دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور خرداد 94

سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴

دانلود رایگان سوالات عمومی :

در راستای تجمیع و بهین هسازی فرآیند استخدام دستگا ههای اجرایی کشور، به حول و قو هی الهی آزمون استخدامی مشترک 1394 برگزار م یگردد. در ادامه /3/ فراگیر دستگاههای اجرایی کشور تحت عنوان آزمون استخدامی خرداد ماه 1394 در تاریخ 1 توضیحات مربوطه در سه بخش ارائه خواهد شد. در بخش نخست، توضیحات و شرایط عمومی استخدام و در بخش دوم، شرایط اختصاصی دستگاههای دولتی و شغل مح لهای معرفی توسط هر دستگاه و در بخش سوم، توضیحات و شرایط و عمومی و اختصاصی سازمان آموزش فنی وحرف های آورده شده است.


خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجراییشرایط عمومی استخدام:

- داشتن تابعیت ایران

- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان )

- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر

- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.

- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که استخدام می شوند.

- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند.

تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن

داوطلبان، آخرین روز مهلت ثبت نام می باشد.

موارد ذیل به شرط ارائه تاییدی ههای معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف ) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که

حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن

معاف می باشند.

ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال.

ج ) رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه.

1357 به خدمت اشتغال داشت هاند ، /11/ د ) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی از تاریخ 22

به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.


خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجراییمراحل ثبت نام:

-1 تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی.

-2 فایل عکس اسکن شده.

داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه

ثبت نام اینترنتی آماده نماید:

2

3 که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ )  - عکس 4

باشد. JPG - عکس اسکن شده فقط باید با فرمت

300 باشد.  200 پیکسل و حداکثر 400  - اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 300

- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلو بایت بیشتر باشد.

- حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

- حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره 1: اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و...) قابل قبول نم یباشد و داوطلبان لازم است از اصل

عکس و مطابق با توضیحات فوق اقدام به اسکن نمایند.

تبصره 2: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره 3: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.