دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس کشوری و مدنی خوشه 238


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی کارشناس کشوری و مدنی :خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در شغل کارشناس کشوری و مدنی :فهرست منابع دروس تخصصی امتحان استخدام:


آمار و روش تحقیق، تئور یهای مدیریت دولتی، جغرافیای شهری و روستایی (مبانی و ایران)، حقوق اساسی و اداریفهرست منابع دروس عمومی امتحان استخدام:

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل کارشناس کشوری و مدنی و آشنایی با آن :بازار کار و معرفی رشته حقوق+گرایش ها
تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد. این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.
همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی می پردازد.
رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است . دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است .  این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است و یا  روابط خصوصی مردم را در برمی‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏شود . حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‏گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداه کشور است ، می‏شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‏پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‏توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسؤولیت‏هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‏شوند برایشان به وجود می‏آید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد . همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می‏پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‏المللی می‏پردازد.
دانش آموختگان این رشته باید از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب کافی برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه شناسی ، روانشنانسی و علوم فلسفی آمیخته است و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏کافی داشته باشد . همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏های زیادی به منطق ریاضی دارد ، یک منطق اقناعی و خطایی است . یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب اوقرار می‏گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است ، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد . در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد، همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام ، جامعه‏شناسی ، روان‏شناسی ، امور مالی و پزشکی قانونی و … آشنا می‏شوند.
دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد ، عربی ، مالیه عمومی ، مبانی جامعه شناسی را در قالب دروس پایه می‏گذارند.

توانایی های لازم رشته حقوق
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است. یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.
موقعیت شغلی و درآمد رشته حقوق در ایران
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیر دولتی وارد بازار کار می شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بخصوص متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند. اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه مند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی جذب گردد و درآمد مناسبی کسب کند.
درس ها و واحدهای رشته حقوق
دروس پایه:

حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی،  مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی
دروس اصلی و تخصصی:

دادرسی مدنی ، متون حقوقی ، آئین دادرسی کیفری ، حقوق اساسی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق بین المللی عمومی ، حقوق سازمانهای بین المللی ، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی ، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی .تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه می‏شود . امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری تخصصی برای تمام گرایشهای حقوق وجود دارد.
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیردولتی وارد بازارکار می‏شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بویژه متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت‏هایی مواجه می‏شوند . اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه‏مند می‏تواند پس از گواهی لیسانس و با تکیه بر معلومات خود در شغل‏های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری ، مشاور حقوقی بانک‏ها ، شهرداری‏ها، شرکت‏ها و وزارتخانه‏ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی مشغول فعالیت شوند
منبع:www.leitnerbox.ir
گرایش های رشته حقوق:

حقوق بشرت

وق بشر علمی نوین و میان رشته‌ای در عرصه جهانی است که با مبانی جامعه‌شناسی و فلسفه سر و کار داشته و در دهه‌های اخیر به دلیل ناکارآمدی مبانی حقوق صرف و روابط اجتماعی داخلی و بین‌المللی نُزج گرفت. 
روسی همچون انسان‌شناسی، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین‌الملل، حقوق همبستگی، حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، عدالت قضایی و حقوق بشر در اسلام جزء واحدهای درسی این رشته‌اند. این رشته بیشتر مورد توجه کسانی است که تمایل دارند در دانشگاه‌های خارجی به ادامه تحصیل و در سازمان‌های بین‌المللی به اشتغال بپردازند. از ویژگی‌های این رشته در ایران برگزاری سمینارهای متعدد و کارگاه‌های آموزشی است و زمینه همکاری‌ها و رفت و آمد علمی بین‌الملل را فراهم آورده به نحوی که اعزام دانشجو به خارج برای دوره‌های آموزش کوتاه مدت در هیچ گرایش مقطع کارشناسی ارشد حقوق تا این اندازه صورت نمی‌پذیرد.

2-حقوق مالکیت فکری

شته حقوق مالکیت فکری یکی از زیرشاخه‌های رشته حقوق خصوصی است. موضوع این رشته حمایت از حقوقی است که به افراد به دلیل آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری، ابداعات و نوآوریهای آنها اعطا می‌شود. دانشجویان این رشته در طول مدت تحصیل با کلیات حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مالکیت صنعتی، حقوق علایم و نامهای تجاری، حقوق رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حقوق انتقال تکنولوژی و دانش فنی و تعارض قوانین آشنایی پیدا می‌کنند بطوری که پس از اتمام تحصیل تسلطی بر مباحث پیش گفته پیدا می‌نمایند.

3-معارف اسلامی و حقوق (حقوق خانواده)

شته معارف اسلامی و حقوق از زیرشاخه‌های رشته حقوق خصوصی محسوب می‌شود که برای اولین بار در سال 1387 در دانشگاه قم ارائه گردیده و به مباحث مربوط به حقوق خانواده می‌پردازد.

4-حقوق بین الملل

قوق بین‌الملل شاخه ای از حقوق است که به بررسی اصول و قواعد حقوق و تکالیف حاکم بر رفتار و روابط میان دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین اشخاص حقیقی در زمینه‌های مختلف می‌پردازد. دانشجویان این رشته در طول مدت تحصیل با حقوق سازمانهای بین‌المللی، حقوق بین‌الملل اسلامی، حقوق بین‌الملل خصوصی، متون حقوقی به زبان خارجه، مسئولیت مدنی و روشهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی آشنا می‌شوند به طوری که پس از اتمام تحصیل تسلطی بر مباحث پیش گفته پیدا می‌نمایند.

-حقوق خصوصی

شته حقوق خصوصی، در واقع حقوق مادر محسوب شده و از مباحث حقوق مدنی، مسئولیت مدنی،حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، متون فقه، قواعد فقه و اصول فقه بحث می‌نماید. دانشجویان این رشته پس از فراغت از تحصیل تسلطی بر مباحث پیش گفته پیدا می‌نمایند.

-حقوق اقتصادی

دف عمده رشته حقوق اقتصادی آن است که با آموزش مبانی اقتصادی و اصول حاکم بر روابط بخش عمومی و خصوصی، نگرش جدیدی ایجاد نماید که به موجب آن به جای تعصب بر اصول لفظی و پیش ساخته با ابزار و بینش اقتصادی به ایجاد و تفسیر قواعد و قوانین حقوقی پرداخته شود. دانشجویان این رشته در طول مدت تحصیل با تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق مالیاتی، حقوق بانکی، حقوق عمومی اقتصادی، حقوق جزای اقتصادی،حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق تجارت بین‌المللی، حقوق شرکت های خارجی، حقوق اسناد تجاری و غیره آشنایی پیدا می‌نمایند بطوری که پس از اتمام تحصیل تسلطی بر مباحث پیش گفته پیدا می‌نماید.

-حقوق جزا و جرم شناسی

قوق جزا به معنای وسیع کلمه شاخه‌ای از حقوق است که موضوع آن مطالعه‌ی جرایم و مجازات اعمالی است که به جهت بی‌نظمی در جامعه نسبت به مرتکبین این اعمال اجرا می‌شود و از حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین‌دادرسی کیفری، کیفرشناسی و یا علم اداره‌ی زندانها و حقوق کیفری بین‌المللی بحث می‌نماید. دانشجویانی که قصد تحصیل در این شاخه از حقوق را داشته باشند با مباحثی چون پلیس علمی یا کشف علمی جرایم، روانشناسی و روان پزشکی کیفری، جرم‌شناسی، جامعه شناسی جنایی و پزشکی قانونی نیز آشنا می‌شوند؛ به طوری که پس از اتمام تحصیل در مباحث پیش گفته تسلط می‌یابند. 

کلمات کلیدیسوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی دستگاه های اجرایی ... sanjesh94.blog.ir/.../سوالات%20استخدامی%20کارشناس%20کشوری%20مد... ۲۱ ساعت پیش - ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی دستگاه های اجرایی کشور» ثبت شده است - نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر ... نمونه سوالات استخدامی امور مالیاتی estekhdamsoal.blog.ir/post/نمونه-سوالات-استخدامی-امور-مالیاتی ۲ ساعت پیش - نمونه سوالات کارشناس برنامه ریزی خوشه ۱۶۱ · نمونه سوالات مربی آموزش فنی حرفه ای خوشه ۱۲۵۵ · نمونه سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی خوشه ۲۳۸. نمونه سوالات استخدامی امور مالیاتی nmh-for-u.blog.ir/1394/01/نمونه-سوالات-استخدامی-امور-مالیاتی ۲ ساعت پیش - نمونه سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی خوشه ۲۳۸ ... سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی دستگاه های اجرایی کشور سوالات استخدامی دامپزشک ... نمونه سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی خوشه ۲۳۸ failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-کارشناس-کشوری-م/2594 ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - نمونه سوالات استخدامی استانداری خراسان شمالی کارشناس کشوری مدنی خوشه ۲۳۸با جواب , نمونه سوالات استخدامی استانداری خراسان شمالی کارشناس ... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی ... testdoni.ir/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-ک-8/4229 نمونه سوالات استخدامی استانداری خراسان شمالی کارشناس کشوری مدنی خوشه ۲۳۸با جواب , نمونه سوالات استخدامی استانداری خراسان شمالی کارشناس کشوری مدنی خوشه ... استخدام کارشناس حقوق در ابادان - rss ghande-talkh.thefourthchild.ir/list/استخدام+کارشناس+حقوق+در+ابادان.html دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی خوشه ۲۳۸ جهت دانلود به سایت فایلها دات کام. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی خوشه ... سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی دستگاه های اجرایی کشور fileazmon.ir/1394/01/.../سوالات-استخدامی-کارشناس-کشوری-مدنی-دس.htm... سوالات استخدامی کارشناس کشوری مدنی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴ (کد خوشه :۲۳۸) سوالات عمومی شامل : ۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ... سوالات آزمون استخدامی استانداری ها و ارگان های وابسته - مرجع ... www.madkala.ir › سوالات استخدامی › استانداری و ارگان های وابسته خانه>سوالات استخدامی>استانداری و ارگان های وابسته> سوالات آزمون استخدامی استانداری ها و ارگان های وابسته (کارشناس امور کشوری و مدنی) ... سوالات آزمون استخدامی، سوالات مصاحبه - کارشناس ها www.testdownload.ir/category/148/کارشناس-ها برای دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی، کارشناس امور کشوری و مدنی مهندس راه و ساختمان به ادامه مطلب بروید. ۹۱/۱۱/۲۱ آرشیو پرسش ها ... دفترچه سوالات اختصاصی کارشناس امور کشوری و مدنی آزمون ... iranarze.ir/estekhdam-ostandari/177-estekhdam-ostandari-soal.html دانلود نمونه سوالات و اصل دفترچه سوالات اختصاصی کارشناس امور کشوری و مدنی آزمون استخدامی استانداری.