دانلود رایگان نمونه سوالات اختصاصی حسابداری استخدامی بانک مرکزیدانلود رایگان سوالات تخصصی حسابداری استخدامی بانک مرکزی


دانلود رایگان:


درباره مشاغل حسابداری و حسابرسی و آشنایی با این رشته در بانک مرکزی:مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد حسابداری تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
۲۰ مشاغل تخصصی کارشناسی حسابداری تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده


۳۰ متصدی جمع آوری آمارهای اقتصادی کارشناسی آمار-مدیریت امور بانکی-حسابداری-مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-اقتصاد اردکان-بندرعباس-بروجرد-تهران-خلخال-زابل-زاهدان-ساوه-شهرضا-کاشان-کرج-کرمان-گرگان-گلپایگان-مهاباد مرد بومی و ساکن شهرستان محل خدمت – کارت پایان خدمت یا معافیت دائم – توانایی انجام کارهای میدانی- سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد چهارده۳۵ مشاغل تخصصی در سازمان تولید اسکناس و مسکوک کارشناسی حسابداری تهران(سازمان تولید اسکناس و مسکوک) مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده


حسابداری بانکها
 

بخش اول: مروری بر استانداردهای حسابداری

 

 

مقدمه

زمینه بحث در این مقاله، ساختار مالی و نظارتی بانکهاست. برای آن که چنین بحثی نتیجه بدهد لازم است که مفاهیم، اصطلاحات و روشهای اندازه‌گیری و شناسایی عناصر حسابداری که در صورتهای مالی بانکها بکار می‌رود کمابیش یکسان و یا لااقل هماهنگ باشد. زیرا، چنانچه هر یک از ما طبق نظر و حتی بنا به الزامات یا ضرورتهایی که تشخیص می‌دهیم مبانی و روشهای متفاوتی را در اندازه‌گیری و شناخت آثار مالی معاملات و عملیات مالی بکار بریم، اطلاعات و گزارشهایی را فراهم خواهیم آورد که قابل اعتماد و بخصوص قابل مقایسه نخواهند بود. اگر مجاز باشیم که روشهای مختلف اندازه‌گیری و شناخت را بکار بریم می‌توانیم هر مبلغ سود که مورد نظر باشد در صورت سود و زیان نشان دهیم و هر ساختاری را از ترازنامه ارائه کنیم.

استانداردهای حسابداری چه در سطح ملی و چه در مقیاس بین‌المللی با این هدف وضع شده و می‌شود که اطلاعات مالی و بویژه صورتهای مالی با اصطلاحات تعریف شده و روشهای اندازه‌گیری و شناخت همسان و یا لااقل هماهنگ تهیه و ارائه شود و از بکارگیری مبانی و ضوابط دلخواهی جلوگیری شود که به‌ارائه نادرست اطلاعات مالی منتج می‌شود.

وضع استانداردهای حسابداری در سطح ملی در کشورهای پیشرفته از اواسط قرن بیستم میلادی شروع شد و با سازوکارهای مختلف، رشد و گسترش یافت و اجرای آنها الزامی گردید1. سایر کشورها نیز اغلب بنا بر سوابق تحصیلی و گرایشهای حسابداران حرفه‌ای و دولتمردانشان مراجعی را برای وضع و تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد کردند بطوری که در حال حاضر، اغلب کشورهای جهان مراحلی از وضع و تدوین استانداردهای ملی یا پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری را می‌گذرانند و تهیه و ارائه صورتها و گزارشهای مالی بدون آنکه بر استاندارد مشخصی مبتنی باشد فاقد معناست.

 

 

 

·  سوابق وضع و گسترش کاربرد استانداردهای بین‌المللی حسابداری

در پی تشکیل هشتمین کنگره بین‌المللی حسابداران جهان در سال 1972، در سال 1973 میلادی هیاتی مرکب از جوامع حرفه‌ای حسابداری از 10 کشور جهان تحت نام کمیته تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری2 تشکیل شد و جوامع و مراجع حرفه‌ای حسابداری کشورهای دیگر جهان در طول زمان به آن پیوستند3. این کمیته با پژوهشها و مطالعات گسترده در زمینه شرایط و نیازهای بین‌المللی به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و مطالعه استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته، بویژه ایالات متحده امریکا و انگلستان، در طول 30 سال گذشته با تشکیلات و سازوکارهای مختلف فعال بوده و استانداردهای بین‌المللی حسابداری متعددی را وضع کرده است. نخستین استاندارد بین‌المللی حسابداری در سال 1975 منتشر شده و آخرین آن در سال 2001 بوده است. این کمیته که در سال 2002 میلادی با تغییراتی در ساختار تشکیلاتی آن، به هیات تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری4 تغییر نام یافت5 تاکنون 41 استاندارد وضع کرده است که 34 استاندارد آن لازم‌الاجراست.

استانداردهایی که در حال حاضر جنبه اجرایی دارند حاصل تجدیدنظرهای متعدد دراستانداردهای وضع‌شده قبلی است بطوری که هیات، تاکنون، 25 استاندارد از استانداردهای قبلی را نسخ و استاندارد اصلاح‌شده جدیدی را جایگزین آنها کرده است. جریان تدوین و اصلاح استانداردهای بین‌المللی حسابداری همچنان ادامه دارد و در سال 2003، تجدیدنظر، بهبود و اصلاح 17 استاندارد از استانداردهای قبلی و تدوین دو استاندارد جدید بین‌المللی حسابداری در دستور کار هیات قرار دارد6.

هدف از تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری، فراهم آوردن مجموعه‌ای از استانداردهای با کیفیت بالا، قابل فهم و قابل اجرا به‌منظور ارائه گزارشهای مالی قابل مقایسه و شفافی در سطح جهان و هماهنگ‌سازی استانداردهای ملی حسابداری کشورهای مختلف با استانداردهای بین‌المللی است7. اگرچه بکارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری از طریق انعقاد کنوانسیون یا توافقنامه‌ای بین مراجع یا جوامع حسابداری کشورهای مختلف الزامی نشده است ولی 138 انجمن حرفه‌ای حسابداری عضو فدراسیون بین‌المللی حسابداران در 107 کشور جهان8 و مؤسسات حسابداری محلی و ملی و بین‌المللی عضو انجمنهای مزبور، متعهد به ترغیب اجرای استانداردهای بین‌المللی می‌باشند . علاوه براین، اغلب مراجع تدوین استانداردهای ملی کشورهای مختلف با هیات مزبور همکاریهای سازنده‌ای دارند؛ بطوری که علاوه بر کشورهایی که تاکنون استانداردهای بین‌المللی حسابداری را به عنوان استاندارد ملی پذیرفته‌اند، اتحادیه اروپا9 نیز قرار است از سال 2005 میلادی استانداردهای مزبور را در کشورهای عضو لازم‌الاجرا کند10. ضمن آنکه مراجع و جوامع بین‌المللی دیگری نظیر سازمان بین‌المللی مراجع اوراق بهادار و بورس11، جامعه بین‌المللی مدیران اجرایی مالی12، شورای بین‌المللی مؤسسات سرمایه‌گذاری13، جامعه بین‌المللی آموزش و تحقیقات حسابداری14 نیز از استانداردهای بین‌‌المللی حسابداری حمایت می‌کنند.

 

·  استانداردهای حسابداری در ایران

سابقه بحث و توضیح استانداردهای حسابداری در ایران به اوایل دهه 1340 شمسی برمی‌گردد که در کتابهای حسابداری منتشر شده، اصول عمومی حسابداری به‌عنوان اصول این رشته از دانش و به‌اتکای منابع خارجی بیان شده بود. در مقررات مربوط به حسابداران رسمی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم 1345 و اساسنامه کانون حسابداران رسمی مصوب 1351 تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری مقرر شده بود اما هیچ اقدام مؤثری در این زمینه به‌عمل نیامد. با این حال، در حرفه حسابداری و در گزارشهای مالی سالانه رعایت اصول پذیرفته‌شده یا متداول حسابداری مطرح و معمولاً غرض از آن تبعیت از استانداردهای کشور انگلستان و در مواردی امریکا به‌اتکای سوابق تحصیلی یا تجربی و یا وابستگی‌های حرفه‌ای حسابدار یا مؤسسه حسابرسی گزارش‌کننده بود15. به‌دنبال لغو موادی از قانون مالیاتهای مستقیم 1345 و مقررات مربوط به حسابداران رسمی در سال 1359، چند مؤسسه حسابرسی در بخش عمومی ایجاد شد که از جمله آنها مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی بود. این مؤسسه با تشکیل مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی کار ترجمه و انتشار استانداردهای بین‌المللی حسابداری و برخی ازاستانداردهای حسابداری امریکا را شروع و با توضیح نحوه اجرای استانداردهای حسابداری در کتابها و نشریات دیگر، استانداردهای حسابداری را در سطح گسترده‌ای در ایران معرفی و لزوم تدوین استانداردهای ملی را آشکار کرد16. در طول سالهای بعد و تا پیش از انتشار مجموعه استانداردهای حسابداری ایران در سال 1380، استانداردهای بین‌المللی حسابداری و استانداردهایی از کشورهای دیگر، ملاک تهیه صورتهای مالی در ایران بود.

با تشکیل سازمان حسابرسی از تلفیق و ادغام چهار مؤسسه حسابرسی بخش عمومی در سال 1366، به‌موجب قانون تشکیل و اساسنامه قانونی سازمان مزبور، استانداردهای ملی حسابداری پشتوانه قانونی یافت و سازمان حسابرسی به‌عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران شناخته شد17. سازمان حسابرسی با تداوم فعالیتهای قبلی در زمینه ترجمه استانداردهای بین‌المللی حسابداری و توضیح چگونگی اجرای استانداردهای حسابداری در نشریات دیگر، اقدامات و مطالعات گوناگونی را در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری کشور به‌عمل آورد و سرانجام در سال 1378 مجموعه رهنمودهای حسابداری و در سال1380 مجموعه‌ای حاوی 22 استاندارد پس از تصویب مراجع ذیصلاح به‌صورت رسمی منتشر کرد18. اقدامات سازمان حسابرسی در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری ادامه دارد و تاکنون سه استاندارد دیگر را نیز تهیه و منتشر کرده است.

استانداردهای مزبور در هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری تدوین و در واحدهای تجاری (انتفاعی) لازم‌الاجراست؛ و با اجرای آنها، مفاد استانداردهای بین‌المللی در صورتهای مالی تهیه شده، رعایت می‌شود. با این حال، در مورد صنایع خاص و در مورد موضوعاتی که هنوز استانداردی برای آن تدوین نشده است، صورتهای مالی باید بر مبنای یکی از رویه‌های متداول حسابداری تهیه شود19.

 

 

 

·  استاندارد حسابداری بانکها

بانکها از جنبه‌های عمومی معاملات و عملیات تابع استانداردهای حسابداری مربوط به مؤسسات انتفاعی می‌باشند ولی از آنجا که بانکها:

 * از طریق واسطه‌گری مالی20 بخشی مهم و موثر از فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی را در سراسر جهان تشکیل می‌دهند؛ و

 * اکثر افراد جامعه و موسسات برای سپرده‌گذاری یا تأمین مالی فعالیتهای خود از بانکها استفاده می‌کنند؛ و

 * بر ثبات و سلامت سیستم پولی کشور تأثیر بسیار دارند،

دولتها، در سراسر جهان:

 * در جهت حفظ اعتماد عمومی به سیستم پولی کشور، و

 * حفظ حقوق سپرده‌گذاران و دیگر مشتریان بانکها،

قوانین و مقررات ویژه‌ای را در مورد اداره و معاملات بانکها وضع و معمولا از طریق برقراری سیستم بانک مرکزی بر اجرای آن نظارت و در عین حال، امتیازاتی را در جهت حفظ و ایمنی به بانکها اعطا می‌‌کنند21.

به این ترتیب، نسبت به سلامت اقتصادی، توانایی پرداخت تعهدات و میزان ریسکی که متوجه عملیات گوناگون بانکهاست توجه و علاقه فراگیری وجود دارد و به‌تبع آن، حسابداری و گزارشگری مالی بانکها از سایر مؤسسات تجاری متفاوت است22.

در مورد نحوه حسابداری و گزارشگری مالی بانکها، در برخی از کشورها، استاندارد حسابداری خاصی وضع و یا در استانداردهای مربوط به انواع معاملات، نحوه بکارگیری آن در بانکها بیان شده است. در برخی از کشورهای دیگر نظیر امریکا و بریتانیا، علاوه بر آن، جوامع حرفه‌ای مربوط نشریات خاصی را به‌عنوان رهنمود حسابداری و حسابرسی صنعت بانکداری تهیه و منتشر کرده‌اند که به‌تفصیل به جنبه‌های مختلف حسابداری بانکها پرداخته است23.

در کلیه کشورها، علاوه بر استانداردهای حسابداری، مراجع نظارتی بخش مالی و بانکها24 نیز از طریق وضع مقررات یا صدور دستورالعمل و یا از طریق مصوبات مراجع قانونگذاری کشور الزاماتی را در مورد حسابداری معاملات، عملیات و تهیه و ارائه صورتهای مالی بانکها مقرر می‌دارند که توسط بانکهای کشور مربوط باید رعایت شود.

در ایران به‌موجب ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار به‌عنوان مرجع تعیین نحوه و اصول حسابداری بانکها، صورتهای مالی، استهلاکات، اندوخته‌ها و سایر حسابهای بانکی تعیین گردیده است25 و مصوباتی را در موارد فوق تصویب و ابلاغ کرده است.

در سطح بین‌المللی، استاندارد مربوط به موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و مؤسسات مشابه، نخستین بار در سال 1990 به‌تصویب هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری رسید، در سال 1994 تجدید ارائه شد و در سالهای 1998 و 1999 با تصویب استانداردهای بین‌المللی دیگر، اصلاحاتی در پاره‌ای از مواد آن صورت گرفت26. مطالعاتی هم در مورد استاندارد حسابداری معاملات بانکی در جریان است که احتمالا در سال 2005 میلادی به‌جریان گذارده خواهد شد. جای توضیح است که از لحاظ استانداردهای بین‌المللی حسابداری، استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30 مکمل سایر استانداردهاست و بانکها باید سایر استانداردهای بین‌المللی حسابداری را رعایت کنند مگر آنکه به‌صراحت مستثنی شده باشند27. با این حال، استانداردهای بین‌المللی حسابداری معینی در بانکها کاربرد بیشتری دارد .

مرجع دیگری که در سطح بین‌المللی مقرراتی را در مورد بانکها وضع کرده است که کاربرد حسابداری دارد کمیته نظارت بانکی بال28 است که در کنوانسیون یا میثاقی که در سال 1988 تصویب نمود مقرراتی را در مورد سیستم محاسبه سرمایه بانکها و استانداردهای آن در جهان وضع کرد29. در این میثاق، اجزای تشکیل‌دهنده سرمایه بانکها، ضرایب ریسک، وثیقه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها، تعهدات مشروط خارج از ترازنامه و در نهایت، نسبت استاندارد کفایت سرمایه30 تعریف شده است31. این کمیته، میثاق هماهنگی32 یا توافقنامه جدیدی را در دست بررسی و تصویب دارد که در آن، مقررات گسترده‌تری در مورد سرمایه و فعالیتهای بانکی در سطح بین‌المللی پیش‌بینی شده است و از سال 2005 میلادی اجرایی خواهد شد33.

مرجع دیگری که در سطح منطقه‌ای در زمینه استانداردهای حسابداری بانکداری اسلامی فعالیت دارد، سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی34 است. این سازمان در سال 1991 میلادی- 1411 هجری قمری- در بحرین تشکیل گردید35 و با تشکیل هیات تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی تاکنون 18 استاندارد حسابداری و چهار استاندارد حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی تهیه کرده است36. در مورد پذیرش عمومی و ضمانت اجرای استانداردهای مزبور اطلاع موثقی در دسترس نبود.

  

·                   موارد مقرر در استاندارد بین‌المللی حسابداری بانکها

رئوس مواردی که در این استاندارد در مورد حسابداری بانکها مقرر گردیده به‌قرار زیر است37:

 * رویه‌های حسابداری؛

 * صورت سود و زیان؛

 * ترازنامه؛

 * اقلام احتمالی و تعهدات مشروط شامل اقلام خارج از ترازنامه؛

 * سررسید داراییها وبدهیها؛

 * تراکم داراییها و بدهیها و اقلام خارج از ترازنامه؛

 * زیانهای ناشی از مطالبات؛

 * ریسکهای عمومی بانکداری؛

 * داراییهای وثیقه گذارده شده؛

 * فعالیت بانک در نقش امین؛ و

 * معاملات با اشخاص وابسته.

·  رویه‌های حسابداری

طبق بند 8 این استاندارد، بانکها باید رویه‌های حسابداری اقلام زیر را افشا کنند:

 * شناسایی انواع اصلی درآمد؛

 * ارزیابی اوراق بهادار؛

 * مبانی تمایز اقلام دارایی و بدهی و اقلام احتمالی و تعهدات مشروط؛

 * مبانی تعیین زیانهای ناشی از مطالبات؛ و

 * مبانی تعیین ریسک و حسابداری هزینه‌های مربوط.

·  صورت سود و زیان

طبق بندهای 9 تا 17، درصورت سود و زیان بانک باید:

 * درآمدها و هزینه‌ها بر حسب ماهیت آنها طبقه‌بندی شود؛

 * درآمدها و هزینه‌های مربوط به عملیات واسطه‌گری مالی در ابتدا ذکر شود؛ و

 * درآمدها و هزینه‌های بانک جز در موارد استثناشده تهاتر نشود.

·  ترازنامه

طبق بندهای 18 تا 25، در ترازنامه بانک باید:

 * داراییها و بدهیها برحسب ماهیت آنها طبقه‌بندی و اقلام برحسب نقدینگی مرتب شده باشد؛

 * داراییها در گروههای متناسب برحسب نقدینگی و بدهیها برحسب سررسید مرتب شده باشد؛

 * داراییها و بدهیها نباید با یکدیگر تهاتر شوند مگر آنکه حق قانونی تهاتر وجود داشته باشد؛ و

 * ارزش متعارف داراییها و بدهیهای مالی ارائه شود.

·  اقلام احتمالی و تعهدات مشروط شامل اقلام خارج از ترازنامه

طبق بندهای 26 تا 29، بانک باید ماهیت و مبلغ بدهیهای احتمالی و تعهدات مشروط زیر را افشا کند:

 * جایگزینهای اعطای اعتبار شامل تضمین بدهی اشخاص، قبولی بروات، صدور اعتبارنامه احتیاطی؛

 * بدهیهای احتمالی ناشی از صدور ضمانت‌نامه‌های مربوط به معاملات مانند ضمانت‌نامه حسن‌ انجام کار، شرکت در مناقصه، ضمانت محصولات و اعتبارنامه‌های احتیاطی برای معاملات معین؛

 * بدهیهای احتمالی ناشی از معاملات بازرگانی مانند اعتبارات اسنادی؛

 * قرادادهای فروش و بازخرید اوراق بهادار؛

 * اقلام مرتبط با نرخ بهره و نرخ تسعیر ارز ناشی از معاوضه، اختیار معامله و معاملات سلف؛ و

 * تعهدات مشروط مربوط به تسهیلات اعتباری فراهم شده از طریق صدور اسناد کوتاه‌مدت تجاری

 

·  سررسید داراییها و بدهیها

طبق بندهای30 تا 39:

 * بانک باید جدول سنی داراییها و بدهیهای خود را برحسب مدت باقیمانده از تاریخ ترازنامه تا سررسید قراردادی آنها ارائه کند؛

 * گروه‌بندی داراییها و بدهیها می‌تواند متفاوت باشد اما نمونه متعارف طبقه‌بندی زمانی عبارت است از:

الف‌ـ تا یک ماه،

ب‌ـ از یک تا سه ماه،

ج‌ـ از سه ماه تا یک سال،

د‌ـ از یک تا پنج سال،

ه‌‌ـ بیش از پنج سال،

 * روش طبقه‌بندی برای داراییها و بدهیها باید یکسان باشد تا انطباق سررسید داراییها و بدهیها روشن شود.

·  تراکم داراییها و بدهیها و اقلام خارج از ترازنامه

طبق بندهای 40 تا 42، بانک باید:

 * موارد عمده تراکم داراییها و بدهیها و اقلام خارج از ترازنامه خود را برحسب مناطق جغرافیایی، گروههای مشتریان یا گروههای صنعتی افشا کند؛ و

 * خالص مبلغ داراییها و بدهیهای عمده ارزی و ریسک مترتب بر آنها را افشا کند.

·  زیانهای ناشی از مطالبات

طبق بندهای 43 تا 49 بانک باید:

 * رویه حسابداری مربوط به شناخت مطالبات، ذخیره‌گیری و حذف مطالبات لاوصول از حسابها را افشا کند؛

 * مطالبات معوق را به‌صورت موردی بررسی و برای آن ذخیره درنظر بگیرد؛

 * زیان بالقوه ناشی از مطالبات کنونی را طبق تجارب گذشته برآورد و برای آن ذخیره در نظر بگیرد؛ و

 * جزئیات تغییرات انجام یافته در ذخیره مطالبات لاوصول را گزارش نماید.

·  ریسکهای عمومی بانکداری

طبق بندهای 50 تا 52، بانک باید برای ریسکهای عمومی بانکداری، شامل زیانهای آتی، اقلام احتمالی و سایر ریسکها، مبالغی از سود خود را کنار بگذارد و افشا کند.

·  داراییهای وثیقه گذارده شده

طبق بند های 53 و 54، بانک باید جمع بدهیهای باوثیقه و نوع و ارزش ثبت شده داراییهایی را که در وثیقه بدهیهاست، افشا کند.

·                   فعالیت بانک در نقش امین

در مواردی که بانک به‌عنوان امین یا معتمد، داراییهای اشخاص، هیاتهای امنا، صندوقهای بازنشستگی و سایر مؤسسات را در اختیار می‌گیرد نباید این داراییها را جزء اقلام ترازنامه بانک قرار دهد؛ اما افشای فعالیتهای عمده بانک در نقش امین لازم است.

·  معاملات با اشخاص وابسته

طبق بندهای 56 تا 58، روابط و معاملات بین بانک با اشخاص وابسته باید طبق استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 24 افشا شود. این افشا شامل رویه اعطای وام به اشخاص وابسته، رویه معامله با اشخاص وابسته و مبالغ مرتبط با هریک از موارد زیر باید صورت گیرد:

 * یکایک وامها، پیش‌پرداختها، سپرده‌ها و سفته‌های ظهرنویسی شده؛

 * مبالغ باقیمانده اقلام فوق در ابتدا و انتهای دوره؛

 * سهم معاملات اشخاص وابسته از انواع درآمدهای اصلی، هزینه بهره و حق‌العمل پرداختی؛

 * سهم اشخاص وابسته از مبلغ هزینه شناسایی شده طی دوره برای زیان مطالبات و مبلغ ذخیره مطالبات لاوصول؛ و

 * سهم اشخاص وابسته از تعهدات مشروط، بدهیهای احتمالی و تعهدات مشروط ناشی از اقلام خارج از ترازنامه.

 

·                   بخش دوم:موارد عمده اشکال در رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در بانکهای ایران

 

در ابتدا باید یادآوری کنم اشکالاتی که در اینجا گفته می‌شود غالباً ناشی از این نیست که حسابداران شاغل در بانکها، از استانداردهای بین‌المللی حسابداری آگاه نبوده‌اند یا نحوه بکارگیری آنها را نمی‌دانسته‌اند بلکه مقررات و دستورالعملهای ابلاغ شده به بانکها، تصمیمات مدیریتی و نوع عملیات، امکان رعایت استانداردهای مزبور را از بانکها سلب کرده است.

فهرست مهمترین اشکالاتی که به‌اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد به قرار زیر است:

 * اشکال در بکارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد؛

 * اشکال در تهیه صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه‌گذاریهای مالکیتی بانکها؛

 * تجدید ارزیابی و استهلاک داراییهای ثابت ( اموال)؛

 * زیانهای ناشی ازمطالبات؛

 * سررسید داراییها و بدهیها؛

 * اقلام خارج از ترازنامه؛

 * ارزش‌گذاری اوراق بهادار؛

 * تراکم داراییها و بدهیها؛

 * معاملات با اشخاص وابسته؛ و

 * مدیریت و ذخیره‌گیری برای انواع ریسکهای بانکی.

 

 

·  اشکال در بکارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد

مبنای شناسایی و ثبت آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی در حسابداری کنونی مؤسسات انتفاعی مبنای تعهدی است؛ به این معنی که آثار معاملات در زمان یا دوره وقوع آنها شناسایی می‌شود صرفنظر از آنکه با پرداخت یا دریافت وجه نقد همراه باشد یا نباشد. صاحبنظران و مراجع حسابداری بر این عقیده‌اند که بکارگیری مبنای تعهدی، اطلاعاتی را در‌باره داراییها، بدهیها و سرمایه و اجزای متشکله سود فراهم می‌آورد که وضعیت مالی یک واحد انتفاعی را در مقایسه با ارائه اطلاعات مربوط به دریافتها و پرداختهای نقدی دوره‌های مختلف، بهتر نشان می‌دهد . براساس این مبنا، درآمد در زمان تحقق  و هزینه در زمان تحمل  اعم از این که دریافت یا پرداخت شده یا نشده باشد شناسایی  و به حساب سود و زیان دوره مالی مربوط منتقل و مقابله  می‌شود . در حسابداری مالی، مبنای نقدی بدیل  یا جایگزینی برای مبنای تعهدی نیست و بانکها نیز مانند سایر مؤسسات انتفاعی باید این مبنا را در معاملات بانکی خود بکار برند.

اغلب بانکهای ایران، درآمد معاملات بانکی در قالب عقود اسلامی را بر مبنای نقدی، یعنی زمانی که تمام یا بخشی از تسهیلات اعطایی وصول می‌شود، ‌شناسایی می‌کنند. در مواردی که درآمد معامله در پایان قرارداد تحقق می‌یابد و همزمان تسویه می‌شود شناخت درآمد در مقطع وصول تسهیلات پرداختی مغایرتی با مبنای تعهدی ندارد. اما در مواردی که به‌موجب قرارداد، سود تسهیلات اعطایی به نرخ معین تعیین و براساس گذشت زمان تحقق می‌یابد در صورتی که گیرنده تسهیلات به‌وجه الزام‌آوری متعهد به‌تأدیه سود متعلقه باشد و اندازه‌گیری درآمد با ابهام مواجه نباشد درآمد باید در طول زمان شناسایی شود.

با آنکه مبنای نقدی از لحاظ اندازه‌گیری مطالبات لاوصول در بانکها مزیتهایی دارد ولی از لحاظ رعایت اصول و استانداردهای حسابداری و بخصوص مقابله یا تطابق هزینه‌های واقع شده با درآمد این مبنا با اشکالات عمده‌ای مواجه است.

 در بانکداری متعارف جهان، درآمد وامها و اعتبارات اعطایی بر اساس گذشت زمان اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود اما در مواردی که پرداخت اقساط یا بهره وامهای اعطایی برای مدتی معین به‌تعویق می‌افتد اغلب از شناسایی درآمد در دوره جاری خودداری می‌شود . دلیل آن، وجود ابهام در تحصیل درآمد است و در نتیجه شناسایی درآمد تا زمان برطرف شدن ابهام به‌تأخیر می‌افتد.

تحقیقی در مورد تفاوت این دو روش اندازه‌گیری میزان درآمد در یکی از بانکهای ایران در طول چند سال متوالی توسط یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد مؤسسه عالی بانکداری در دست انجام است. ولی در هرحال، حتی در صورت عدم تفاوت بااهمیت در میزان درآمد بین دو روش تعهدی و نقدی نیز به‌نظر می‌رسد که بکارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد طبق استانداردهای حسابداری ، با ملحوظ داشتن موارد ابهام و تأخیر در شناخت تا زمان رفع آن، لازم باشد.

·  اشکال در تهیه صورتهای مالی تلفیقی

بانکها نیز مانند سایر مؤسسات انتفاعی باید در مواردی که واحد دیگری را در تسلط مالکانه خود دارند صورتهای مالی تلفیقی تهیه کنند و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کنند . از طرفی صورتهای مالی بانکها و از جمله صورتهای مالی تلفیقی بانکها از لحاظ نوع طبقه‌بندی و اقلام تشکیل‌دهنده در سراسر جهان متفاوت از سایر مؤسسات است و استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30 نیز شکل و محتوای صورتهای مالی بانکها را مقرر کرده است .

در بانکداری جهان، بانکها مجاز به سرمایه‌گذاری منجر به تسلط در مؤسسات تولیدی نیستند و فقط می‌توانند بانک یا مؤسسات مالی دیگر را به‌صورت فرعی ایجاد کنند یا در کنترل خود داشته باشند. به این ترتیب، جز درموارد نادر، مشکلی از لحاظ تهیه صورتهای مالی تلفیقی پیش نمی‌آید. چنین مواردی نیز قاعدتاً از تلفیق مستثنی می‌شود .

در ایران، قانون پول و بانکداری کشور، بانکها را از خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به‌میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین می‌کند منع کرده  و به‌نظر می‌رسد که مراد، جلوگیری از بنگاه‌داری بانکها بوده است. با این‌حال، در دو دهه گذشته بنا به ضرورتها و مصالح موجود، براساس قوانین و مقررات خاص و یا با تصویب شورای پول و اعتبار، بانکها، شرکتهایی را به کنترل خود درآوردند، از طریق مشارکت حقوقی به سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکتها و طرحها پرداختند و مدیریت و کنترل آنها را به‌دست گرفتند؛ و در نهایت، از طریق ایجاد شرکتهای سرمایه‌گذاری مالکیتی یا هولدینگ ((Holding تعدادی از شرکتها و موسسات وابسته را در چنین شرکتهایی سازمان و سامان دادند. در نتیجه، اغلب بانکهای دولتی ایران در حال حاضر هم به‌طور مستقیم و هم از طریق شرکتهای سرمایه‌گذاری فرعی و وابسته خود، شرکتها و مؤسسات انتفاعی مختلفی را در کنترل دارند. در شرایط کنونی، اگر بانکها صورتهای مالی تلفیقی تهیه نکنند مفاد استانداردهای بین‌المللی حسابداری و استانداردهای حسابداری کشور را رعایت نکرده‌اند ؛ اگر صورتهای مالی تلفیقی را از طریق تلفیق اطلاعات مربوط به شرکتهای تولیدی و خدماتی در کنترل خود تهیه کنند، چنین صورتهایی فرم و قالب صورتهای مالی تلفیقی بانکها در مقیاس جهانی را نخواهد داشت و شامل اقلامی چون موجودی کالا، ماشین‌آلات، درآمد فروش و نظایر اینها خواهد بود که چنین اقلامی در تجزیه وتحلیل عملیات بانکها و از جمله محاسبه نسبت کفایت سرمایه طبق میثاق بال اصولاً نامربوط است و نمی‌تواند ملاک قرار گیرد .

·  تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و استهلاک اموال

در سال 1367 ماده واحده‌ای به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به‌موجب آن تجدیدارزیابی بانکها مجاز و مبالغ حاصل از ارزیابی مجدد داراییهای موجود بانکها از پرداخت مالیات معاف و مقرر گردید که مبالغ فوق‌الذکر به حساب سرمایه بانکها منظور شود . به‌نظر می‌رسد که هدف از تصویب قانون مزبور پوشانیدن زیان انباشته بانکها ناشی از الزامات و سیاستهای اتخاذ شده در جریان جنگ تحمیلی بود. این قانون به‌علت ابهاماتی نظیر شمول تجدیدارزیابی به کلیه داراییهای بانکها تا سال 1371 به‌اجرا گذارده نشد. در آبان ماه سال 1370، شورای عالی بانکها دستورالعملی را برای اجرای این قانون تهیه و انواع داراییهای مشمول تجدید‌ارزیابی، نحوه ارزیابی و نحوه استهلاک داراییهای تجدیدارزیابی شده را تعیین کرد . در سال 1371 زمین، ساختمان، سرقفلی محل، وسائط نقلیه و سهام بانکها در شرکتها  طبق قانون و مقررات مزبور تجدیدارزیابی و با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بانکها، سرمایه هر بانک به‌میزان مازاد تجدیدارزیابی افزایش داده شد.

صرفنظر از این که تجدید ارزیابی، انتساب ارزشهای جدید (ارزش جاری) به داراییهای موجود است و از آن، عایدی یا درآمدی حاصل نمی‌شود که به عنوان سرمایه‌گذاری جدید تلقی شود؛ از طرفی، افزایش سرمایه طبق قانون تجارت از طریق سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سرمایه، انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته‌ها، صرف سهام و تبدیل مطالبات ممکن است ؛ در تجدید ارزیابی انجام شده، قواعد و شرایط متعارف در ارزیابی مجدد داراییها در مقیاس بین‌المللی  و مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره16 «اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات»، در موارد زیر رعایت نشده :

• انتقال اضافه ارزش ناشی از ارزیابی مجدد داراییها به حساب سرمایه به‌جای انتقال آن به حساب غیرقابل تقسیمی تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبق بند 37 استاندارد .

• استفاده از ارزیابان داخلی به‌جای استفاده از ارزیابان حرفه‌ای در هیاتهای ارزیابی طبق بند 30 استاندارد .

• بکار نگرفتن ارزش بازار در کاربری کنونی در مورد برخی از زمینها و ساختمانها طبق بند 31 استاندارد .

• عدم انتقال مازاد تجدیدارزیابی تحقق‌یافته بر اثر استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده به سود یا زیان انباشته در دوره‌های مالی بعد از تجدید ارزیابی طبق بند 39 استاندارد  به‌علت انتقال کل مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه.

• انحراف اساسی از اصول حسابداری در استهلاک داراییهای تجدیدارزیابی شده.

در این مورد جای توضیح است که به‌علت عدم قبول هزینه استهلاک ناشی از افزایش بهای داراییها در اثر ارزیابی مجدد طبق قانون مالیاتهای مستقیم ، به‌جای آنکه داراییهای تجدید ارزیابی شده در باقیمانده عمر مفید (طبق بند 33 استاندارد) مستهلک شوند  با نظر شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق تبصره 3 جدول استهلاکات، جدولی را به‌تصویب رساند که طبق آن مبلغ افزایش‌یافته ناشی از تجدیدارزیابی به نرخهای تصاعدی از 1 تا 7 درصد در طول 25 سال مستهلاک شود .

نکته دیگری که در مورد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانکها از لحاظ ضوابط بین‌المللی قابل ذکر است این که میثاق بال، سرمایه بانکها را به دو بخش تقسیم می‌کند. بخش اول، سرمایه پایه یا درجه یک ، که منحصراً از سرمایه پرداخت شده و ذخایر آشکار شده، صرف سهام، اندوخته‌ها و سود انباشته تشکیل می‌شود و بخش دوم، سرمایه مکمل یا درجه دو ، شامل مازاد تجدید ارزیابی، ذخیره عمومی مربوط به مطالبات لاوصول و اقلامی دیگر که از لحاظ محاسبه کفایت سرمایه بانکها نمی‌تواند از سرمایه پایه بیشتر محسوب شود . انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه پرداخت شده که ظاهراً سرمایه آنها را در سال 1372 چندین و چند برابر کرد از لحاظ ارزیابی سلامت اقتصادی و کفایت سرمایه بانکها کم‌اثر یا بدون اثر بود و محاسبات بعدی نسبت کفایت سرمایه را نیزعملاً دشوار یا غیردقیق کرد.

در مورد آثار و نتایج تجدیدارزیابی، تحقیقی توسط یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری مؤسسه عالی بانکداری در مورد یکی از بانکها انجام شد و وضعیت موجود را با وضعیتی مقایسه کرد که در آن استانداردهای حسابداری در مورد مازاد تجدید ارزیابی و استهلاکات برای یک دوره نه ساله رعایت شده بود. نتایج به‌دست آمده حاکی از این است که در صورت رعایت استانداردها، صورتهای مالی، وضعیت مالی و نتایج عملیات بانک را در سالهای پایانی بهتر از وضعیت موجود نشان می‌داد .

مورد دیگری که علاوه بر نکته بالا در مورد استهلاک داراییهای ثابت بانکها قابل ذکر است اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها می‌توانند زمین زیربنای ساختمانهای در مالکیت خود را مستهلک کنند . این مصوبه که احتمالاً برای کاهش بار مالیاتی بانکها و ایجاد اندوخته مخفی به‌تصویب رسیده است ناقض اصول حسابداری و بند 41 استاندارد بین‌المللی شماره 16 است  که استهلاک داراییها را در طول عمر مفید آنها مجاز شمرده و به این ترتیب، داراییهای استهلاک‌ناپذیری چون زمین را از شمول استهلاک خارج کرده است. اگر قصد، ایجاد اندوخته مخفی بوده است تجدیدارزیابی دقیقاً عکس آن عمل می‌کند.

درمورد تجدیدارزیابی جا دارد اضافه شود که طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت اجازه داده شده که داراییهای ثابت شرکتهای دولتی را که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای مذکور هستند تجدید ارزیابی... و مبالغ حاصل حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط ... منظور شود .

به این ترتیب، بانکهای دولتی نیز مجاز می‌باشند که در دوران برنامه سوم توسعه، داراییهای خود را تجدیدارزیابی کنند. نظر به این که به‌موجب این قانون نیز مازاد تجدیدارزیابی به سرمایه منظور می‌شود اجرای آن با همان اشکالاتی مواجه خواهد بود که در تجدید ارزیابی قبلی گفته شد.

·  زیانهای ناشی ازمطالبات

طبق بند 44 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30، بانکها باید مطالبات معوق را به‌صورت موردی بررسی و زیان بالقوه ناشی از مطالبات کنونی را طبق تجارب گذشته برآورد و برای هر یک از این دو مورد ذخیره در نظر بگیرند.

روش متداول در بانکداری جهان در مورد بررسی موردی مطالبات معوق این است که علاوه بر ارزیابی عوامل مرتبط بامشتری، نظیر نوع وام و وثایق، زمان معوق ماندن مطالبه یکی از عوامل اصلی در اندازه‌گیری میزان ذخیره است و این ذخیره در مواردی به صد در صد اصل و سود وامهای اعطایی بالغ می‌شود. در تعیین ذخیره عمومی نیز وامها گروه‌بندی و بنا به تجارب گذشته در مورد هر گروه ذخیره لازم برآورد می‌شود .

در بانکداری ایران، طبق دستورالعمل بانک مرکزی، مطالبات را به سررسید نشده، سررسید گذشته و معوق طبقه‌بندی می‌کنند که رویه‌ای قابل قبول است. در مورد مطالبات سررسید نشده، 2 درصد ذخیره در نظر گرفته شده است که با میزان مقرر در کنوانسیون بال هماهنگی دارد . اما دستورالعمل، در تعیین میزان ذخیره برای مطالبات معوق در بررسی موردی برخوردی خوش‌بینانه دارد. با این حال، تحقیق انجام شده توسط یکی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد حسابداری مؤسسه علوم بانکی ایران در شعب یکی از شهرستانهای یکی از بانکها  نشان می‌دهد که دستورالعمل فوق در مورد بررسی مطالبات معوق به دلایل مختلف به‌درستی بکار گرفته نمی‌شود و اگر ذخیره مطالبات طبق مفاد همان دستورالعملِ توأم با خوش‌بینی هم اندازه‌گیری شود میزان ذخیره لازم تقریبا دو برابر میزان کنونی است. یکی از دلایل کمتر محاسبه کردن ذخیره لازم این است که در صورت اندازه‌گیری درست، عملاً مسئول و کارکنان شعبه، مزایایی را از دست خواهند داد.

کم‌بودن ذخیر‌ه مطالبات لاوصول علاوه بر این که ریسک اعتباری بانک را افزایش می‌دهد موجب نشان دادن سود واهی خواهد شد

·  سررسید داراییها و بدهیها

طبق بند30 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30، بانکها باید جدول سنی داراییها و بدهیهای خود را برحسب مدت باقیمانده از تاریخ ترازنامه تا سررسید قراردادی آنها ارائه کنند. این کار انطباق یا عدم انطباق سررسید داراییها و بدهیهای یک بانک را نشان می‌دهد و اهمیت زیادی در مدیریت آن دارد. در بانکهای ایران تهیه جدول سنی تسهیلات سررسید نشده معمول نیست و در یادداشتهای همراه صورتهای مالی ارائه نمی‌شود. در نتیجه، مبنایی قابل اعتماد برای تحلیل و ارزیابی نقدینگی بانکها فراهم نمی‌آید

 

·  اقلام خارج از ترازنامه

یکی از عواملی که صورتهای مالی بانکها را از سایر مؤسسات متفاوت می‌سازد اقلام احتمالی و تعهدات مشروطی است که از معاملات متداول بانکها ناشی و در زمان وقوع در حسابها به‌عنوان تعهد یا دین شناسایی نمی‌شود. این اقلام که بخش عمده‌ای از کسب و کار بانک را تشکیل می‌دهند، اثر عمده‌ای بر میزان ریسکی دارند که یک بانک در معرض آن است.

اقلام خارج از ترازنامه مشمول بندهای 26 تا 29 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30 و استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 37، «ذخایر و بدهیهای احتمالی» می‌باشند و طبق بند 26 استاندارد بین‌المللی شماره 30، باید حداقل در چهار سرفصل زیر در یادداشتهای همراه صورتهای مالی ارائه و حسب مورد ذخیره لازم برای بدهیهای احتمالی ناشی از آنها گرفته شود:

• جایگزینهای اعطای اعتبار مانند تضامین مربوط به قبول بروات،

• ضمانت‌نامه‌ها مانند ضمانت حسن‌انجام کار و شرکت در مناقصه،

• معاملات اسنادی مانند گشایش اعتبار اسنادی و تضمین اسناد کوتاه‌مدت تجاری،

• معاملات مربوط به اوراق بهادار و اوراق مشتقه.

علاوه براین، طبقه‌بندی و ارائه اقلام خارج از ترازنامه، از لحاظ محاسبه کفایت سرمایه طبق میثاق بال نیز لازم است. زیرا این اقلام با احتساب ضریب ریسک مربوط، در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه منظور می‌شود.

در صورتهای مالی برخی از بانکهای ایران، اقلام خارج از ترازنامه تحت عنوان حسابهای انتظامی در یک قلم منظور می‌شود اما در برخی دیگر حسابهای انتظامی به‌روشی مطلوب طبقه‌بندی و ارائه می‌شوند. اما در اغلب بانکها، ذخیره لازم، به‌شکل کنار‌گذاری مبلغی از سود، برای زیانهای بالقوه ناشی از اقلام خارج ترازنامه پیش‌بینی و در نظر گرفته نمی‌شود

 

·  ارزش‌گذاری اوراق بهادار

یکی از مهمترین انواع داراییهای بانکها، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. اوراق بهادار بانکها باید در دو سرفصل طبقه‌بندی شود: اوراق بهاداری که به قصد دادوستد نگهداری می‌شود و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری . تمایل عمومی در حسابداری امروز دنیا بر این است که اوراق بهادار به ارزشهای بازار ارزش‌گذاری شود مگر آنکه ارزش بازار قابل اطمینانی وجود نداشته باشد. استاندارد بین‌المللی شماره 39 نیز بر شناخت و اندازه‌گیری اوراق بهادار به قیمتهای بازار مبتنی است. در بانکهای ایران معمولا کلیه انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار به ارزشهای تاریخی ثبت و ارائه می‌شود، زیرا در مقررات مالیاتی شرایط و معافیت لازم برای انتقال مازاد به اندوخته، در صورت بکارگیری ارزشهای بازار پیش‌بینی نشده است

·  تراکم داراییها و بدهیها واقلام خارج از ترازنامه

استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30 به‌منظور ارزیابی ریسک بالقوة موجود در تحقق داراییها و الزامات مربوط به پرداخت بدهیها و تعهدات مشروط مقرر می‌دارد که بانکها، موارد عمده تراکم داراییها و بدهیها و اقلام خارج از ترازنامه خود را برحسب مناطق جغرافیایی، گروههای مشتریان یا گروههای صنعتی و همچنین، خالص مبلغ داراییها و بدهیهای عمده ارزی و ریسک مترتب بر آنها، افشا کند.

در یادداشتهای همراه صورتهای مالی بانکهای ایران معمولا تراکم تسهیلات اعطایی از جنبه‌های مختلف نظیر بخشهای اقتصادی و انواع عقود و تراکم سپرده‌ها بر حسب نوع سپرده افشا می‌شود که بر استانداردهای بین‌المللی منطبق است. اما در دو مورد مفاد استاندارد بین‌المللی رعایت نمی‌شود:

• ارائه اطلاعات مربوط به داراییها و بدهیهای ارزی شامل داراییها و بدهیهای شعب خارجی.

• ارائه اطلاعات مربوط به تراکم داراییها در بخشهای عمومی و خصوصی به‌علت ناروشن بودن تعریف وحدود هر بخش با توجه به دامنه گسترده بخش عمومی غیردولتی و قلمداد کردن برخی از واحدهای تابعه بخش عمومی غیردولتی در شمار مؤسسات خصوصی (نظیر شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی

·  معاملات با اشخاص وابسته

استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30 علاوه بر افشای معاملات بانکها با اشخاص وابسته طبق استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 24  در مورد بانکها مقرر داشته است جزئیات مربوط به معاملات بانک با اشخاص وابسته و تغییرات در مانده حساب آنها و سهم اشخاص وابسته از تعهدات مشروط و بدهیهای احتمالی ناشی از اقلام خارج از ترازنامه افشا شود. اما در یادداشتهای همراه صورتهای مالی بانکها، جزئیات معاملات با اشخاص وابسته و اطلاعات مربوط به سهم آنها از تعهدات مشروط ناشی از اقلام خارج از ترازنامه به‌طور کامل انعکاس ندارد

·  مدیریت و ذخیره‌گیری برای انواع ریسکهای بانکی

ذات و ماهیت معاملات وعملیات، بانکها را با ریسکهای متعدد و متنوعی مواجه می‌کند که ذکر آن از حیطه این بحث خارج است. آنچه به حسابداری مربوط می‌شود و در بند 50 استاندارد بین‌المللی شماره 30 آمده این است که برای ریسکهای عمومی بانکداری، شامل زیانهای آتی، اقلام احتمالی و سایر ریسکها در تخصیص سود مبلغی کنار گذاشته شود و تغییرات آن در طول سال مورد گزارش افشا شود.

خوشبختانه مدتی است که مقامات نظارتی و مدیران بانکهای ایران، به مقوله ریسکهای بانکی و مدیریت آن توجه پیدا کرده‌اند ولی هنوز در صورتهای مالی بانکها، آثار این توجه، به‌شکل اقلام مالی دیده نمی‌شود

 

·  جمع بندی و نتیجه‌گیری

با آنکه در حسابداری و گزارشگری مالی بانکهای ایران مواردی از عدم رعایت الزامات استانداردهای حسابداری به‌شرحی که بیان شد وجود دارد اما در مجموع، در صورتهای مالی بانکها در اغلب موارد و بویژه موارد بااهمیت، الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری رعایت می‌شود. تصمیمات اتخادشده در سطح کلان مدیریت بانکها و مراجع نظارتی نیز بر رعایت هرچه گسترده‌تر استانداردهای حسابداری عطف دارد. با این حال، برخی از مقامات و مراجع تصمیم‌گیر و برخی از اندیشمندان در پاسخ افرادی که بر رعایت استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌های مختلف و از جمله استانداردهای بین‌المللی حسابداری تأکید دارند چنین اظهار نظر می‌کنند که "‌کشور ما عضو یا امضا کننده چنین میثاقهایی نیست و اصولا نباید خود را ملتزم به رعایت چنین میثاقهایی بکند بلکه صلاح ما در این است که در هر مورد بنا به مقتضیات، مناسبات و شرایط کشورمان استاندارد خاص خود را وضع و اجرا کنیم". اگرچه از لحاظ نظری، چنین نقطه‌نظرهایی قابل طرح و بحث و پژوهش است اما جای توضیح است که عدم رعایت قواعد و ضوابط بین‌المللی هزینه دارد. اگر تصور می‌شود که چنین نیست، در مقوله مورد بحث، به رتبه‌بندی بانکها و ریسک سیستم بانکی کشور در منابع تحقیقاتی و اطلاع‌رسانی بین‌المللی و نرخ بهره اوراق قرضه منتشر شده در بازار بین‌المللی مراجعه کنیم.

تهیه کننده : براری از دانشگاه پارسا کارشناسی حسابداریکلمات کلیدی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری - مخفیگاه www.makhfigah.com/...سوالات-استخدامی/1139-دانلود-رایگان-نمونه-سوال... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری. ... نمونه سوالات استخدامی بانک ملت · دانلود رایگان سوالات استخدامی شرکت نفت · دانلود رایگان سوالات استخدامی نهاد ... دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری - دهوند dehvand.ir/jobs/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-حسابداری/ ۵ روز پیش - درج رایگان رزومه جستجو در بانک رزومه ... دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری ... لینک دانلود این بسته شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی تخصصی رشته حسابداری شامل بیش از 500 سوال مهم آزمون های قبلی در دروس زیر می باشد: ... نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری | نمونه ... testdoni.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-بانک-تجارت-رشته/3019 ... رشته حسابداری , دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری ,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری , نمونه سوالات ... دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های استخدامی رشته حسابداری ... kandoocn.com › بانک سوال › نمونه سوالات استخدامی دانلود رایگان سوالات استخدامی رشته حسابداری. بنا به درخواست شما .... اگه امکانش هست سوالات استخدامی های بانک رشته حسابداری رو هم بذارید . متشکرم. خالد محمدی در ... دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های استخدامی رشته حسابداری + ... kar24.rozblog.com/.../دانلود+رایگان+نمونه+سوالات+آزمون+های+استخدامی+... دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری + پاسخنامه تشریحی سوالات رشته حسابداری این ... استخدام بانک ها ... دانلود نمونه سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو دانلود رایگان سوالات استخدامی www.fulltest.ir/ سوالات بانک ,استخدام ,فول تست: دانلود رایگان سوالات استخدامی. ... سوالات استخدامی حسابداری · سوالات استخدامی علوم بانکی · سوالات استخدامی شرکت نفت. دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی حسابداری و حسابرسی با ... freeemployment.blog.ir/.../دانلود-رایگان-سوالات-آزمون-استخدامی-حسابدار... ۴۱ دقیقه پیش - دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی رشته تخصصی حسابداری و ... مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا ... دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک سپه 93 - نمونه سوالات ... www.bartarinketab.ir/post/4398 دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه93, دانلود سوالات تخصصی استخدام بانک سپه93 .... حسابداری بانکها و صندوقهای وابسته به آن شامل صندوقهای اجاره ای. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت soooal.blogfa.com/tag/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-بانک-تجارت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت. این بسته که با نام سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت عرضه شده ،جهت افزایش شانس ... سوالات استخدامی رشته حسابداری دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته ... boxiaozui.com/.../دانلود+رایگان+نمونه+سوالات+استخدامی+بانک+تجارت+... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری ,نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت رشته ...
مهلت ثبت نام آزمون استخدامی بانک مرکزی 94 :: دانلود سوالات ... bank-soal.blog.ir/1394/.../مهلت-ثبت-نام-آزمون-استخدامی-بانک-مرکزی-9... ۱۲ ساعت پیش - مهلت ثبت نام در استخدام بانک دی جهت متصدی امور بانکی ۱۲ فروردین ... دانلود رایگان واقعی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت ... /. دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مرکزی :: نمونه ... estekhdamsoal.blog.ir/.../دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-بان... ۱ روز پیش - جستجو در: وب اخبار بلاگ‌ها عکس جستجوی پیشرفته مرتب سازی بر اساس: زمان انتشارمیزان ارتباط جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی ... دانلود رایگان واقعی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مرکزی ... estekhdamsoal.blog.ir/.../دانلود-رایگان-واقعی-نمونه-سوالات-آزمون-استخدا... ۱ روز پیش - دانلود رایگان واقعی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مرکزی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پاسخ به همراه جزوه منابع ... نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت testdoni.ir/ نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر 94 | "نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر "نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی "نمونه سوالات تخصصی استخدامی مشترک ... نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری | نمونه ... testdoni.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-بانک-تجارت-رشته/3019 ۶٫نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی ( GMAT) ۸۰ سوال با پاسخنامه. و نمونه سوالات تخصصی استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری. ۱٫نمونه سوالات حسابرسی ۴۴ سوال ... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی - نمونه سوال استخدامی ... www.pazhang.ir/ بانک مرکزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، در رشته های مختلف استخدام می کند. ... نمونه سوالات تقریر نویس استخدامی دستگاه اجرایی سال ۹۴ سوالات کارشناس ... استخدام پست بانک ایران (نتایج اعلام شد) | ایران استخدام iranestekhdam.ir/استخدام-پست-بانک-ایران/ ۳ روز پیش - صفحه اصلیاستخدام بانک هااستخدام پست بانک ایران (اعلام نتایج آزمون کتبی) ... جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات عمومی (آزمون ۱۹ دی ۹۳) پست بانک ... دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه - استخدام دهوند job.dehvand.ir/jobs/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-بانک-سپه/ نمایش بر اساس اهمیت آگهی ها ... لینک دانلود دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه دانلود نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی ثبت نام رایگان در خبرنامه شغلی دهوند ... نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی |دانلودآهنگ جدید cbiir-blog.makhzanblog.ir/ ۳ روز پیش - جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی 1394 کلیک کنید ۹۴. نمونه سوالات استخدامی “بانک مرکزی”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “بانک ... نمونه سوالات استخدامی رایگان www.file99.ir/ دانلود نمونه سوالات عمومی برای آمادگی آزمون استخدامی بانک مرکزی .... دانلود نمونه سوالات دانش علوم بانکی برای آزمون استخدامی بانک ها-500 سوال مهم دانش علوم بانکی.