دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورد ههای دامی خوشه 1265


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورد ههای دامی :خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در شغل کارشناس بهداشت دام و فرآورد ههای دامی :فهرست منابع دروس تخصصی امتحان استخدام:


اپیدمیولوژی، بازرسی بهداشت گوشت و فرآورد ههای دامی، بیمار یهای دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل، مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام و طیور و آبزیان


فهرست منابع دروس عمومی امتحان استخدام:

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل کارشناس بهداشت دام و فرآورد ههای دامی و آشنایی با این رشته :
مهندسی و فن‌آوری > مهندسی > مهندسی کشاورزی
(cached)
مقدمه
سطوح رشته
درسهای رشته
صنعت و بازارکارimg/daneshnameh_up/3/33/0800.JPG 

مقدمه
علوم دامی ، رشته ای که برای شهرنشینان خیلی جالب توجه نمی باشد برای کلان شهرهایی همانند تهران علوم انسانی نیز چنگی به دل نمی زند وای به حال علوم دامی اما به هر حال از شهرنشینان محصول وخمات مهندسان علوم دامی و بسیاری از افرادی که در عرصه تولید محصولات دامی تلاش می کنند بیشترین استفاده را می برند . رشته مهندسی علوم دامی، یکی از مهمترین رشته های کشاورزی است و به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز بخش علوم دامی کشور، در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره گیری از آخرین اطلاعات علمی در زمینه های متنوع پرورش دام و طیور و افزایش تولید کمی و کیفی پروتئین حیوانی، در مراکز آموزش عالی کشور ایجاد شده است. 

1- مهندسی علوم دامی 

1-1) تعریف و هدف 

علوم دامی مجموعه علوم و فنونی است که در زمینه تغذیه و بهداشت، ژنتیک و اصلاح، فیزیولوژی و مدیریت و پرورش حیوانات اهلی و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. 
مراکز آموزش عالی کشور در 4 مقطع جداگانه علوم دامی دانشجو می پذیرند: 
الف) کاردانی: شامل رشته های تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی پرورش طیور، تکنولوژی پرورش گاو و گاومیش، تکنولوژی پرورش زنبور عسل و تکنولوژی پرورش دام در مرتع. 
ب) کارشناسی: شامل رشته های مهندسی علوم دامی، مهندسی تولیدات دامی، مهندسی پرورش گاو و گاومیش، مهندسی پرورش طیور. 
ج) کارشناسی ارشد: شامل رشته های تغذیه دام، ژنتیک و اصلاح دام، دکترای فیزیولوژی دام. 
د) دکترای تخصصی: شامل دکترای تغذیه دام، دکترای اصلاح دام، دکترای فیزیولوژی دام. 
تربیت نیرو در مقطعهای کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در زمینه های مختلف علوم دامی به منظور تأمین نیروی متخصص مورد نیاز در واحدهای دامپروری، سازمانها و نهادهای تخصصی و برنامه ریزی، مراکز آموزشی در مقطعهای متوسطه و عالی، محقق و پژوهشگر در بخش کشاورزی و تربیت مجریان، مدیران و کارشناسان امور دام در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی از جمله هدفهای این رشته تحصیلی است. 

1-2) اهمیت و جایگاه در جامعه 

تأمین پروتئین مورد نیاز کشور همواره از عمده مشکلات اقتصادی و در عین حال پرهزینه بوده است. در شرایط فعلی نیازهای غذایی انسان یا از طریق تولیدات گیاهی تأمین می گردد و یا از طریق تولیدات دامی. تولیدات دامی بهترین منبع تأمین پروتئین مورد نیاز جوامع بشری است. اهمیت این امر باعث گردیده است که امروزه در کشورهای پیشرو جهان شاهد پیشرفتهای شگرف تکنیکی در تأمین منابع پروتئین باشیم. با توجه به موارد فوق نیاز و جایگاه رشته علوم دامی در جامعه مشخص می گردد. 

سطوح رشته

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- ایلام *
2 آزاد- بهبها ن *
3 آزاد- بیرجند *
4 آزاد- پیشوا * *
5 آزاد- تبریز *
6 آزاد- داراب *
7 آزاد- رشت *
8 آزاد- ساوه * *
9 آزاد- سراب *
10 آزاد- شبستر * *
11 آزاد- شهرکرد *
12 آزاد- شهریار * *
13 آزاد- قایم شهر *
14 آزاد- گلبهار *
15 آزاد- گلپایگان *
16 آزاد- نوشهر و چالوس *
17 آزاد- ورامین پیشوا * *
18 آزاد- کاشمر * *
19 آزاد- کرج *
20 آزاد- کلیبر *
21 آزاد- یاسوج *
22 آزاد-ابهر *
23 آزاد-بروجرد *
24 آزاد-خوراسگان * *
25 آزاد-مراغه *
26 آمورشکده کشاورزی کر ج *
27 ارومیه * *
28 بوعلی سینا همدان * ‌ *
29 بیرحند *
30 تبریز * *
31 تربیت مدرس *
32 تهران *
33 رازی کرمانشاه * *
34 زابل * *
35 زنجان * *
36 شهرکرد * *
37 شهیدباهنرکرمان *
38 شهیدچمران اهواز * *
39 شیراز * *
40 صنعتی اصفهان * *
41 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان * *
42 فردوسی مشهد * *
43 گیلان * *
44 مازندران * *
45 مجتمع آموزش عالی ابوریحان- مامازن ورامین *
46 یاسوج *

درسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آبیاری عمومی 2 آمار و احتمالات
3 اصلاح دام 1 4 اصلاح دام 2
5 اصول بهداشت دام 6 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی
7 اصول ترویج و آموزش کشاورزی 8 اقتصاد کشاورزی
9 اکولوژی 10 بررسی مسائل دامپروری
11 برنامه نویسی کامپیوتر 12 بیماریهای دام و طیور
13 بیماریهای گیاهی 14 بیوشیمی عمومی
15 پرورش اسب 16 پرورش زنبور عسل
17 پرورش زنبور عسل تکمیلی 18 پرورش شتر
19 پرورش طیور 20 پرورش گاو شیری
21 پرورش گاومیش 22 پرورش گوسفند و بز
23 پرورش ماهی 24 پرورش کرم ابریشم
25 تشریح و فیزیولوژی دام 26 تغذیه دام 1
27 تغذیه دام 2 28 تغذیه دام 3 جیره نویسی
29 تکنولوژی پشم و پوست 30 جانور شناسی
31 جنین شناسی 32 حشره‌شناسی و دفع آفات
33 خاک‌شناسی عمومی 34 دامپروری عمومی
35 ریاضیات عمومی 36 زراعت عمومی
37 زراعت غلات 38 زراعت نباتات علوفه‌ای
39 ژنتیک 40 ساخت ابزار و آلات زنبورداری
41 ساختمانها و تاسیسات دامپروری 42 سمینار
43 شناخت گوشت 44 شیمی آلی
45 شیمی تجزیه 46 شیمی عمومی
47 صنایع ابنیات 48 طرح آزمایشهای کشاورزی1
49 عملیات کشاورزی 50 عملیات کارگاهی
51 فیزیولوژی تولید مثل 52 فیزیک عمومی
53 گیاهشناسی 1(فیزیولوژی و تشریح ) 54 ماشین‌های کشاورزی
55 ماشینهای ویژه دامپروری 56 مدیریت و حسابداری
57 مدیریت واحدهای دامپروری 58 مرتع‌داری
59 میکروبیولوژی عمومی 60 هوا و اقلیم شناسی
61 کارآموزی
صنعت و بازارکار
تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن 
داوطلب باید از روحیه کار در محیطهای کشاورزی و روستایی، کار در کنار حیوانات و گیاهان و همچنین از قدرت جسمی لازم، برخوردار باشد و در درسهای علوم پایه مخصوصاً زیست شناسی قوی باشد. 

تواناییهای فارغ التحصیلان 

دانش آموختگان رشته علوم دامی در مقطعهای تحصیلی مختلف، می توانند در موارد مختلف، ایفای وظیفه کنند که به طور مختصر به شرح زیر است: 

الف) کاردانی: 

اداره امور واحدهای پرورش دام، طیور و زنبور عسل.
کمک به کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه های مدیریت پرورشی، بهداشت، تغذیه، اصلاح، تولید مثل و ...، دام و طیور.
همکاری در اجرای طرحها و استفاده بهینه از امکانات موجود.

ب: کارشناسی: 

مدیریت واحدهای تولیدی دولتی، تعاونی و خصوصی دامپروری.
کارشناسی مختصص برنامه ریزی در زمینه های مختلف علوم دامی در سازمانهایی چون وزارت کشاورزی، جهادسازندگی و غیره.
تدریس در هنرستانهای کشاورزی و کارشناسی امور آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و مشاوره ای.

ج) کارشناسی ارشد 

تدریس درسهای علوم دامی در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی.
تحقیق در زمینه های مختلف امور دام و طیور.
برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی و تخصصی در زمینه های مختلف علوم دامی.

د) دکترای تخصصی: 

تدریس و پژوهش در مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور - قبول مسوولیتهای مهم اجرایی و مشاوره ای در امر برنامه ریزی، انتقال فن آوری و افزایش توان تولیدی بخش علوم دامی کشور.
کمک در توسعه مرزهای دانش و فنون پیشرفته در رشته های مختلف علوم دامی.

کلمات کلیدینمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر reyhun-khanom.blogfa.com/ سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی خوشه۱۲۶۵. نمونه سوالات استخدامی اپیدمیولوژی. نمونه سوالات استخدامی بازرسی گوشت و بهداشت فراورده های دامی. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و ... reyhun-khanom.blogfa.com/.../دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-کا... سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی خوشه۱۲۶۵. نمونه سوالات استخدامی اپیدمیولوژی. نمونه سوالات استخدامی بازرسی گوشت و بهداشت فراورده های دامی. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و ... testdoni.ir/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-ک-10/4278 نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی خوشه۱۲۶۵. نمونه سوالات استخدامی اپیدمیولوژی. نمونه سوالات استخدامی بازرسی گوشت و بهداشت فراورده های ... نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی ... efaragir.blog.ir/.../نمونه%20سوالات%20استخدامی%20کارشناس%20بهداش... نمونه سوالات استخدامی عمومی مشترک فراگیر ۹۴با جواب نمونه سوالات استخدامی مربی آموزش فنی حرفه ای خوشه ۱۲۵۵ نمونه سوالات استخدامی تقریر نویس خوشه ۵۵ دانلود ... سوال در خصوص بهداشت دانش آموزان به همراه جواب - رنج باند rangeband.com/.../سوال+در+خصوص+بهداشت+دانش+آموزان+به+همراه+جواب.... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی خوشه ۱۲۶۵ جهت دانلود به. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های ... نمونه سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور heh3-blogfa.cityofsj.net/page-497464.html دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فراورده های دامی خوشه 1265 جهت دانلود به. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فراورده های ... بهداشت دبستان آذین کرمانشاه | جستجو | مرجع وب فارسی mzsport.ir/list/بهداشت+دبستان+آذین+کرمانشاه.html دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی خوشه ۱۲۶۵ جهت دانلود به. دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های ... آگهی استخدامی سازمان دامپزشکی کشور - خانه فیروزه ای cyan-home.com/آگهی-استخدامی-سازمان-دامپزشکی-کشور/ ۱ – برای دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دامپزشکی اینجا کلیک کنید. ۲ – برای دانلود ... و طیور و آبزیان. کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی, در حال آماده سازی ... صفحه اصلی - نمونه سوالات استخدامی با جواب testiha.ir/post/ دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دامپزشک و کارشناس بیماریهای دامی خوشه ... نمونه سوالات استخدامی بازرسی گوشت و بهداشت فراورده های دامی. نمونه سوالات استخدامی بیماری های دام و طیور. نمونه سوالات استخدامی مدیریت بهداشت و ایمنی زیستی پرورش دام. "نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر" chawarre.blogfa.com/ نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی خوشه ۱۲۶۵با جواب , نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامی خوشه ۱۲۶۵با پاسخ , نمونه ...