دانلود رایگان سوالات استخدامی کارشناس جنگل و مرتع


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی  کارشناس جنگل و مرتعخرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در کارشناس جنگل و مرتع


مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل  و آشنایی با آن کارشناس جنگل و مرتع
مقدمه
جنگل و جنگل داری مانند بسیاری از رشته هایی که به طور مستقیم با طبیعت درگیر هستند در کشورهای در حال توسعه مهجور و مظلوع واقع شده است . 
هنوز در کشوری مانند ایران زمان بسیاری نیاز است تا مردم با طبیعت ، حیوانات و گیاهان سرآشتی بگذارند . 
فرهنگ سازی در این زمینه بسیار ضروری است و این مطلب را می توان به راحتی از اخبار تلویزیون فهمید به همین خاطر و به منظور تامین نیروهای کارآمد برای حفاظت ، احیا و بهره برداری مستمر و اداره صحیح جنگلها لازم است افرادی که در این زمینه از کارایی و آگاهی کافی برخوردار باشند ، تربیت شوند. 
فارغ التحصیلان این رشته با استفاده از دانش و اطلاعاتی که در این دوره کسب می نمایند، خواهند توانست ثروتهای طبیعی نهفته در جنگلها را در جهت تامین نیازهای مردم ، با برنامه ریزی صحیح بکار گیرند. 

1-تعریف و هدف: 

جنگلداری عبارتست از بکارگیری مجموعه ای از علوم و فنون که درجهت شناخت جوامع مختلف جنگلی و آگاهی از کیفیت و کمیت آنها ، پرورش توده های جنگلی ، بهره برداری مستمر از تولیدات جنگل ، روشها ی مختلف قطع و استحصال و حمل درختان افکنده و بالاخره حفاظت ، احیا و توسعه مناطق جنگلی بعنوان تولید کننده ماده اولیه (چوب ) و تعدیل و تنظیم کننده شرایط آب و هوایی و خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. 
هدف از ایجاد دوره کارشناسی ناپیوسته رشته جنگلداری ، تربیت کارشناسانی است که با فراگیری مطالب لازم در ادامه تحصیلات خود بعد از دوره کاردانی بتوانند بعنوان کارشناس در زمینه های ذکر شده انجام وظیفه نمایند و بخصوص قادر به تهیه طرحهای جنگلداری و ناظر براجرای صحیح آنها باشند و در مناطق جنگلی مشغول بخدمت گردند. 

2-طول دوره و شکل نظام : 

براساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی ناپیوسته رشته جنگلداری دو سال (بطور متوسط ) و حداکثر مجاز طول دوره سه سال می باشد. 
هر سال تحصیلی دارای دو نیمسال می باشد و هر نیمسال شامل 17 هفته آموزشی است. 
نظام آموزشی این دوره براساس واحدی برنامه ریزی شده و هر واحد درس نظری شامل 17 ساعت و هر واحد عملی شامل 34 ساعت آموزشی می باشد. 

4- تعدادواحدهای درسی : 

واحدهای درسی دوره کارشناسی ناپیوسته جنگلداری 78 واحد به شرح زیر است : 
دروس عمومی 12واحد
دروس پایه 16//
دروس اصلی 38//
دروسی تخصصی 22 //

6-ضرورت و اهمیت 

باتوجه به اینکه جنلگهای ایران قسمتی از منابع طبیعی قابل تجدید کشور می باشد که در زمره اموال عمومی بوده و اداره و برنامه ریزی آنها بعهده دولت می باشد ، لذا باید در بخش دولتی مدیران و برنامه ریزان قابلی وجود اشته باشند تابا تهیه طرحها و برنامه ریزی صحیح و نظارت برحسن اجرای آنها ، از این منابع لایزال خدادادی بطور صحیح بهره برداری اصولی و مستمر نموده و از انحطاط و تخریب آنها جلوگیری و در احیا و توسعه آنها کوشش کنند. 
لازمه یک چنین برنامه هایی تربیت افراد متخصص با بینش و آگاهی کافی در زمنیه های مختلف جنگل می باشد که بطور اختصار در تعریف و هدف از آنها نام برده شد. 

7-شرایط گزینش دانشجو: 

داوطلبی این رشته علاوه برداشتن شرایط عمومی و اختصاصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته های منابع طبیعی باید فارغ التحصیل دوره تکنولوژی جنگلداری یا دوره کاردانی منابع طبیعی باشند. 
در رابطه با فارغ التحصیلان دوره کاردانی منابع طبیعی تطبیق لازم توسط گروههای آموزشی دانشکده های مجری صورت گرفته و دروس کمبود باید توسط دانشجو اخذ گردد. 

سطوح رشته

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- آزاد شهر *
2 آزاد- آمل *
3 آزاد- سواد کوه *
4 آزاد- علوم و تحقیقات تهران *
5 آزاد- قایم شهر *
6 آزاد- لاهیجان *
7 آزاد- نوشهر و چالوس * *
8 آزاد- کرمانشاه *
9 تربیت مدرس *
10 تهران * *
11 سنندج *
12 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان *
13 گیلان *
14 لرستان *
15 مازندران *

درسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آشنایی با کامپیوتر 2 آمار و احتمالات
3 اخلاق و تربیت اسلامی 2 4 اقتصاد جنگل
5 اقتصاد عمومی 6 اگروفارستری
7 اندازه‌گیری جنگل 2 8 انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم
9 اکولوژی جنگل 10 برنامه نویسی کامپیوتر
11 پروژه 12 تاریخ اسلام
13 تربیت بدنی 2 (عملی ) 14 جاده‌سازی 2
15 جامعه شناسی روستایی 16 جنگل شناسی 1
17 جنگل شناسی 2 18 جنگلداری 2
19 چوب شناسی 20 حمایت و حفاظت جنگل
21 حمل و نقل چوب 22 خاک شناسی جنگل
23 درخت شناسی 24 ریاضیات عمومی 2
25 زبان خارجی 2 (نظری و عملی) 26 زیست شناسی
27 ژنتیک 28 سیاست جنگل
29 شناخت حیوانات شکاری 30 فارسی 2
31 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 32 متون اسلامی (آیات و احادیث)
33 محصولات فرعی جنگل 34 هوا و اقلیم شناسی
35 هیدورلوژی عمومی 36 کارآموزی
صنعت و بازارکار
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر منشا خدمت باشند. 
بعنوان کارشناس (مهندس ) متخصص در تهیه طرحهای جنگلداری و سایر طرحهای مربوط به حفاظت و توسعه جنگلها در سازمان جنگلها و مراتع
به عنوان مدیر در مناطق جنگلی تحت پوشش و نظارت سازمان جنگلها و مراتع کشور.
کلمات کلیدی

دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی جنگل و مرتع | های شاپ hishop.center/product/سوالات-و-کلید-آزمون-کارشناس-رسمی-جنگل-و/ دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی جنگل و مرتع. ۵۰,۰۰۰ ریال. مجموعه کامل سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری جنگل و مرتع به همراه پاسخنامه سال های 83 و 84. نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس جنگل و مرتع testdoni.ir/tag/نمونه-سوالات-استخدامی-کارشناس-جنگل-و-م نمونه سوالات استخدامی کارشناس جنگل و مرتع نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس جنگل و مرتع نمونه آزمون استخدامی کارشناس جنگل و مرتع نمونه سوالات استخدامی ... دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته ... porseshyar.com/detail/1728322/article/1 نمونه سوالات آزمون کارشناسان دادگستری جنگل و مرتع - نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی ... نمونه سوالات آزمون استخدامی برق با پاسخ تشریحی تخصصی و عمومی. دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته ... p24.sellfile.ir/prod-174621-دانلود+نمونه+سوالات+آزمون+کارشناسی+رسم... نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته جنگل و مرتع. مجموعه 9 سال ... نمونه سوالات آزمون استخدامی برق با پاسخ تشریحی تخصصی و عمومی. پکیج جامع ... نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس جنگل و مرتع | نمونه ... failha.com/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-کارشناس-ج/996 ۲۴ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس جنگل و مرتع نمونه آزمون استخدامی کارشناس جنگل و مرتع نمونه سوالات استخدامی کارشناس جنگل و مرتع دانلود ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی کارشناس جنگل و مرتع | نمونه ... failha.com/نمونه-سوالات-مصاحبه-استخدامی-کارشناس/998 نمونه سوالات مصاحبه استخدامی کارشناس جنگل و مرتع. چهارشنبه , ۲۴ دی , ۱۳۹۳ آخرین مطالب سایت بدون نظر. نمونه سوالات مصاحبه استخدامی کارشناس جنگل و مرتع دانلود ... استخدام سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری در سال 94 | ایران ... iranestekhdam.ir/استخدام-سازمان-جنگلها-و-مراتع/ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - خبر ۱۳ دی ۹۱: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و ... کارمند ادارات کل منابع طبیعی کشور از کارشناسی به کارشناسی ارشد و … استخدام سازمان جنگلها و مراتع در سال 94 | «ای استخدام» www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-جنگلها-و-مراتع/ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از ... ما امسال،استخدام ۲ هزار کارشناس فنی و اجرایی در بخش منابع طبیعی و ... دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ... - وطن ... vatanfile.ir/download/25385/دانلود-نمونه-سوالات-آزمون-کارشناسی-رس/ دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته جنگل و مرتع نمونه سوالات رشته جنگلداری نمونه سوالات جنگل و مرتع نمونه سوال جنگل و مرتع دانلود نمونه ... اطلاعیه استخدام 7500 نفر در سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری ... www.estekhdami.org/اطلاعیه-استخدام-سازمان-جنگلها معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از ... و ۲۹۰ نفر کارمند ادارات کل منابع طبیعی کشور از کارشناسی به کارشناسی ارشد و