) با شدت جریان خیلی زیاد جوشکاری می‌کنیم


 ج ) با شدت جریان خیلی کم جوشکاری می‌کنیم                                                       


    د) با طول قوس بلند جوشکاری می‌کنیم


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   190- مناسبترین فاصله برای درز جناقی یکطرفه چقدر است ؟


الف) 1-2 میلیمتر         ب) 2-3 میلیمتر      ج) 3-5 ملیمتر           د) 4-6 میلیمتر


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

ده سوال هجدهم درجه 2

   171- میزان حرارت ایجاد شده در کدام قطب بیشتر است ؟


الف) قطب منفی                               ب) قطب مثبت                        


 ج ) در هر دو قطب برابر است            د ) بستگی به نوع روپوش الکترود دارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   172- در چه جریان و یا قطبیتی امکان ایجاد وزش قوس وجود ندارد ؟


الف) جریان AC   ب) جریان DC    ج) جریان DC قطب معکوس     د) جریان DC قطب مستقیم


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   173- در کدام جریان تغییر قطبیت امکان‌پذیر نمی‌باشد ؟


الف) جریان AC     ب) جریان DC    ج) جریان DC قطب معکوس     د) جریان DC قطب مستقیم


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   174- کدامیک از دستگاهای زیر می‌تواند الکترود سلولزی را بهتر ذوب نماید ؟


الف) ترانسفورماتور     ب) دینام        ج) رکتیفایر            د) موارد ب و ج


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   175- سیکل کاری %60 در 400 آمپر به چه معنی می‌باشد ؟


الف) باید با 60 درصد 400 آمپر جوشکاری نمود       


  ب) باید با 400 آمپر 6 دقیقه جوشکاری نمود و 4 دقیقه به دستگاه استراحت داد      


 ج ) خروجی دستگاه 60 درصد 400 آمپر میباشد        


   د) باید در 400 آمپر در 8 ساعت کار روزانه فقط 6 ساعت با دستگاه کار کرد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   176- کدامیک از موارد زیر دارای مقدار کربن بیشتری است ؟


الف) چدن     ب) فولاد ساختمانی      ج) فولاد کرم – نیکل         د) فولاد ابزار


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   177- کدامیک از الکترودهای زیر جزء گروه الکترود قلیایی می‌باشد ؟


الف) E7018      ب) E7016         ج) E7015             د) همه موارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   178- کدامیک از الکترودهای زیر نیاز به بازپخت در کوره دارد ؟


الف) سلولزی        ب) روتیلی         ج) قلیایی               د) اسیدی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   179- کدامیک از الکترودهای زیر به آمپر کمتری جهت جوشکاری نیاز دارد ؟


الف) سلولزی       ب) روتیلی      ج) قلیایی            د) اسیدی


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


   180- جهت جوشکاری فولادهای حساس به ترک ئیدروژن چه نوع الکترودی مناسب است ؟


الف) سلولزی        ب) روتیلی          ج) قلیایی            د) اکسیدی


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

ده سوال هفدهم درجه 2

   161- هر قدر مقدار درصد کربن در فلز بیشتر باشد :


الف) نقطة ذوب آن افزیش می‌یابد                   ب) نقطة ذوب آن کاهش می‌یابد    


 ج ) تأثیری در نقطة ذوب ندارد                    د ) قابلیت جوش پذیری آن کمتر است


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   162- چگونه در رکتی‌فایر‌ها جریان AC  به DC تبدیل می‌شود ؟


الف) جریان ثانویه از یک سو ساز عبور می‌کند   ب) جریان اولیه از یک سو ساز عبور می‌کند


 ج ) جریان اولیه و ثانویه از یکسو ساز عبور می‌کند    د ) هیچکدام


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------


   163- کدامیک از فلزات زیر در حجم مساوی سبکتر است ؟


الف) سرب           ب) مس            ج) چدن              د) آلومینیوم


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   164- علامت اختصاری K در نقشه بیان‌گر چیست ؟


الف) پَخ جناقی دو طرفه                ب) پَخ نیم جناقی دو طرفه  


  ج) پَخ لاله‌ای دو طرفه                 د) پَخ نیم لاله‌ای یک طرفه


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   165- به کدام قسمت از گُرده جوش ساق جوش می‌گویند ؟


الف) پهنای گَرده جوش   ب) مقدار نفوذ  ج) عمق ذوب   د) یک ضلع زاویه قائمه گُرده جوش


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   166- فاصلة بین دو قطعه که جوش در آن اثر می‌کند .......................... می‌نامند .


الف) ناحیه جوش     ب) حوضچه مذاب      ج) فاصلة ریشه       د) ریشه جوش


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   167- حرف ضمیمه در سیستم شماره‌گذاری AWS کدام یک از مفاهیم زیر را داراست ؟


الف) سلولز      ب) آلیاژها        ج) پودر آهن            د) هیدروژن


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   168- کدامیک از تصاویر زیر جوشکاری در محل را نشان می‌هد ؟


الف)                 ب)                        ج)                             د)                                        


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   169- ساده‌ترین روش برای تعیین محل دقیق ترک‌های جوش کدامیک از موارد ذیل است ؟


الف) نفوذ نفت و گچ     ب) نفوذ آب و خاک    ج) نفوذ باد        د) پودرهای قابل نفوذ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   170- استحکام کدامیک از گُرده جوشهای ذیل بیشتر است ؟


الف) گُرده مقعر      ب) گَرده محدب       ج) گُرده صاف           د) هیچکدام


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

ده سوال شانزدهم درجه 2

   151- چنانچه روی انبر نوشته باشد 350A یعنی :


الف) این انبر توانایی عبور 350 ولت برق را دارد


ب) این انبر توانایی جوشکاری 350 الکترود را دارد            


 ج ) این انبر توانایی عبور 350 آمپر رق را دارد     د ) همه موارد صحیح است


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   152- نقطة ذوب یعنی :


الف) درجه حرارتی که فلزات را به حالت گرم در می‌آورد    


  ب) درجه حرارتی که فلزات را به حالت مذاب در می‌آورد                  


 ج ) درجه حرارتی که فلزات را به حالت خمیری در می‌آرد   د ) نقطه ذوب معنی ندارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   153- در جوشکاری استیل ( فولاد مخصوص ضد زنگ ) باید از ........................................ استفاده کرد .


الف) از الکترود معمولی  ب) از الکترود چدنی   ج) از الکترود مخصوص استیل   د) هیچ فرقی نمی‌کند


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   154- جوشکاری عبارت است از :


الف) به هم آمیختن دو قطعه فلز در حالت خمیری       ب) به هم آنیختن دو فلز در حالت مذاب    


 ج ) وصل کردن دو قطعه به هم در حالت سرد         د ) موارد الف و ب


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   155- کاربرد لوله‌های مانسیمان :


الف) لوله‌های درزدار جهت شوفاژ مصرف می‌شود   ب) بدون درز در لوله‌کشی آب استفاده می‌شود  


 ج ) لوله‌های بدون درز جهت شوفاژ و محلهای تحت فشار   د ) تفاوتی ندارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   156- کدام مورد جزء محاسن دستگاه ترانسفورماتور نیست ؟


الف) سر و صای خیلی کمی دارد                 ب) همه نوع الکترود با آن قابل جوشکاری است 


 ج ) انحراف در قوس آن محدود است           د ) هزینه تعمیرات آن خیلی کم است


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   157- جوشکاری با الکترود دستن در پناه قوس الکتریکی ( جوش برق ) را با کدامیک از حروف نشان می‌دهند ؟


الف) SMA     ب) AWS        ج) SMAW           د) موارد الف و ج


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   158- قابلیت جوش فولاد عبارت است از :


الف) پذیرش جوش با کیفیت خوب بدون ایجاد تَرَک و سایر عیوب 


ب) اتصال و آمیختن دو قطعه فولاد در تمام حالات             


 ج ) پذیرش جوش با در نظر گرفتن نقطة ذوب فولاد و مواد آلیاژی    د ) تمام موارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   159- در جوشکاری قائم ( از پاین به بالا ) :


الف) سرعت پیشروی کُند و نفوذ کم است             ب) سرعت پیشروی تُند و نفوذ زیاد است        


 ج ) سرعت پیشروی کُند و نفوذ زیاد است          د ) هر سه مورد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


  160- برای پیدا کردن خلل جوش می‌توان :


الف) آزمایش خمش انجام داد             ب) آزمایش هیدرولیکی انجام داد                                       


   ج) آزمایش صدا انجام داد                د) هر سه مورد


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

ده سوال پانزدهم درجه 2

   141- در جوشکاری آلومینیوم از چه نوع جریانی استفاده می‌شود ؟


الف) جریان مستقیم                                     ب) جریان متناوب                    


 ج ) جریان مستقیم قطب معکوس                     د) جریان مستقیم قطب مستقیم


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   142- نقطه ذوب مس چقدر است ؟


الف) 594 درجه    ب) 945 درجه      ج) 1083 درجه         د) 1530 درجه


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   143- انواع اتصال لوله در جوشکاری عبارتنداز :


الف) اتصال لب به لب    ب) اتصال زانو     ج) اتصال انشعابی و فلانچ      د) تمام موارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   144- علّت وجود جرقه بین دو قطب جریان برق کدام است ؟


الف) شدت جریان     ب) مقاومت الکتریکی      ج) ولتاژ              د) هیچکدام


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   145- کدامیک از کمیتهای زیر در تعیین جریان جوشکاری تنظیم شده مهم نیست ؟


الف) ضخامت قطعه‌کار   ب) ضخامت الکترود   ج) نوع روکش الکترود      د) طول لکترود


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   146- در کدامیک از شرایط زیر از جوشکاری با قوس الکتریکی باید حتماً صرف‌نظر کرد ؟


الف) جوشکاری در دیگ بخار و خط‌ لوله       ب) جوشکاری در فضای تنگ       


 ج ) جوشکاری در فضای گرم               د ) جوشکاری در فضای باز و در باران
خرید سوالات استخدامی با جواب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   147- خطرات اشعه ماورای بنفش در جوشکاری کدام مورد است ؟


الف) بیماریهای خونی         ب) استخوان درد و کمر درد    


 ج ) سر درد                    د )  سوختن پوست بدن و ضعف بینایی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   148- کدام گزینه در سیم‌پیچ اولیه و ثانویه با هم برابرند ؟


الف) تعداد حلقه‌ها     ب) شدت جریان     ج) اختلاف سطح        د) توان الکتریکی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   149- کدام قسمت انبر جوشکاری در مقابل ضربه حساس است ؟


الف) دسته        ب) دهانه         ج) روپوش دسته          د) فنر انبر


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   150- جوشکاری برق جزء کدامیک از جوشکاری‌های زیر می‌باشد ؟


الف) جوش فشاری      ب) جوش ذوبی       ج) جوش اصطکاکی        د) جوش مقاومتی


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

ده سوال چهاردهم درجه 2

   131- خوردگی کناره‌های جوش از اشکالات متداول در جوشکاری است چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد :


الف) با کاهش شدت جریان                       ب) با افزایش شدت جریان      


 ج ) با کاهش شدت جوش                          د) با تنظیم دقیق‌آمپرومکث‌درکناره‌ها


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   132- وظیفه ماشینهای جوشکاری برق :


الف) آمپر و ولتاژرا پایین آورده و کاهنده است     ب) ولتاژ را پایین آورده و آمپر را بالا میبرند 


 ج ) تبدیل جریان برق به جریان جوشکاری است   د ) ب و ج صحیح است


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   133- ماشینهای جوشکاری با برق عبارتند از :


الف) موتور ژنراتورها ، ترانسفورماتورها و رکتیفایرها      ب) دینامها ترانسفورماتورها               


 ج ) مبدلها و موتورجوشها                                          د ) دیزلی و ترانسها


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


  134- شدت جریان را با کدام حرق لاتین نشان می‌هند ؟


الف) V           ب) W               ج) R                  د) I


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


135- برای جلوگیری از ایجاد تنش در مس :


الف) بوسیله خال جوش و تنگ دستی آنرا مهار می‌کنیم  


 ب) بوسیله فاصله گذاشتن بین آنها جلوگیری می‌شود      


 ج ) به روش مرحله‌ای جوش دادن و تنگ دستی           د ) هر سه مورد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


136- شرایط کابل جوشکاری :


الف) قابلیت انعطاف داشته باشد         ب) روپوش آن عایق باشد          


    ج) از نوع افشان باشد                 د) هر سه مورد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   137- محاسن جریان متناوب عبارتنداز :


الف) هزینه مصرف برق کمتر           ب) هزینه نگهداری کمتر            


   ج) ضریب بهره الکتریکی بیشتر        د) همه موارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   138- مقدار کربن در فولادهای کم کربن :


الف) 30/0 تا 59/0 درصد           ب) 40/0 تا 50/0 درصد          


  ج) 7/1 تا 60/0 درصد               د) 2/0 تا 5/0 درصد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   139- نقطه ذوب آلومینیوم چقدر است ؟


الف) 940 درجه     ب) 270 درجه       ج) 658 درجه           د) هیچکدام


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   140- مقدار ولت در جریان مستقیم بین ............................... تغییر می‌کند .


الف) 40 تا 60 ولت    ب) 70 تا 100 ولت     ج) 50 تا 60 ولت      د) 50 تا 100 ولت


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

ده سوال سیزدهم درجه 2

   121- هر مسیری که جریان برق از آن عبور می‌کند :


الف) شدت جریان گویند  ب) اختلاف پتانسیل گویند ج) مدار الکتریکی گویند د) ولتاژ الکتریکی گویند


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   122- چنانچه بخواهیم با آزمایش سنگ سنباده فولاد را از چدن تشخیص دهیم :


الف) جرقه‌های فولاد ریزتر و زیادتر است        ب) جرقه‌های چدن زیادتر است               


 ج ) جرقه‌های هردو به یک اندازه است             د ) جرقه‌های چدن برّاق و روشن است


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   123- جهت جوشکاری مخازنی که آغشته به مواد سوختنی است :


الف) مخزن را با آب گرم و صابون شستشو می‌دهیم ب) تا زیر ناحیه جوشکاری از آب پُر می‌کنیم                                    


  ج ) درب مخزن را هنگام جوشکاری بر می‌داریم                د ) همه موارد  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   124- قانون اُهم چگونه توصیف می‌گردد :


الف) I = R . U        ب) = I         ج)  = U           د) U = R . V


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   125- اگر بخواهیم مبدل جوشکاری را با کلید ستاره مثلث روشن نمائیم بایستی :


الف) سریع روشن کنیم             ب) در دو مرحله بطور سریع روشن میکنیم                                      


 ج ) در سه مرحله روشن میکنیم   د ) پس از راه انداختم مرحله اول مرحله دوم را بکار می‌اندازیم 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   126- برای تمیز کردن منبع شدت جریانتوسط کدامیک از موارد ذیل عمل می‌کنیم ؟


الف) بوسیله هوای خشک ب) بوسیله هیدروژن  ج) توسط اکسیژن       د) توسط استیلن


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   127- چنانچه در پایان جوش الکترود را سریع از ناحیه جوش دور کنیم چه اشکالی بوجود خوآهد آمد ؟


الف) ترک خوردگی انتهای جوش      ب) نفوذ گِل جوش در درز جوش    


 ج) شلاکه تولید می‌شود                   د) هیچ اشکالی ندارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   128- در شیار زنی با قوس الکتریکی مواد :


الف) می‌سوزد و توسط اکسیژن دمیده می‌شود   ب) ذوب می‌شود و با اکسیژن دمیده می‌شود                                


 ج ) می‌سوزد و با فشار هوا دمیده می‌شود   د ) ذوب می‌شود و با فشار هوا دمیده می‌شود


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   129- کدامیک از اشعه‌های ذیل در هنگام جوشکاری با قوس الکتریکی بوجود نمی‌آید  


الف) اشعه ماورای بنفش  ب) اشعه g و X     ج) اشعه‌های بی خطر  د) اشعه‌های مادون قرمز  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   130- مناسب‌ترین فاصله برای درز جناغی یکطرفه  :


الف) 1 تا 2 میلیمتر است   ب) 2 تا 3 میلیمتر   ج) 3 تا 5 میلیمتر     د) 4 تا 6 میلیمتر


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

ده سوال دوازدهم درجه 2

   111- جهت جوشکاری لوله های گاز شهری از چه نوع الکترودی استفاده می‌شود؟


الف) E 7018          ب) E 6013       ج)  E7014              د) E 6010


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    112- چه عاملی موجب نفوذ ناقص جوش می‌شود ؟


الف) استفاده از الکترود قطور       ب) عدم تنظیم فاصله بین قطعه  


ج) طول قوس بلند                       د) همه موارد


---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------


   113- ماسک های جوشکاری باید مجهز به :


الف) شیشه تار باشند                  ب) شیشه تارو شفاف باشند       


 ج) شیشه شفاف کافی است           د) گوشی صدا باشد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   114- کدامیک از گاز های زیر قابلیت اشتعال دارند ؟


الف) گاز  CO2      ب) گاز آرگون        ج) گاز استیلن             د) اکسیژن


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   115- کربن در فولاد باعث :


الف) استحکام و سختی فولاد            ب) سیالیت در هنگام ذوب      


  ج) مقاوم در برابر خوردگی            د) مقاوم در برابر حرارت  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   116- کدامیک از فلزات زیر را نمی‌توان بوسیله قوس الکتریکی جوش داد ؟


الف) برنج       ب) آلومینیوم          ج) سرب                 د) چدن


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   117- در آزمایشات کششی جوش :


الف) مقدار سختی را تعیین می‌کنند                   ب) مقاومت کششی را تعیین میکنند                                              


 ج ) افزایش طوی محاسبه می‌گردد                   د ) ترکها را می‌شناسند


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   118- مفهوم سیکل کاری چیست ؟


الف) جوشکاری با مقدار جریان معین بطور ایمنی در 10 دقیقه      


ب) جوشکاری با حذاکثر جریان در 15 دقیقه                                   


 ج ) جوشکاری با مقدار جریان معین بطور ایمنی در 20 دقیقه      


د ) جوشکاری با حداقل جریان در 10 دقیقه  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   119- نقطة ذوب مس چقدر است ؟


الف) 1520 درجه   ب) 1200 درجه   ج) 1083 درجه           د) 1530 درجه


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   120- کدامیک از موارد زیر نتایج حاصله از طول قوس بلند است ؟


الف) مقاومت هوای بیشتر           ب) پاشش جرقه بیشتر            


ج) ولتاژ الکتریکی بیشتر              د) همه موارد


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

ده سوال یازدهم درجه 2

   101- استیلن  چگونه بدست می‌آید ؟


الف) مستقیماً از هوا   ب) از کاربید کلسیم و آب  ج) از کاربید سیلیسیم و آب   د) از هوای مایع


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   102- استون درکپسول استیلن چه نقشی دارد ؟


الف) از خوردگی در کپسول جلو گیری می کند         ب) استیلن را قابل سوختن می کند                


 ج ) استیلن را حل می کند                                   د ) در جوشکاری گاز محافظ تولید می کند


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   103- گاز های مورد مصرف در برشکاری و جوشکاری عبارتند از :


الف) بوتان ، پروپان     ب) متان ، اتان        ج) بوتان ، استیلن         د) همه موارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   104- بعد از جوشکاری چدن آن را به وسیله ......................  خنک می‌کنیم.


الف) هوای آزاد       ب) آب              ج) ماسه و یا کوره          د) هم از آب و هم از هوا


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   105- بیشترین دمای حشعله اکسیژن- استیلن چقدر است ؟


الف)2200 درجه       ب) 3200 درجه       ج) 2380 درجه           د) 2750 درجه


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   106- گازی که معمولاً در جوشکاری گاز استفاده می‌شود و بازده خوبی هم دارد چه نام دارد ؟


الف) ازت        ب) آرگون           ج) استیلن                   د) بوتان


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   107- وزن مخصوص کدامیک از فلزات زیر کمتر است ؟


الف) کُرم             ب) نیکل            ج) آلومینیوم              د) آهن


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   108- کدامیک از فلزات زیر جزء فلزات رنگین محسوب می‌شود ؟


الف) فولاد ، آهن      ب) مس ، آلومنیوم     ج) چدن خاکستری و مالیبل     د) هیچکدام


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   109- کدامیک از وسایل زیر از لوازم ضروری محسوب می‌شود ؟


الف) ترانس ، انبر الکترودگیر  ب) میز جوشکاری    ج) چکش ،  برس    د) دستکش ، پیشبند


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   110- کدامیک از علائم زیر علامت مشخصه دستگاه ترانسفورماتور است؟


الف)                                     ب)                                      ج)                                         د)  


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

ده سوال دهم درجه 2

    91- علت داغ شدن کابل جوشکاری چیست ؟


الف)استفاده زیاد از دستگاه جوش   ب) شل بودن اتصال کابل ها    


   ج) ضخیم بودن کابل جوش          د) هیچکدام


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    92- انواع الکترود از نظر پوشش عبارتند از :


الف) اسیدی ، قلیایی و رتیلی         ب) آهنی ، چدنی و آلومینیومی  


 ج) شماره 2 و3 و4                     د) هر سه مورد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    93- آزمایش تخریبی جوش یعنی :


الف) باید از محل جوش بااشعه x فیلم برداری کرد     ب) باید جوش شکسته و بررسی  شود


 ج ) باید با چشم جوش را بررسی کرد                   د ) هر سه مورد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    94- برای جوشکاری مخازن تحت فشار از الکترود ................... استفاده می‌کنیم .


الف) E 6013         ب) E 7010         ج) E 7018          د) هر سه مورد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    95- علت به وجود آمدن تخلخل جوش کدامیک از موارد زیر است ؟


الف) انتخاب الکترود نامناسب                   ب) استفاده از الکترود قلیایی       


ج) استفاده از جریان برق مستقیم                د) جوشکاری با الکترود سلولزی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    96- پایداری قوس به چه عواملی بستگی دارد؟


الف) نوع جریان برق      ب) نوع الکترود        ج) طول قوس            د) همه موارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    97- ا نحراف قوس یکی از اشکالاتی است که :


الف) در جریان AC اتفاق می‌افتد                ب) در جریان DC  اتفاق می‌افتد 


 ج ) در جریان مستقیم با قطب مستقیم          د ) در جریان مستقیم قطب معکوس


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    98- مبنای انتخاب قطر الکترود  چیست ؟


الف) ضخامت قطعه کار               ب) با توجه به شکل فطعه کار     


ج) نوع دستگاه جوش                    د) نسبت به روپوش الکترود


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    99- ولت واحد الکتریکی چیست ؟


الف) مقاومت     ب) شدت جریان       ج) بازدهی                د) ولتاژ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


   100- برای جوشکاری فولاد های پر کربن از چه نوع الکترودی استفاده می‌شود ؟


الف) روتیلی          ب) سلولزی          ج) قلیایی                د) پودر آهن دار


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

ده سوال نهم درجه 2

    81- اندازه طول قوس باید :


الف) 2 تا 3 میلیمتر باشد                             ب) 5 تا 6 میلیمتر باشد                    


ج) به اندازه طول مغزی الکترود                    د) به اندازه قطر مغزی الکترود


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    82- روپوش الکترود :


الف) موجب استقرار قوس الکتریکی می‌گردد      ب) مواد آلیاژی به جوش اضافه می‌کند


 ج ) از اکسید شدن ناحیه مذاب جلوگیری می‌کند    د ) همة موارد صحیح است


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    83- در جوشکاری چدن با الکترود چدنی چنانچه بعد از جوشکاری احتیاج به براده برداری باشد :


الف) باید مغزی الکترود از فولاد نرم باشد         ب) باید مغزی الکترود چدن باشد


 ج ) باید مغزی الکترود مس و نیکل باشد           د ) باید مغزی الکترود فولاد پر کربن باشد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    84- جرقه بیش از اندازه نتیجه کدامیک از موارد ذیل است :


الف) شدت جریان زیاد    ب) الکترود مرطوب     ج) طول قوس بلند         د) همه موارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    85- حرارت حاصله از قوس الکتریکی برابر است با :


الف) 3200 درجه       ب) 2000 درجه        ج) 5000 درجه         د) 10000 درجه


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------


    86- چنانچه دستگاه جوش روشن و از آن استفاده نگردد :


الف) این حالت را مدار باز گویند                         ب) این حالت را مدار بسته گویند  


 ج ) در جوشکاری مدار باز و بسته معنی ندارد       د ) هیچکدام


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    87- در جوشکاری با جریان مستقیم دما در قطب مثبت چقدر است ؟


الف) تقریبا 1590 درجه     ب) تقریبا 1800 درجه   ج) تقریبا 3500 درجه    د) تقریبا 2000 درجه


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    88- برای هر میلیمتر قطر مغزی الکترود آمپر مورد نیاز معمولاً :


الف) 20 تا25 آمپر   ب) 25 تا 35 آمپر     ج) 30 تا 35 آمپر       د) 40 تا 50 آمپر


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 89- برای اندازه‌گیری شدت جریان مولد جوشکاری از ..................... استفاده می‌شود.


الف) اهم متر    ب) ولت متر       ج) آمپر متر          د) فاز متر


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    90- حالت های اصلی در جوشکاری عبارتند از :


الف) حالت تخت    ب) حالت افقی و عمودی    ج) سقفی و افقی    د) تخت ، عمودی ، افقی و سقفی


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  یک نظر

10سوال هشتم درجه 2

    71- در ترانسفورماتورها سیم‌پیچ اولیه :


الف) تعداد دور کم و ضخامت کم دارد                   ب) تعداد دور کم و ضخامت زیاد دارد


 ج ) تعداد دور زیاد و ضخامت زیاد دارد               د ) تعداد دور زیاد و ضخامت کم دارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    72- ( امکان تغییر قطب وجود دارد ) جزء مزایای کدام دستگاه است ؟


الف) رکتی‌فایر      ب) ترانسفورماتور      ج) هر دو             د) هیچکدام


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    73- در جوشکاری ارتفاعات :


الف) از کمربند استفاده می‌شود        ب) از داربست استفاده می‌شود     


   ج) بستگی به تخصص دارد           د) موارد الف و ب


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    74- نقطه ذوب آهن برابر است با :


الف) 500 درجه        ب) 1430 درجه        ج) 1200 درجه          د) 1530 درجه


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    75- مقدار ولت در مدار باز با ترانسفورماتور :


الف) 45 تا 65      ب) 18 تا 36           ج) 50 تا 80            د) 20 تا 30


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    76- برای جلوگیری از پیچیدگی کار در جوشکاری :


الف) به گیره می‌بندیم   ب) خل جوش می‌زنیم    ج) از قید و بند استفاده میکنیم   د) تمام موارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    77- زاویه الکترود با قطعه کار در جوشکاری تخت باید ............................. درجه باشد .


الف) 45 تا 65       ب) 60 تا 70       ج) 90               د) 65 تا 75


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    78- درجوشکاری با جریان متناوب گرما چگونه توزیع می‌شود ؟


الف)  در الکترود و  در قطعه کار                ب)  در الکترود و  در قطعه کار


 ج ) بطور مساوی در کار و الکترود            د ) فرقی نمی‌کند


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    79- روکش الکترود معمولاً شش وظیفه اصلی باید داشته باشد کدامیک از موارد ذیل اساساً غلط است ؟


الف) ایجاد گاز محافظ برای محافظت در مقابل اکسیژن و نیتروژن هوا  ب) پایداری قوس


 ج ) تامین کربن برای سخت و محکم کردن درز جوش      د ) تنظیم احتراق بوسیله مواد آلیاژی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    80- خطرات ناشی از جوشکاری به چند دسته تقسیم میشوند ؟


الف) دو دسته         ب) چهار دسته      ج) سه دسته        د) پنج دسته


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

10سوال هفتم درجه 2

    61- از ترانسفورماتور جوشکاری چه نوع جریانی دریافت می‌شود ؟


الف) جریان مستقیم      ب) جریان مستقیم ومتناوب   ج) جریان متناوب            د) هیچکدام


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    62- ماسک جوشکاری :


الف) جهت جلوگیری از نور شدید جوشکاری می‌باشد  ب) جهت جلوگیری از دود جوشکاری به دهان و چشم


 ج ) جهت جلوگیری از گرمای شدید و حرارت حاصله  د ) جهت جلوگیری از جرقه و مواد مذاب بر روی بدن


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    63- نکاتی که در موقع جوشکاری باید رعایت کرد :


الف) انتخاب الکترود ، زاویه الکترود نسبت به قطعه‌کار    ب) طول قوس صحیح ، مقدار آمپر


 ج ) برقراری قوس الکتریکی ، سرعت دست مناسب         د ) همه موارد


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    64- برای جوشکاری فولادهای ساختمانی از الکترود................................ استفاده میکنیم .


الف) قلیایی            ب) اسیدی          ج) روتیلی                 د) هیچکدام


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    65- در جوشکاری جریان مستقیم قطب معکوس :


الف) انبر به قطب منفی وصل می‌شود               ب) انبر به قطب مثبت وصل می‌شود


 ج ) در جریان مستقیم تغییر قطب نداریم            د ) فرقی نمی‌کند


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    66- درز جناغی دو طرفه کدامیک از اشکال زیر است ؟


الف)                ب)  V           ج)   X                    د) U


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    67- AC چه نوع جریانی است ؟


الف) جریان مختلط      ب) جریان مستقیم      ج) جریان متناوب        د) مدارهای موازی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    68- شکل مقابل علامت اختصاری ................................... است .


الف) رکتی‌فایر                                ب) ترانس


 ج ) ژنراتور                                  د ) مولدها


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    69- اهم واحد .......................... است .


الف) شدت جریان       ب) مقاومت الکتریکی     ج) اختلاف پتانسیل      د) ولتاژ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    70- در جوشکاری از ترانسفورماتور ...............................  استفاده می‌شود .


الف) کاهندة ولتاژ      ب) ثابت کنندة ولتاژ     ج) کاهندة شدت جریان     د) افزایندة ولتاژ


 


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید کاظم موسوی  |  نظر بدهید

10سوال ششم درجه 2

    51- دقت کولیس  چقدر است ؟


الف) 1/0                ب) 02/0                   ج) 05/0                       د) 2/0


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------


   52- وزن چکش دستی چقدر است :


الف) یک کیلوگرم    ب) بیشتر از یک کیلوگرم  ج) کمتر از یک کیلوگرم    د) بیشتر از دو کیلوگرم


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


    53- چه نوع سوهانی را برای سطوح سخت بکار می‌برند ؟


الف) یک آجه          ب) دو آجه              ج) درشت                  د) خیلی درشت


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلمات کلیدی
دفترچه سوالات استخدامی جوشکاری شرکت نفت - مکتبستان maktabestan.ir/.../دفترچه-سوالات-استخدامی-جوشکاری-... - Translate this page دفترچه سوالات استخدامی جوشکاری شرکت نفت بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات ... آگهی استخدام - مطالب ابر سوالات استخدامی رشته جوشکاری estekhdaamat.mihanblog.com/.../سوالات%20استخدامی... Translate this page بارزترین مزیت این بسته ارائه ی عین سوالات استخدامی شرکت نفت در سال های گذشته و عدم استفاده از هرگونه سوالات تألیفی و یا گردآوری شده می باشد. سوالات تخصصی رشته جوشکاری شرکت نفت (کاردانی) shop.iranestekhdam.ir/سوالات-تخصصی-رشته-جوشکا... Translate this page این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی مکانیک (جوشکاری) شرکت نفت در سال ... از مزیت های بارز این بسته تکیه ی آن بر ارائه ی عین دفترچه سوالات استخدامی ... دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری ... nezam-mr.rozblog.com/post/2114 Translate this page رشته: هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری - تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 - مواد امتحانی: … دفترچه سوالات استخدامی جوشکاری شرکت نفت - تبلیغ کالا tabligkala.ir/adv-830.aspx?..w.dpaper2.blogfa.com/tag/جوشکاری-شرکت- خرداد ۹۴ بر روی دکمه زیر کلیک ... ۳- سوالات استخدامی : سوالات استخدامی وب سایت ای استخدام شامل سوالات ... سوالات استخدامی هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش download-onefile.blog.ir/.../سوالات%20استخدامی%20ه... Translate this page ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوالات استخدامی هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش» ثبت شده است - دانلود مقاله,پروژه,گزارش کار,سوالات استخدام