دانلود رایگان سوالات استخدامی خوشه شغلی تقریر نویس


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی تقریر نویس کد خوشه 55 :خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی
لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در خوشه تقریر نویس:

آیین دادرسی، ایین نگارش حقوقی، حقوق اداری، حقوق اساسیدرباره شغل تقریر نویسی:معرفی
متصدیان این شغل انجام امور رسیدگی به اختلافات و دعاوی و امور مربوط به تحریر تقریرات و تحقیقات رؤسای دادگاه ها و بازرسان و همچنین اظهارات طرفین دعوی و شهود و ثبت دفاتر مربوطه و انجام مکاتبات لازم در سطوح مختلف را عهده‌دار می‌باشند. نمونه وظایف
تحریر تقریرات رئیس دادگاه و اظهارات اصحاب دعوی در صورتجلسه و اخذ امضاء از حاضرین و یا تقریر تحقیقات بازپرس و یا تحقیق از شهود و متهمین .
تنظیم و نگه داری دفتر تعیین اوقات.
تنظیم و نگه داری دفتر سجل کیفری و ثبت سوابق محکومیتهای مؤثر.
تنظیم و ثبت دفتر اجرای احکام کیفری و ثبت کیفر خواستها و عرایض وارده .
صدور اجرائیه طبق دستور مقام مافوق.
تهیه مقدمه صورتجلسات دادنامه ها و قرارها و همچنین مراقبت در پاکنویس آراء پس از امضاء رئیس و اعضاء دادگاه و ثبت آراء در دفاتر احکام و تسلیم به ثبات جهت قید در دفتر عرایض.
نظارت در آماده نمودن پرونده‌های تعیین وقت شده برای هر روز.
تهیه پیش نویس گواهی عدم سوء پیشینه و تهیه نامه‌های مربوط به آزادی مشروط محکومین .
تهیه پیش نویس نامه های لازم برای ارسال پرونده به دادگاهها یا ایوان عالی کشور یا دادسراها.بازار کار
متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در : 

دادگستری جمهوری اسلامی ایران
اشتغال یابند . شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های حقوق ،علوم سیاسی ،علوم قضایی، فقه و مبانی حقوق اسلامی ،علوم اجتماعی (ارتباطات علوم اجتماعی ، پژوهشگری علوم اجتماعی، تعاون و رفاه علوم اجتماعی، مردم شناسی ،جامعه شناسی)، دبیری علوم اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی، الهیاتو معارف اسلامی ،علوم اقتصادی . 
دارا بودن فوق دیپلم دریکی از رشته های مرتبط و طی دوره آموزشی مربوط .