دانلود رایگان سوالات استخدامی مامور اجرایی محیط زیست خوشه 99


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی مامور اجرایی محیط زیست خوشه 99:خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی
لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در خوشه مامور اجرایی محیط زیست :


الودگی های محیط زیست، شناخت ادوات صید و شکار، شناخت و حمایت محیط زیست، قوانین و مقررات بین المللی و ملی محیط زیست و بهداشت محیط


درباره شغل مامور اجرایی محیط زیست :

معرفی
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده انجام امور ساده مربوط به حفظ حیات وحش و جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز و بی رویه می باشند. نمونه وظایف
جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز، تنظیم صورت مجلس و معرفی متخلفین به مقامات ذیصلاح.
صدور پروانه های شکار و صید در حوزه استحفاظی طبق دستور مسئول مربوط.
گشت مستمر و مداوم در حوزه استحفاظی بمنظور مراقبت و نظارت در اجرای صحیح مقررات شکار و صید.
بازدید و شناسایی مستمر از منطقه استحفاظی تحت نظر در جهت حفظ حیات وحش.
آماربرداری وحوش و شناخت گذر شکار منطقه و گزارش آن به مسئول مربوط.
حفظ و نگهداری تاسیسات و اموال دولتی تحت اختیار.
انجام رانندگی بوسیله خودرو و یا قایق موتوری تحویلی و مراقبت کامل در نگهداری آن و حمل و نقل سایر افراد طبق دستور مسئول مافوق.بازار کار
متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در: 
سازمان حفاظت محیط زیست
شهرداری ها
اشتغال یابند. شرایط احراز
گواهینامه پایان تحصیلات دوره راهنمایی تحصیلی و طی دوره آموزشی مربوط.
گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در یکی از رشته های علوم تجربی، ریاضی و طی دوره آموزشی مربوط.