دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی روانشناسی شخصیتدانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی :
خرید سوالات استخدامی با جواب


سوالات روانشناسی
1.اشخاصی که روش مرا پیش میگیرند، برایشان گران تمام می شود
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
2.بهترین راه برای وارد کردن مردم به انجام دادن کاری ، فشار آوردن بر آنهاست
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
3.بد نیست که با مردم مقابله به مثل کنیم.
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
4.به خیلی از مردم اعتماد نمی کنم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
5.مهم است که با مردم مهربان باشیم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
6.برای موفق شدن، می توان دیگران را زیر پا گذاشت
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
7.کار گروهی مهمتر از برنده شدن است
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
8.می خواهم موفق شوم، حتی اگر به قیمت از دست دادن دیگری باشد
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
9.هرگز نباید به مردم اجازه داد که دوباره کاری را امتحان کنند
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
10.طوری بازی می کنم که گویی زندگیم به آن وابسته است
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
11.خیلی با حرارت تر از سایر اعضای گروه خود بازی می کنم.
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
12.در عشق نیز، مثل جنگ، همه ضربه ها مجاز است
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
13.انسانهای خوب بعد از همه می میرند
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
14.بازندگان در سطح پایین قرار می گیرند
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
15.گروه، از سرعت من کم می کند
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
16.باید با مردم به تفاهم رسید و آنها را مثل خود در نظر گرفت
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
17.شیوه کار من بهترین شیوه است
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
18.بهترین سیاست این است که هرکس برای خودش باشد
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
19.برای برنده شدن،به هر کاری دست می زنم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
20.مهمترین کار در بازی، برنده شدن است
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
21.برای رسیدن به صلح جهانی، کشور ما باید بیشترین تلاش را بکند
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
22.دوست دارم به دیگران کمک کنم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
23.ضرر شما، نفع من است
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
24.کسانی که همه رقایتهای مربوط به موفقیت را کنار می گذارند، برای همه جوانها الگو می شوند
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
25.هر انداره بیشتر برنده می شوم، بیشتر احساس قدرت می کنم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
26.دوست دارم که کل کلاس در امتحان قبول شوند
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
27.سعی می کنم با مردم، بد حرف نزنم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
28.دوست ندارم، برای رسیدن به هدف، دیگران را تحت فشار قرار دهم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
1.وقتی بحث می کنم، می ترسم از این که طرف مقابل در مورد من بد فکر کند
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
2.بحث در مورد موضوعهای جالب، هشیاری مرا زیادتر می کند
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
3.دوست دارم از بحثها کنار باشم.
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
4.با انرژی و شور و شوق وارد بحث می شوم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
5.وقتی به بحث خاتمه می دهم، تصمیم می گیرم که دیگر وارد بحث نشوم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
6.بحث کردن با اشخاص، به جای حل مسآله، مسائل زیادی به بار می آورد
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
7.وقتی در بحث امتیاز به دست می آورم، احساس رضایت می کنم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
8.وقتی به بحث با دیگران پایان می دهم، احساس می کنم عصبی و ناراحت هستم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
9.دوست دارم درباره موضوعهای جالب به طور جدی وارد بحث شوم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
10.وقتی احساس می کنم که درگیر بحث می شوم، احساس بدی به من دست می دهد
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
11.دوست دارم از عقیده خود درباره هر موضوعی دفاع کنم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
12.اجتناب از بحث مرا خوشحال می کند
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
13.دوست ندارم فرصت بحث کردن درباره موضوعهای بحث انگیز را از دست بدهم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
14.دوست دارم با افرادی معاشرت کنم که به ندرت با من مخالفت می کنند
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
15.به نظر من، بحث با دیگران، نوعی مسابقه ذهنی جذابی است
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
16.احساس می کنم که نمی توانم در بحثها امتیاز به دست آورم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
17.احساس می کنم که پس از بحث درباره یک موضوع، انرژی و رضایت کسب می کنم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
18.برای بحث کردن، تواناییهای خوبی دارم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
19. سعی می کنم از وارد شدن به بحث اجتناب ورزم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
20.وقتی می بینم که یک صحبت معمولی به مجادله تبدیل می شود، بسیار خوشحال می شوم
کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
1.پیش از ان که رای بدهم، تواناییهای همه نامزدها را عمیقا برسی می کنم
ص غ
2.اگر قرار باشد خلاف کنم تا به بیچاره ای کمک کنم، تردید نمی کنم
ص غ
3.اگر تشویق نشوم، گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود.
ص غ
4.هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام
ص غ
5.گاهی اتفاق می افتد که در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم
ص غ
6.وقتی کارها طبق میل من پیش نمی رود، گاهی احساس بغض می کنم
ص غ
7.همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم
ص غ
8.طرز نشستن من بر سر میز غذا، چه در رستوران و چه در خانه، یکسان است
ص غ
9.اگر بتوانم بدون بلیت وارد سینما شوم و مطمئن باشم که کسی نخواهد دید، این کار را انجام می دهم
ص غ
10.بارها اتفاق افتاده است که فعالیت یا کاری را رها کرده ام، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم
ص غ
11.دوست دارم به موقع بد گوییها را بازگو کنم
ص غ
12.در برخی لحظه ها خواسته ام علیه صاحبان قدرت حرف بزنم، حتی اگر حق با آن ها بود
ص غ
13.مهم نیست که چه کسی حرف می زند همیشه با دقت گوش می دهم
ص غ
14.اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه قرار گیرم
ص غ
15.برایم اتفاق افتاده است که از کسی سواستفاده کنم
ص غ
16.همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم
ص غ
17.همیشه سعی میکنم آنچه را که توصیف می کنم به مرحله عمل در آورم
ص غ
18.برایم دشوار نیست که با آدمهای بد دهن کنار بیایم
ص غ
19.گاهی سعی می کنم، به جای بخشیدن و فراموش کردن، انتقام بگیرم
ص غ
20.وقتی چیزی را نمیدانم، به میل خود آن را می پذیرم
ص غ
21.همیشه مودب هستم، حتی در مقابل افراد ناخوشایند
ص غ
22.گاهی واقعا اصرار می کنم که کار ها به میل من انجام شود
ص غ
23.گاهی احساس کرده ام که می خواهم همه چیز را بشکنم
ص غ
24.هرگز اجازه نمی دهم که کسی به جای من تنبیه شود
ص غ
25.اگر از من بخواهند در مقابل لطفی که کرده اند خدمتی انجام دهم، هرگز رنجیده خاطر نخواهم شد
ص غ
26.هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده، دشمنی نکرده ام
ص غ
27.بدون آنکه جوانب کار را بررسی کنم، هرگز به مسافرت طولانی نمی روم
ص غ
28.گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم
ص غ
29.هرگز به طور واقعی احساس نکرده ام که می خواهم یکی را سرزنش کنم
ص غ
30.گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند، عصبانی می شوم
ص غ
31.هرگز احساس نکرده ام که بی دلیل تنبیه می شوم
ص غ
32.گاهی فکر می کنم، کسانی که بد شانس هستند، لیاقتش را دارند
ص غ
33.هرگز آگاهانه چیزی نگفته ام که فردی را آزرده خاطر سازد
ص غ
کلمات کلیدی
نمونه سوالات روانشناسی شخصیت پیام نور | نمونه سوالات علوم ... www.makhfigah.com/.../نمونه-سوالات...روانشناسی.../... Translate this page علوم تربیتی پیام نور|دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی شخصیت پیام نور. ... دانلود نمونه سوالات روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پیام نور نیمسال دوم 90-91 · دانلود نمونه سوالات روانشناسی و آموزش .... دانلود سوالات استخدامی · سایت طناب زنی ... روانشناسی شخصیت + دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور با ... plc20.ir/post/602/روانشناسی-شخصیت.aspx Translate this page پیام نور 20 :: ارائه سوالات درس روانشناسی شخصیت پیام نور در نیمسال ها و ترم های جدید به همراه دانلود رایگان با ... برچسب ها : سوال روانشناسی شخصیت پیام نور| دانلود نمونه سوالات روانشناسی شخصیت با جواب| دانلود .... نمونه سوالات استخدامی رایگان. ». نمونه سوالات مصاحبه استخدامی مخابرات , نمونه سوالات مصاحبه ... www.needadd.ir/page-475436.html Translate this page دانلود رایگان کتاب،کتاب شخصیت شناسی،کتاب اعتماد به نفس،نمونه سوالات نیروی ... روانشناسی رنگها،نمونه سوالات عمومی استخدامی،نمونه سوالات استخدامی ... نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن (با پاسخ) shop.iranestekhdam.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-بانک-م... Translate this page ۲۰ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه. - ۲۵ سوال مبانی کامپیوتر همراه با پاسخنامه. - ۶۰ سوال روانشناسی شخصیت. 325 نمونه سوال مربوط به آزمون های استخدامی بانک ... نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 94پن پن rasajoon.panpan.ir/ Translate this page دانلود رایگان کتاب،کتاب شخصیت شناسی،کتاب اعتماد به نفس،نمونه سوالات نیروی ... روانشناسی رنگها،نمونه سوالات عمومی استخدامی،نمونه سوالات استخدامی ... نمونه سوالات استخدامی ۹۴ - نمونه سوالات استخدامی مترجم رسمی ... failha.coصیت شناسی با چند سوال کوتاه - بیتوته www.beytoote.com/.../test/pseudoxantoma-personality-few-questions.ht... به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید و شخصیت ... روانشناسیتست روانشناسیشخصیت شناسی با چند سوال کوتاه ... تستهای روانشناسی - مجله اینترنتی دلگرم www.delgarm.com/psychology/psychology-test تست های روانشناسی-روانشناسی رنگها-آزمونهای روانشناسی-سوالات روانشناسی-آزمون روانشناسی-تست روانشناسی -تست روانشناسی و روانشناسی کودک-تست شخصیت ... نمونه سوال روانشناسی شخصیت با جواب تستی - پیام نور سه pnu3.com/tag/نمونه+سوال+روانشناسی+شخصیت+با+جواب+تستی پیام نور سه :: دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی شخصیت پیام نور با پاسخ نامه تستی و تشریحی. فایل های این نمونه سوالات دارای لینک مستقیم می…,نمونه سوال ... تست روانشناسی :شخصیت شناسی با چند سوال کوتاه - کنجکاو konjkav.com/.../17101-تست-روانشناسی-شخصیت-شناسی-با-چند-سوال-... ۱۸ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - تست روانشناسی ،آزمون روانشناسی،سوالات روانشناسی ،تست خودشناسی،تست شخصیت شناسی,تست روانشناسی جدید،روانشناسی رنگها.m/نمونه-سوالات-استخدامی-94/2157 Translate this page Mar 15, 2015 - نمونه سوالات آزمون استخدامی رشته مدیریت ۹۴با جواب .... گزینش استخدامی،،نمونه سوالات گزینش،کتاب روانشناسی شخصیت،کتاب زبان بدن،مصاحبه ... روانشناسی شخصیت در مصاحبه های شغلی - مجله اینترنتی مزون mezoon.ir/.../روانشناسی-شخصیت-در-مصاحبه-های-شغ... Translate this page روانشناسی شخصیت در مصاحبه های شغلی پانزده پرسش متداول در مصاحبه های استخدامی ... سوالات عقیدتی در مصاحبه های استخدامی · نمونه سوالات در مصاحبه های استخدامی ... دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه | دانلود نمونه سوالات ... file.estekhdami.org/دانلود-سوالات-آزمون-استخدام-بانک... Translate this page توضیحات بیشتر در مورد دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه : بانک رفاه به منظور تامین بخشی از ... سوالات روانشناسی شخصیتی : ۵۰ سوال. سوالات فرهنگ و معارف ... دانلود نمونه سوالات روانشناسی شخصیت نظریه ها و مفاهیم bank-soal.blog.ir/.../دانلود-نمونه-سوالات-روانشناسی-... Translate this page May 16, 2015 - دانلود فایل. پیوندها. دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش94 · دانلود فایل. ۰; ۰ ... روانشناسی شخصیت :: دانلود نمونه سوال دانشگاه پیام نور. دانلود نمونه سوالات ارزشیابی شخصیت - دانلود سوالات آزمون ... bank-soal.blog.ir/.../دانلود-نمونه-سوالات-ارزشیابی-ش... Translate this page 6 days ago - ... بانک مرکزی 94. دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی بانک مرکزی سال 94 .... دانلود نمونه سوالات درس ارزشیابی شخصیت رشته روانشناسی