دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی رشته تخصصی حسابداری صنعتیدانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی حسابداری صنعتی


: دانلود رایگان


اقتصاد و حسابداری
درباره حسابداری صنعتی و آشنایی با این درس


آشنایی با مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداری صنعتی
در فصل قبل با حسابداری بهای تمام شده و کاربرد آن آشنا شدید انواع طبقه بندی هزینه ها را نیز فرا گرفتید.
در این بخش سعی می کنیم با مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات گزارشات حسابداری صنعتی آشنا شوید.
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
هزینه یابی عبارت است از تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت. و منظور از دایره هزینه یابی دایره ای است که مسئولیت نگهداری اسناد و مدارک مرتبط با حسابداری عملیات تولیدی و غیرتولیدی را به عهده داشته و در ضمن وظیفه تجزیه و تحلیل کلیه هزینه های تولیدی، توزیع و فروش جهت ارائه و استفاده مدیریت را به عهده دارد. فعالیتهای دایره هزینه یابی در ارتباط با گذشته، حال و آینده واحد اقتصادی می باشد.
کالای ساخته شده چیست؟
کالایی که با گذراندن مراحل تولید به شکل کامل ساخته شده است و در واقع فرآیند تولید را به شکل کامل طی نموده است را کالای ساخته شده می گویند.
کالای در جریان ساخت چیست؟
کالاهایی که در جریان مراحل تولید قرار گرفته اند ولیکن کامل نشده اند و بخشی از فرآیند تولید را طی نموده اند ولی ساخت آنها تمام نشده است را کالای در جریان ساخت گویند.
منظور از تولید چیست؟
هرگاه مواد اولیه با عبور از یک فرآیند ساخت تغییر شکل دهد و به یک کالای ساخته شده تبدیل شود اصطلاحاً می گویند تولید صورت پذیرفته است.
به عنوان مثال اگر یک تکه چوب با گذشت از فرآیند برش و اتصال به میز و صندلی تبدیل شود این عمل تولید محسوب می گردد و یا فرآیند تبدیل چند ماده شیمیایی به رنگ تولید محسوب می شود.
البته باید توجه داشت ممکن است کالای ساخته شده یک فرآیند تولید، مواد اولیه تولید دیگر محسوب گردد و در فرآیندی دیگر به یک کالای ساخته شده دیگر تبدیل شود.
بعنوان مثال سنگ آهن که مواد اولیه ذوب آهن می باشد با طی مراحل تولید به ورق آهن و نبشی و اشکال مختلف تبدیل می شود و این کالای ساخته شده یعنی همان ورق آهن مواد اولیه ساخت و تولید میز فلزی، اجاق گاز و سایر موارد قرار خواهد گرفت.
اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است؟
عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی 3 دسته زیر می باشند.
1- مواد اولیه   2- دستمزد      3- سربار ( سایر هزینه های تولید)
1- مواد اولیه
مواد اولیه رکن اصلی تولید کالا و محصول می باشد درضمن می دانید که مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می شود:
الف- 1) مواد مستقیم
آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می گردد.
ب-1) مواد غیرمستقیم
آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شود مانند مصرف میخ در ساخت میز و کمد چوبی.
2- دستمزد ( کار)
حقوق و حق الزحمه ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می شود را به عنوان دستمزد تولید شناسایی می کنند.
دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم خواهد شد:
الف-2) دستمزد مستقیم
دستمزدی است که بابت کاری پرداخته می شود که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده انجام می شود.
ب-2) دستمزد غیرمستقیم
دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و ...
3- سایر هزینه ها ( سربار ساخت)
کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتد ولیکن نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه ها شناسایی می‎شوند نمونه های مشخص این هزینه ها؛ مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه های استهلاک ماشین آلات، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه می باشد.
به شکل 1-2 توجه کنید به صورت خلاصه عوامل بهای تمام شده را نشان می دهد.
به یاد دارید در فصل قبل اشاره کردیم جدول بهای تمام شده از 5 بخش تشکیل شده است:
1- بخش مواد مستقیم             2- بخش دستمزد مستقیم
3- بخش سربار ( سایر هزینه ها)        4- بخش کالای در جریان ساخت
5- بخش کالای ساخته شده
در این فصل ابتدا مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار را شناختیم حال لازم است در ارتباط با کالای در جریان ساخت و کالای فروش رفته نیز اطلاعاتی داشته باشیم تا گزارشاتی را که در حسابداری صنعتی تهیه می شود بهتر بشناسیم.
در حسابداری مؤسسات تولیدی برای آنکه رویدادهای مالی فرآیند تولید را نشان دهند از حساب کالای در جریان ساخت استفاده می کنند و هزینه های مواد، دستمزد و سربار و کالای در جریان ساخت اول دوره را در بدهکار این حساب منظور می کنند این حساب ماهیت بدهکار دارد و در صورتی که کالایی ساخته شد و فرآیند انبار شدن آن آغاز شد عملیات حسابداری انبار کالای ساخته شده را در حساب کالای ساخته شده نشان می دهد یعنی حساب کالای در جریان ساخت بستانکار می شود و حساب کالای ساخته شده بدهکار این حساب نیز ماهیت بدهکار دارد و بابت موجودی کالای ساخته شده اول دوره و کالای ساخته شده طی دوره بدهکار می شود و اگر کالایی فروش رفت بابت قیمت تمام شده کالای فروش رفته بستانکار می شود.
به شکل 2-2 که خلاصه عملیات حسابداری و فرآیند تولید و ارتباط بین آنها را به شکل ساده نشان می دهد توجه کنید.
قبل از آنکه گزارشهای حسابداری بهای تمام شده و به خصوص جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته مطرح شود بهتر است با دو اصطلاح زیر آشنا شوید.
بهای اولیه
بهای اولیه عبارت است از حاصل جمع هزینه هایی که به طور مستقیم ( مواد اولیه مستقیم و دستمزد مستقیم) در ساخت کالا به کار می رود.
دستمزد مستقیم+ مواد اولیه مصرفی مستقیم = بهای اولیه
 
بهای تبدیل
بهای تبدیل ( هزینه های تبدیل) عبارت است از هزینه هایی که برای تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده به کار می رود یعنی در واقع حاصل جمع دستمزد مستقیم و سربار ساخت
سربار ساخت + دستمزد مستقیم = بهای تبدیلآشنایی با درس حسابداری مالی و صنعتی


 
حسابداری مالی و صنعتی یکی از سه درس با ضریب 4 گرایش مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت است. حسابداری مالی و صنعتی برای اولین بار در کنکور سال 89 دانشگاه سراسری مورد سوال واقع شد و شامل سه درس اصول حسابداری 1 ، اصول حسابداری 2، و حسابداری صنعتی 1 می باشد .  دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حسابداری نبوده نیاز دارند که برای مطالعه این درس زمان مناسبی قرار دهند چرا که رسیدن به درصد بالا در این درس در کسب موفقیت نهایی در کنکور از اهمیت بالایی برخوردار است.
درس حسابداری مالی دارای  7 سرفصل اصلی است که در ذیل به آنها اشاره شده .
                   1. مروری بر چرخه حسابداری
                   2. شرکتهای بازرگانی
             3. حسابداری دارایی ها
                   4. بدهی های بلندمدت – اوراق قرضه
             5. شرکتهای تضامنی
                   6. شرکتهای سهامی
          7. حسابداری سرمایه گذاری ها
این 7 سرفصل در 2 جلد کتاب به نام های اصول حسابداری 1 و اصول حسابداری 2 نوشته دکتر نوروش و دکتر کرمی گنجانده شده اما مطالعه این دو کتاب نیاز به زمان نسبتا زیادی دارد که معمولا در وقت محدود دانشجویان نمی گنجد . شما می توانید خلاصه این مطالب را در کتابی با عنوان مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی ویژه داوطلبین مدیریت ؛ نوروش،کرمی و وافی ؛ انتشارات نگاه دانش  مطالعه نمایید.دقت کنید که این کتاب مجموعا 10 فصل دارد اما شما فقط 7 فصل ابتدایی را مطالعه نمائید .
در فصول 1 تا 7 ، فصول 2-3-5 اهمیت بسزایی دارند و فصول 1-4-6 نیز در اولویت دوم قرار دارند.فصل 7 ، کم اهمیت ترین فصل حسابداری در کنکور می باشد. چون تا بحال در 5 سال ، تنها یک بار از این فصل سوال طرح شده است.
درس حسابداری صنعتی در دانشگاه دارای 3 سطح است که در کنکور مالی فقط از حسابداری صنعتی 1 سوال می آید .شما می توانید برای مطالعه این درس از کتاب حسابداری صنعتی ؛ قسیم عثمانی . کمک بگیرید که از منابع اصلی بشمار می آید.
 در 5 سال گذشته،  بطور متوسط 65-70 % سوالات این درس از فصول مربوط به حسابداری مالی و 30-35 % سوالات، از فصول مربوط به حسابداری صنعتی طرح شده است. در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنیم که میانگین این درس در کنکور ارشد مدیریت مالی نسبتا بالا است .بطوریکه در کنکور سال 92 میانگین 100 نفر اول کنکور در گرایش مالی ، در درس حسابداری مالی و صنعتی 62 درصد بود.بنابراین داوطلبان کنکور باید سرمایه گذاری ویژه ای بر روی این درس داشته باشند تا بتوانند حداقل 50-60 درصد سوالات این درس را پاسخ دهند.
نکته بسیار مهمی که در پایان به داوطلبین توصیه می شود این است : در صورتی که به جزوه کلاسی دکتر نوردرخشان یا استاد حسین زاده دسترسی دارند حتما این جزوات را به عنوان منبع اصلی مطالعاتی خود قرار دهند چراکه این جزوات با حذف مطالب زائد و جمع آوری ظرائف کنکوری دربردارنده تمام نکات بااهمیت و مورد نیاز دانشجویان می باشند و قطعا از کتاب های ذکر شده در بالا بروز تر هستند .


تعریف حسابداری و حسابرسی:

حسابداری یک فعالیت خدماتی است که وظیفه­اش فراهم کردن اطلاعات کمی، که اساسا دارای ماهیت مالی هستند، درباره واحد اقتصادی است. اطلاعات فراهم شده توسط حسابداری باید در تصمیم­گیری­های اقتصادی سودمند باشد.

حسابرسی فرآیندی منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع­آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت­ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها و اظهارات با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است.

رابطه بین حسابداری و حسابرسی:

خروجی فرآیند حسابداری، موضوع اصلی عملیات حسابرسی است و غالب شواهدی که در فرآیند حسابرسی مورد استفاده قرار می­گیرد توسط سیستم حسابداری تهیه شده است. در بیشتر مواقع حسابرسی و برخی از تکنیک­های آن چنان با فرآیند حسابداری آمیخته که گویی از اجزای لاینفک سیستم حسابداری است. بنابراین از بسیاری جهات حسابداری و حسابرسی تفکیک ناپذیرند و بدین دلیل حسابرس باید متخصص حسابداری نیز باشد، در صورتی که حسابدار نیازی به تخصص در زمینه حسابرسی ندارد. 

پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران:

پیشینه حسابداری ایران به نخستین تمدن­هایی بر می­گردد که در این سرزمین پا گرفت. مدارک به دست آمده از ایران باستان حکایت از این دارد که در عصر هخامنشی نظام مالی منسجمی برقرار بوده و حساب درآمد و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و نگاهداری می­شده است.

پیشینه حسابرسی نیز در ایران و اسلام به زمانی باز می­گردد که منبعی ( اعم از مالی یا غیر مالی) در جایی وجود داشته است. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده، نوعی نظارت و بازرسی با خود به همراه داشته است. خصوصا نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه­ی آن نزدیک و همراه سابقه­ی تشکیل جوامع اولیه و حکومت­ها است.

پیشینه رشته حسابداری و حسابرسی و ورود آن به دانشگاه­ها:

رشته حسابداری اولین بار در دهه­ی ۱۳۳۰ با تاسیس اولین آموزشگاه­های عالی و دانشکده­های خصوصی از جمله آموزشگاه عالی حسابداری شرکت ملی نفت ایران، دانشکده علوم اداری و موسسه­ی عالی حسابداری مطرح گردید. در حال حاضر این رشته در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و بدون هیچ گرایشی تدریس می­شود.

همواره حسابرسی به عنوان یک حرفه مستقل در قالب نهادهای حرفه­ای گوناگون از جمله انجمن­های حرفه­ای، موسسات حسابرسی بخش خصوصی و موسسات حسابرسی بخش عمومی در ایران مورد توجه بوده است اما تا سال ۹۱ به عنوان یک رشته تحصیلی جداگانه محسوب نشده و به عنوان یکی از مواد درسی اصلی در تمامی مقاطع رشته حسابداری محسوب می­شد. لازم به ذکر است از سال ۱۳۹۱ رشته حسابرسی در مقطع کارشناسی ارشد در تعداد محدودی از دانشگاه­ها تدریس می­شود. به منظور قبولی و ادامه تحصیل در این رشته کافی است که دانشجو در آزمون حسابداری شرکت کند و در هنگام انتخاب رشته در صورت علاقه این رشته را انتخاب نماید لذا آزمون جداگانه­ای برای این رشته برگزار نمی­شود.

هدف رشته حسابداری و حسابرسی:

از آنجایی­که محصول نهایی حرفه حسابداری مبنای تصمیمات اقتصادی اشخاص ذی نفع از جمله مدیران، سهامدارن، اعتباردهندگان، دولت و غیره قرار می گیرد بنابراین می­توان گفت که یکی از اهداف رشته حسابداری آموزش نیروی انسانی متخصص در جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشات مالی مطابق معیارهای از پیش تعیین شده از جمله استانداردها و اصول حسابداری می­باشد. از سوی دیگر به روز رسانی استانداردها و اصول حسابداری و تجدید نظر در چارچوب نظری مطابق با عوامل محیطی از جمله موارد با اهمیت و حیاتی در رشته حسابداری محسوب می­شود، بنابراین آموزش نیروی انسانی متخصص در این زمینه از دیگر اهداف این رشته می­باشد.

هدف رشته حسابرسی تامین نیروی انسانی متخصص و آگاه نسبت به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آخرین تغییرات آن، قوانین مالیاتی و تجارت، کنترل­های داخلی اثربخش و ارزیابی و مدیریت ریسک می­باشد.

قابلیت ها و مهارت‌های مشترک فارغ التحصیلان

بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد
شناخت حسابداری مالی: شامل حسابداری شرکتها و خدمات عمومی
شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی
آشنایی با حسابداری مقدماتی، حسابداری صنعتی مقدماتی و سیستمهای مالی حسابداری
شناخت اصول و سیستمهای حسابداری صنعتی
انجام محاسبات قیمت تمام شده کالاها و محصولات و خدمات
گزارش نویسی و مستندسازی
ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیتها (presentation)
انجام کار گروهی
طبقه بندی و پردازش اطلاعات
بهره گیری از رایانه
برقراری ارتباط موثر در محیط کار
سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
تفکر نقادانه و اقتضایی
خلاقیت و نوآوری
مشاغل فارغ التحصیلان:

 

انجام کلیه امور حسابداری در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی
کمک کارشناس حسابداری
کاردان مسئول دایره حسابداری
کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
کمک حسابداری صنعتی
کمک کارشناس محاسبه بهای تمام شده
متصدی کلیه امور حسابداری در موسسات دولتی و شهرداریها
 اشتغال به حرفه حسابرسی در موسسات حسابرسی
طرح و اجرای سیستمهای مالی در موسسات بازرگانی و صنعتی
فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجربه کافی می توانند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابداری و حسابرسی انجام وظیفه نمایند.
ضوابط و شرایط ورودی ها:

مطابق قوانین و مقررات دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دارندگان مدرک دیپلم کلیه رشته های هنرستانی و دبیرستانی می توانند جهت مقطع کاردانی این رشته ثبت نام نمایند، ولی پذیرفته شدگان رشته های غیر مرتبط می بایست یک سری دروس جبرانی را در ابتدا به همراه سایر دروس مربوطه اخذ نمایند. طبیعتاً دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی الزامی بوده و دارندگان تجربه مرتبط در این رشته موفقتر از سایرین خواهند بود.

طول دوره و شکل نظام مهارتی:

حداقل طول دوره در این مجموعه دو سال است و برنامه های درسی آن برای چهار نیمسال برنامه ریزی شده است. طول هر نیمسال ۱۶ هفته آموزش کامل است. زمان هر واحد تئوری ۱۶ ساعت، آزمایشگاهی ۳۲ ساعت و کارگاهی ۴۸ ساعت می باشد.
کلمات کلیدی


دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی www.makhfigah.com/.../hesabdari_sanati_www.makhfigah.com.pdf ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ. ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺻﻝ ﻋﻠﯽ ﷴ ﻭﺁﻝ ﷴ. ﻭ. ﻋﺟﻝ ﻓﺭﺟﻬﻡ. ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺳﻮﺍﻻﺕ. ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ. ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ. ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ. ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ. ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﻛﻨﻜﻮﺭ. ﺩﺭ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﻭ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری - مخفیگاه www.makhfigah.com/...سوالات-استخدامی/1139-دانلود-رایگان-نمونه-سوال... تیم مدیریتی مخفیگاه ،مجموعه ای از نمونه سوالات استخدامی حسابداری را گردآوری نموده است که به ... 115 نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی با پاسخنامه تشریحی. دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری - دهوند dehvand.ir/jobs/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-حسابداری/ ۶ روز پیش - طراح صنعتی ... دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری ... لینک دانلود این بسته شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی تخصصی رشته حسابداری ... استخدام حسابدار صنعتی در استان البرز - «ای استخدام ... www.e-estekhdam.com/استخدام-حسابدار-صنعتی-در-استان-البرز-2/ ۱۲ ساعت پیش - شرکت معتبر تولیدی به حسابدار صنعتی با ۳ سال سابقه کار نیاز دارد. ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. سوالات تخصصی استخدامی حسابداری | نمونه سوال استخدام و ... www.digitaliran.ir/.../سوالات-تخصصی-استخدامی-حسابداری.html توضیحات بیشتر در مورد دانلود پکیج کامل سوالات تخصصی آزمون استخدامی رشته حسابداری تمامی گرایش ها مناسب ... -۱۱۵ سوال حسابداری صنعتی + پاسخ تشریحی. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی - حسابداری www.ssmt.ir/...سوالات/دانلود+رایگان+نمونه+سوالات+استخدامی+-+حسابدار... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی-حسابداری شرکت ها · دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی-حسابداری صنعتی · دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی-حسابداری میانه. دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های استخدامی رشته حسابداری ... kandoocn.com › بانک سوال › نمونه سوالات استخدامی بنا به درخواست شما کاربران عزیز نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری به همراه پاسخهای تشریحی تهیه گردید و برای ... 115 سوال حسابداری صنعتی + پاسخ تشریحی. [PDF]دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی www.kar-kasb.ir/wp-content/uploads/hesabdari_sanati.pdf ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮﻧﻬﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﺣﺴـﺎﺑـﺪاری. 2. ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ .1. ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺳﺮﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎرﺧ. ﺎﻧﻪ. ﻧﯿﺴﺖ ؟ )1. ﺣﻘﻮق ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن. )2. ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ. )3. ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی. )4. ﺿﺎﯾﻌﺎت .2. سوالات استخدامی رشته حسابداری (با پاسخنامه) shop.iranestekhdam.ir/سوالات-استخدامی-رشته-حسابداری.html جهت کسب موفقیت بیشتر شما در آزمون استخدامی رشته ی حسابداری ما بسته ای ویژه تدارک دیده ایم. این مجموعه شامل ... ۱۱۵ سوال حسابداری صنعتی همراه با پاسخ تشریحی دانلود نمونه سوالات استخدامی تخصصی حسابداری www.e-soal.ir/سوالات-استخدامی-تخصصی-حسابداری/ سوالات استخدامی تخصصی حسابداری را با تمامی مواد آزمون های استخدامی ... ۱۸۰ عدد; نمونه سوالات تخصصی حسابداری درس حسابداری صنعتی ۱۰۰ عدد; نمونه سوالات .دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی www.makhfigah.com/.../hesabdari_sanati_www.makhfigah.com.pdf ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ. ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺻﻝ ﻋﻠﯽ ﷴ ﻭﺁﻝ ﷴ. ﻭ. ﻋﺟﻝ ﻓﺭﺟﻬﻡ. ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺳﻮﺍﻻﺕ. ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ. ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ. ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ. ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ. ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﻛﻨﻜﻮﺭ. ﺩﺭ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﻭ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری - مخفیگاه www.makhfigah.com/...سوالات-استخدامی/1139-دانلود-رایگان-نمونه-سوال... تیم مدیریتی مخفیگاه ،مجموعه ای از نمونه سوالات استخدامی حسابداری را گردآوری نموده است که به ... 115 نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی با پاسخنامه تشریحی. دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری - دهوند dehvand.ir/jobs/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-حسابداری/ ۶ روز پیش - طراح صنعتی ... دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری ... لینک دانلود این بسته شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی تخصصی رشته حسابداری ... استخدام حسابدار صنعتی در استان البرز - «ای استخدام ... www.e-estekhdam.com/استخدام-حسابدار-صنعتی-در-استان-البرز-2/ ۱۲ ساعت پیش - شرکت معتبر تولیدی به حسابدار صنعتی با ۳ سال سابقه کار نیاز دارد. ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. سوالات تخصصی استخدامی حسابداری | نمونه سوال استخدام و ... www.digitaliran.ir/.../سوالات-تخصصی-استخدامی-حسابداری.html توضیحات بیشتر در مورد دانلود پکیج کامل سوالات تخصصی آزمون استخدامی رشته حسابداری تمامی گرایش ها مناسب ... -۱۱۵ سوال حسابداری صنعتی + پاسخ تشریحی. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی - حسابداری www.ssmt.ir/...سوالات/دانلود+رایگان+نمونه+سوالات+استخدامی+-+حسابدار... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی-حسابداری شرکت ها · دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی-حسابداری صنعتی · دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی-حسابداری میانه. دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های استخدامی رشته حسابداری ... kandoocn.com › بانک سوال › نمونه سوالات استخدامی بنا به درخواست شما کاربران عزیز نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری به همراه پاسخهای تشریحی تهیه گردید و برای ... 115 سوال حسابداری صنعتی + پاسخ تشریحی. [PDF]دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی www.kar-kasb.ir/wp-content/uploads/hesabdari_sanati.pdf ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮﻧﻬﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﺣﺴـﺎﺑـﺪاری. 2. ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ .1. ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺳﺮﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎرﺧ. ﺎﻧﻪ. ﻧﯿﺴﺖ ؟ )1. ﺣﻘﻮق ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن. )2. ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ. )3. ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی. )4. ﺿﺎﯾﻌﺎت .2. سوالات استخدامی رشته حسابداری (با پاسخنامه) shop.iranestekhdam.ir/سوالات-استخدامی-رشته-حسابداری.html جهت کسب موفقیت بیشتر شما در آزمون استخدامی رشته ی حسابداری ما بسته ای ویژه تدارک دیده ایم. این مجموعه شامل ... ۱۱۵ سوال حسابداری صنعتی همراه با پاسخ تشریحی دانلود نمونه سوالات استخدامی تخصصی حسابداری www.e-soal.ir/سوالات-استخدامی-تخصصی-حسابداری/ سوالات استخدامی تخصصی حسابداری را با تمامی مواد آزمون های استخدامی ... ۱۸۰ عدد; نمونه سوالات تخصصی حسابداری درس حسابداری صنعتی ۱۰۰ عدد; نمونه سوالات .