دانلود رایگان سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی و بودجه کشوری


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی کارشناس برنامه ریزی و بودجه کشوری :خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در کارشناس برنامه ریزی و بودجه کشوری  :فهرست منابع دروس تخصصی امتحان استخدام:


اصول و مبانی برنام هریزی و توسعه، اصول و مبانی علم اقتصاد، اصول و مبانی مدیریت و بهره وری

فهرست منابع دروس عمومی امتحان استخدام:

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل  کارشناس برنامه ریزی و بودجه و آشنایی با آن :
تعریف:
این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی مسائل مربوط در زمینه تهیه و تنظیم بودجه در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می باشند.
نمونه وظایف ومسئولیت ها:
– تکمیل فرم های تنظیم بودجه با نظارت مافوق
– بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی
– نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سال های قبل
– پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها
– اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی
– تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها
– تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمایی های مسئولین واحدهای مرکزی و شهرستانی به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز
– شرکت در کمیسیون های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذی صلاح
– نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات فعلی و ابلاغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجرا
– بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم
– اظهارنظر در مورد قوانین و آیین نامه ها و مقررات مربوط
شرایط احراز:
۱-تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین المللی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریتMBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت، مدیریت بازاریابی ، حسابداری، حسابرسی
۲- مهارت: داشتن مهارت های هفت گانه ICDL، تسلط به اصول بودجه ریزی
۳- دوره های آموزشی: بودجه ریزی عملیاتی در دولت، قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی

اصول و شرح وظایف پست های سازمانی جهاد دانشگاهی (معاونت پشتیبانی و امور مجلس)

عنوان واحد سازمانی : گروه برنامه ریزی و بودجه

کد واحد سازمانی : 2-4-6

عنوان پست سازمانی : کارشناس برنامه ریزی و بودجه

شماره پست: (64202) تا (64204)

همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مجموعه
جمع‌آوری، تدوین‌و نگهداری‌ اطلاعات، مدارک، آمار و مصوبات‌ ومستندات ‌مربوط‌ به‌ حوزه برنامه ریزی
ارزیابی عملکرد اجرای برنامه‌های عملیاتی واحدهای مختلف جهاد و ارایه گزارشات لازم جهت مراجع ذیصلاح
همکاری و مشارکت در دریافت و بررسی برنامه ها و بودجه های پیشنهادی واحدها و انجام بررسی کارشناسی در خصوص موارد پیشنهادی
جمع آوری، تنظیم و آماده سازی گزارشات برنامه و بودجه جهت انعکاس به مقامات مافوق
تهیه و ارائه گزارشات عملکردی از میزان جذب، تخصیص و هزینه کرد برنامه های بودجه ای واحدها، سازمانها و مراکز تابعه جهت ارائه به مقامات و مسئولین مربوطه
بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و تلفیق و هماهنگ ساختن بودجه های پیشنهادی واحدها
همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه سالانه بر اساس نیازها و محورهای فعالیت جهاد
ارائه پیشنهاد درخصوص اصلاح سازوکارهای بودجه ریزی جهاد
تهیه و تدوین گزارش و تنگناهای بودجه ریزی جهاد
تهیه گزارش نتایج عملکرد بودجه ای جهاد و تعیین انحرافات بودجه ای (دوره‌ای‌ و موردی)
تهیه و تدوین گزارش تحلیلی از وضعیت شاخصهای بودجه ای و برنامه ای جهاد
مطالعه و بررسی و اظهار نظر در مورد قوانین و آئین نامه ها و تبصره های قانون بودجه و مصوبه های مربوطه جهاد
همکاری با سازمانها، مراکز، موسسات و واحد های تابعه جهاد در امور و موضوعات بودجه ریزی
تهیه و تنظیم گزارش برنامه بودجه سالانه جهاد و ارائه آن به مسئولین مافوق(دوره ای، موضوعی، سازمانی و ...)
انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
شرایط احراز

حداقل سابقه کاری: براساس دستورالعمل تعیین نوع پست سازمانی،‌ شرایط احراز مشاغل و نحوه محاسبه تجربه مفید

مهارت ها و توانمندی های تخصصی مورد نیاز:

آشنایی با زبان انگلیسی، آشنایی با رایانه و اینترنت، آشنایی با امور برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی، مهارت های گزارش نویسی و کزارش دهی

رشته های تحصیلی مرتبط:


کلمات کلیدی


استخدامی کارشناس فیزیک درآذربایجان شرقی - دنیای اینترنت boxiaozui.com/list/استخدامی+کارشناس+فیزیک+درآذربایجان+شرقی.html دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس برنامه و بودجه دانلود نمونه سوالات ... دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس برنامه ریزی. دانلود نمونه سوالات ... دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور برنامه و ... freeemployment.blog.ir/.../دانلود-رایگان-سوالات-آزمون-استخدامی-کارشنا... ۱ روز پیش - دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور برنامه و بودجه با پاسخنامه .... های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد. سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه دستگاه های اجرایی ... pornab.blog.ir/.../سوالات%20استخدامی%20کارشناس%20برنامه%20و%20... سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور کارشناس برنامه ریزی ... 5 days ago - 1 hour ago - دانلود نمونه سوالات کارشناس برنامه و بودجه استخدامی دستگاه های اجرایی ... سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی دستگاه های اجرایی کشور music.happyiranian.org/سوالات-استخدامی-کارشناس-برنامه-ریزی-د/ ۱ روز پیش - Translate this page دانلود نمونه سوالات کارشناس برنامه ریزی استخدامی دستگاه های ... سوالات کارشناس برنامه و بودجه استخدامی دستگاه های اجرایی . سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی دستگاه های اجرایی کشور www.iqfun.ir/ssearch/6322/سوالات-استخدامی-کارشناس-برنامه-ریزی-د/ ۱ روز پیش - Translate this page دانلود نمونه سوالات کارشناس برنامه ریزی استخدامی دستگاه های ... سوالات کارشناس برنامه و بودجه استخدامی دستگاه های اجرایی . نمونه سوالات تخصصی کارشناس برنامه ریزی وزارت نیرو ۹۳ ... testdoni.ir/نمونه-سوالات-تخصصی-کارشناس-برنامه-ریز/1315 نمونه سوالات توسعه ی اقتصادی و برنامه ریزی ۱۲۰ سوال با پاسخنامه. نمونه سوالات آمار و روش تحقیق ۲۴۰ سوال با پاسخنامه. مشخصات فایل: pdf با قابلیت پرینت و کپی نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت | نمونه سوالات تخصصی ... testdoni.com/ Announcement: نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر۹۴ +دانلود آگهی استخدام ... اجرایی کشور سوالات کارشناس برنامه و بودجه استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سوالات ... اجرایی کشور سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی دستگاه های اجرایی کشور ... سوالات کارشناس برنامه و بودجه استخدامی دستگاه های اجرایی ... download-question.parsablog.com/post/5 سوالات کارشناس برنامه و بودجه استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴ - - نمونه ... و بودجه ۱۴۵ سوال با جواب; نمونه سوالات اصول تنظیم بودجه (بوجه ریزی) ۱۵۰ سوال با جواب ... سوالات کارشناس برنامه ریزی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور www.hastiblog.ir/.../سوالات+کارشناس+برنامه+ریزی+استخدامی++دستگاه... سوالات کارشناس برنامه و بودجه استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سوالات ... دانلود سوالات آزمون های استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور. سوالات ... دانلود نمونه سوالات نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی با جواب plc20.ir/.../دانلود+نمونه+سوالات+نحوه+تنظیم+و+کنترل+بودجه+ریزی+... آشنایی با سایت [1]. » دروس عمومی ... جغرافیا و برنامه ریزی روستایی [62]. » ... نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی + دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور با پاسخ نامه تستی ...