دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی جنگلداریدانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی جنگلداری :
خرید سوالات استخدامی با جواب


درباره مشاغل جنگلداری و آشنایی با این رشته :


عنوان شغل: کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست

توضیحات شغل
انجام کارهای یدی ضروری تحت نظارت برای توسعه، نگهداری، یا حفاظت از جنگل ها مناطق جنگلی، و درختستان ها از طریق فعالیت هایی مانند پرورش و انتقال تخم و دانه دختان؛ مقابله با حشرات، آفات، و بیماری های مضر برای درختان؛ ساخت سازه های کنترل فرسایش خاک و کنترل آب و شستن خاک جنگل ها. کمکیارهای جنگلداری، دانه کش ها، و درختکاران نیز در این گروه قرار می گیرند.

 

دانش ها :

دانش ریاضیات : شامل علم محاسبات، جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و کاربردهای آنها است.

جغرافی : دانش اصول و روشهای تشریح ویژگی های عوارض زمین، دریا و توده های هوایی، از جمله مشخصات فیزیکی، موقعیت، روابط متقابل و پوشش گیاهی و جانوری و زیست انسانی

زیست شناسی : شامل دانش جانداران گیاهی و حیوانی،‏ بافتها و سلولها و کارکردهای آنها،‏ وابستگی های متقابل،‏ و برهم کنش های آنها با یکدیگر و با محیطشان است.

نظارت و مدیریت : شامل دانش کسب و کار و مدیریت اصول مرتبط با برنامه ریزی راهبردی، تخصیص منابع، مدلسازی منابع انسانی، فنون رهبری، تکنیک ها و شیوه های تولید و هماهنگ سازی افراد و منابع است.

خدمات مشتریان و پرسنل : دانش اصول و فرایندهای خدمت رسانی به مشتریان و پرسنل؛ شامل ارزیابی و سنجش نیاز مشتری، شناخت و بکارگیری استانداردهای کیفیت – در خدمات و ارزیابی رضایت مشتری.

 

مهارت ها :

داروی و تصمیم سازی : در نظر گرفتن هزینه ها و فواید اقدامات بالقوه برای برگزیدن مناسب ترین آنها

گوش دادن فعالانه : توجه کامل به آنچه که مردم می گویند، وقت گذاشتن برای درک نکات مطرح شده، پرسیدن سوالات مناسب، قطع نکردن سخن دیگران در زمان نامناسب.

تفکر انتقادی : استفاده از منطق و استدلال برای شناخت نقاط ضعف و قوت راهکارهای جایگزین یا رویکردهای مطرح شده در مواجهه با مسائل

هماهنگی : تنظیم اقدامات خود به فراخور فعالیت های دیگران

دیده بانی و پایش : پایش و سنجش کارآیی شخصی، دیگران یا سازمانها برای بهبود یا اتخاذ اقدامات اصلاحی

حل مسائل پیچیده : شناخت مسائل پیچیده، مرور و بررسی اطلاعات مرتبط با توسعه و ارزیابی گزینه ها و اجرای راهکارها

 

 

توانمندی ها :

شمّ مسأله یابی : توانایی کشف وجود اشکال؛ این توانایی مستلزم حل مسأله نیست، بلکه تنها کشف وجود مشکل است.

استدلال قیاسی یا استنتاجی : توانایی بهره گیری از قواعد کلی جهت یافتن جواب های معقول برای مسایل خاص.

ثبات دست و بازو : توانایی نگه داشتن دست و بازو به صورت ثابت در حین حرکت بازو یا زمانی که دست و بازو در یک موقعیت ثابت نگه داشته می شود.

دید نزدیک : توانایی دیدن جزئیات از نزدیک (در چند قدمی)

قدرت ایستایی : استفاده از حداکثر قدرت ماهیچه ها برای بالابردن، هل دادن، کشیدن یا حمل اشیاء

درک شفاهی : توانایی شنیدن و فهم اطلاعات و نظرات گوینده از خلال واژه ها و جملات

 

فعالیتهای حرفه :

ارزیابی اطلاعات، جهت سنجش میزان انطباق با معیارها : استفاده از اطلاعات مناسب و قوه ی تشخیص فردی برای اعلام انطباق (یا عدم انطباق) رویدادها یا فرایندها با قوانین، ضوابط و استانداردها

تصمیم گیری و حل مسائل : تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج جهت گزینش بهترین راهکار و حل مسائل

هماهنگ سازی کارها و فعالیت های دیگران : درخواست از اعضای یک گروه برای همکاری با یکدیگر جهت تکمیل و به انجام رساندن وظایفشان.

انجام فعالیت های جسمی متعارف : انجام آن دسته از فعالیت های فیزیکی که مستلزم استفاده زیاد از بازوها و پاها یا جابجا کردن کامل بدن است. مانند بالا کشیدن، از جا برداشتن، متعادل ساختن و متوقف ساختن اشیاء

ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان : تأمین اطلاعات برای زیردستان، همکاران و سرپرستان از طریق تلفن، گزارش ها و فرم های نوشتاری، پست الکترونیکی یا ارتباط فردی

شناسایی اهداف، اقدامات و رویدادها : شناسایی اطلاعات از طریق طبقه بندی، ارزیابی و سنجش، و تشخیص تفاوتها یا تشابهات و نیز تشخیص تغییراتشان در شرایط یا وقایع مختلف

 

شرح کار :

مذاکرات رودررو : این شغل تا چه حد نیازمند مذاکره رودررو یا گروهی با مردم است؟

استقلال در تصمیم گیری : تا چه اندازه بدون نیاز به نظارت و سرپرستی امکان استقلال در تصمیم گیری وجود دارد؟

سهم فعالیت های سازمان یافته و سازمان نیافته : شغل تا چه حد برای کارکنان سازمان یافته است و کارکنان کمتر نیازمند آن هستند که وظایف، اولویت ها و اهدافشان را تعیین کنند؟

تلفن : در شغل تا چه حد باید مکالمات تلفنی صورت بگیرد؟

اهمیت صحیح و دقیق بودن : دقت بالا و صحت زیاد در انجام شغل تا چه اندازه مهم است؟

حضور در محیط باز و شرایط باز آب و هوایی : این شغل تا چه حد مستلزم حضور در محیط باز با شرایط متفاوت آب و هوایی است؟

 

علایق :

واقع گرایی : واقعگرایی شغلی در اغلب مواقع شامل فعالیت هایی است که مسائل و راه حل های عملی را دربر می گیرد. این امور غالباً با گیاهان، حیوانات و مواد موجود در جهان واقعی (همچون چوب، ابزارها و ماشین آلات) مرتبط است. اغلب شغل ها مستلزم کار در خارج بوده و کمتر با کارهای کاغذی یا کار در مجاورت دیگران مرتبط هستند.

متعارف : شغل هایی که قاعده مند شده و مستلزم پیروی از روش های جا افتاده و فعالیت های عادی شده هستند؛ سر و کار فرد بیشتر با اطلاعات مفصل و داده های دقیق است تا نظرات شخصی.

پژوهشگرانه : شغل های پژوهشگرانه غالباً شامل کار با ایده ها است و نیازمند تفکر بسیار زیادی است. این شغل ها می تواند شامل جستجوی حقایق و کشف راه حل مسائل به صورت ذهنی باشد

تجاری : شغل های تجاری دربردارنده راه اندازی و اجرای پروژه ها است. و می تواند رهبری و هدایت افراد و تصمیم سازی های متعدد را در بر بگیرد. گاهی اوقات این شغل ها نیازمند مواجهه با ریسک بوده و اغلب با کسب و کار در ارتباط هستند.

اجتماعی : شغل های اجتماعی اغلب شامل کار با مردم، تعامل با آنها و آموزش آنها است. این شغل ها اغلب متضمن کمک و یا خدمات رسانی به دیگران است.

هنری : شغل های هنری به کرّات مستلزم کار با شکل ها، طرح ها و الگو ها است. این شغل ها اغلب نیازمند خودابرازی بوده و کار در آنها مقیّد به قواعد سفت و سخت نیست.

 

سبک کار :

قابل اعتماد بودن : شغل نیازمند اعتماد، مسئولیت پذیری و عمل به تعهدات است.

صداقت و درستکاری : شغل نیازمند درستکاری و توجه به مسائل اخلاقی است.

همکاری : شغل نیازمند داشتن روحیه خوش با دیگران و به تصویر کشیدن نگرش همکاری و پاک طینتی است.

سازگاری/انعطاف پذیری : شغل نیازمند برخورد باز با تغییرات (مثبت یا منفی) قابل توجه در محیط کاری است.

ابتکار و نوآوری : شغل نیازمند یک تمایل برای به عهده گرفتن مسئولیت ها و چالش هاست.

رهبری : شغل نیازمند یک تمایل برای رهبری، به عهده گرفتن مسئولیت و ارائه نظرات و مسیر است.

 

ارزشهای شغل :

استقلال (به عنوان ارزش) : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، برای کارکنان امکان تصمیم گیری شخصی و کار براساس تمایلاتشان را فراهم می کنند. نیازهای متناسب با این ارزش شامل خلاقیت، پاسخگویی و خودکار بودن است.

ارتباطات : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، برای کارکنان امکان خدمت رسانی به دیگران و کار با همکاران در یک محیط دوستانه و غیررقابتی را به وجود می آورند. نیازهای متناسب با این ارزش عبارتند از: همکاری، ارزشهای اخلاقی و خدمات اجتماعی.

موفقیت : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، مشاغلی نتیجه گرا هستند که به کارکنان اجازه می دهند از قوی ترین توانمندی هایشان استفاده کرده و از شغل شان احساس رضایت کنند. نیازهای متناسب با این ارزش عبارتند از نیاز به استفاده از توانمندی ها و دستیابی به موفقیت است.

پشتیبانی : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، مدیریت پشتیبانی که بتواند پشت کارکنان بایستد را ارائه می دهند. نیازهای متناسب با این ارزش شغلی عبارتند از: سیاستهای سازمانی، نظارت بر ارتباطات انسانی و نظارت فنی.

شرایط کاری : مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، قادرند برای کارکنان امنیت شغلی و شرایط کاری مناسب را به وجود بیاورند. نیازهای متناسب با این ارزش شغلی عبارتند از: فعالیت، حقوق و مزایا، استقلال، امنیت و شرایط کاری

شناخت : مشاغلی که این ارزش شغلی را بر برآورده می سازند، امکان پیشرفت، پتانسیل لازم برای رهبری و اعتبار مناسب را به وجود می آورند. نیازهای متناسب با این ارزش عبارتند از: نیاز به پیشرفت، برخورداری از اختیار، شناخت و موقعیت اجتماعی مناسب.
کلمات کلیدی
نمونه سوالات استخدامی جنگلداری - نمونه سوالات استخدامی آموزش ... failha.blog.ir/post/نمونه-سوالات-استخدامی-جنگلداری - Translate this page Jan 14, 2015 - سوالات مصاحبه جنگلداری دانلود نمونه سوالات مصاحبه جنگلداری دانلود رایگان ... نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت ,نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ... نمونه سوالات استخدامی جنگلداری - صفحه اصلی - لینکدونی failha-blog.9089.org/page-12537.html Translate this page Jan 14, 2015 - نمونه سوالات استخدامی جنگلداری نمونه سوالات آزمون استخدامی جنگلداری دانلود نمونه سوالات استخدامی جنگلداری دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی ... نمونه سوالات استخدامی جنگلداری - نمونه سوالات استخدامی مترجم ... failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-جنگلداری/992 Translate this page Jan 14, 2015 - نمونه سوالات استخدامی جنگلداری نمونه سوالات آزمون استخدامی جنگلداری دانلود نمونه سوالات استخدامی جنگلداری دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی جنگلداری | نمونه سوالات ... testdoni.ir/نمونه-سوالات...استخدامی-جنگلدار/2629 Translate this page نمونه سوالات مصاحبه استخدامی جنگلداری. نمونه سوالات مصاحبه جنگلداری دانلود نمونه سوالات مصاحبه جنگلداری دانلود رایگان نمونه سوالات مصاحبه جنگلداری نمونه سوالات ... نمونه سوالات استخدامی جنگلداری testdoni.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-جنگلداری/2626 Translate this page نمونه سوالات استخدامی جنگلداری نمونه سوالات آزمون استخدامی جنگلداری دانلود نمونه سوالات استخدامی جنگلداری دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی جنگلداری نمونه ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی جنگلداری | نمونه سوالات ... testdoni.ir/tag/نمونه-سوالات-مصاحبه-استخدامی-جنگلدار - Translate this page نمونه سوالات مصاحبه استخدامی جنگلداری نمونه سوالات مصاحبه جنگلداری دانلود نمونه سوالات مصاحبه جنگلداری دانلود رایگان نمونه سوالات مصاحبه جنگلداری نمونه سوالات ... 105 - نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر efaragir.ir/page/105 Translate this page نمونه سوالات استخدامی جنگلداری نمونه سوالات آزمون استخدامی جنگلداری دانلود نمونه سوالات استخدامی جنگلداری دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی جنگلداری نمونه ... سوالات استخدامی قوه قضاییهانگلیسی\-عربی\-فرانسه مصاحبه ... www.hastiblog.ir/.../سوالات+استخدامی+قوه+قضاییهان... Translate this page سوالات استخدامی قوه قضاییه(انگلیسی-عربی-فرانسه)+مصاحبه بانک سپه. پکیج زیر ..... نمونه سوالات آزمون استخدامی جنگلداری دانلود نمونه سوالات استخدامی جنگلداری ... سوالات آزمون استخدامی جنگلداری - مجله اینترنتی میکی ichmt2014.ir/سوالات-آزمون-استخدامی-جنگلداری/ Translate this page Jan 19, 2015 - سوالات آزمون استخدامی، مصاحبه ... دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 91 و 92 و همچنین جزوات و نمونه سوالات . استخدام سازمان جنگلها و مراتع در سال 94 | «ای استخدام» www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-جنگلها-و-مراتع/ Translate this page Mar 11, 2015 - در شورای عالی مرتع، جنگل و آبخیز نیز خواسته شده که با دانشگاه‌ها و ... خود در پاسخ به سوال خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایرا