دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور معادن


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی کارشناس امور معادن :خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در شغل کارشناس امور معادن :فهرست منابع دروس تخصصی امتحان استخدام:


اکتشاف معدن، زمین شناسی(کانی شناسی، سنگ شناسی و زمین شناسی اقتصادی)، ژئوشیمی اکتشافی و ژئوفیزیک اکتشافی، فراوری مواد معدنی


فهرست منابع دروس عمومی امتحان استخدام:

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل کارشناس امور معادن و آشنایی با آن :

معرفی
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های اکتشاف معادن نظیر شناخت ذخائر فلزی و غیرفلزی، کانی شناسی ، ژئوشیمی، اکتشافات مواد رادیواکتیو، ژئوفیزیک و تغلیظ مواد معدنی و حفاری و تهیه نقشه لازم و تجزیه و تحلیل نتایج مطالعات و تحقیقات در جهت کمک به تکامل علمی و کاربرد عملی دانش معدن شناسی و صدور پروانه اکتشاف و واگذاری معدن را بعهده دارند. 

نمونه وظایف
تهیه نقشه های تفضیلی از مناطق معدنی سطح الارضی و تحت الارضی.
مطالعه و تحقیق در زمینه کانیها با روشهای مناسب و ارزشیابی معادن فلزی و غیرفلزی.
جستجوی ذخائر مواد رادیواکتیو با استفاده از روشهای جدید اکتشافی.
رسیدگی به درخواستهای پروانه اکتشاف و تعیین صدور پروانه ها و بررسی تقاضاهای دارندگان پروانه اکتشاف برای اخذ گواهینامه کشف و تطبیق مدارک ارسالی با قوانین و آئین نامه های معادن.
مطالعه و تبیین مغزهای سونداژ و نمونه های معدنی.
رسیدگی به تقاضاهای بهره برداری از معادن.
تهیه طرحهای اکتشافی برای معادن طبق درخواست متقاضیان.
تعیین نرخ موادمعدنی به منظور محاسبه حقوق دولتی معادن.
بررسی و اظهارنظر بر اقتصادی و صحیح بودن روش کار و جلوگیری از اتلاف و ذخائر معدنی.


بازار کار
متقضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در: 

وزارت صنایع و معادن
شرکتهای وابسته
وزارت نفت *شرکتهای وابسته
اشتغال یابند. 

شرایط احراز
دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های معدن یا زمین شناسی یا رشته های مشتق از آنها و یا تقشه برداری.


شرح وظایف دفتر امور اکتشاف

شرح وظایف دفتر امور اکتشاف

 - سیاست گذاری و برنامه ریزی ملی در امور گسترش اکتشافات مواد معدنی کشور در چارچوب سیاستهای کلی بخش صنعت و معدن کشور

 -  پیشنهاد بودجه ها و تدوین راهبردها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حوزه استخراج معادن در چارچوب سیاستهای کشور و در جهت ایجاد توازن بین برنامه های بخش معدن کشور با برنامه های سایر بخش های اقتصادی کشور

 - اعمال سیاستها، برنامه ریزی، نظارت، هدایت، بازرسی، ارزیابی و کنترل مستمر فرآیند اکتشاف سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی به منظور احراز میزان انطباق عملیات با معیارهای فنی و استاندارد، سیاست ها  و برنامه های مصوب

 - انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور نهادینه کردن روش های نوین اکتشاف در کشور و نیز ارائه خدمات فنی – کارشناسی به مکتشفین منابع معدنی  و کاهش ریسک فعالیت های اکتشافی و فراهم سازی زمینه های توانمندسازی و مشارکت گسترده بخش خصوصی در فعالیت های  اکتشافی

 - انجام بررسی ها ، اجرا و نظارت بر ساماندهی محدوده های اکتشافی کل کشور

 - اعمال سیاستهای لازم در جهت واگذاری محدوده های اکتشافی، صدور، تمدید ، تطبیق و انتقال مجوزهای اکتشافی و بررسی پتانسیل های بالقوه مواد معدنی درجهت  توسعه ملی و ناحیه ای

 - سیاستگذاری در جهت گسترش ظرفیت اکتشاف مواد معدنی، توسعه منابع انسانی و  ایجاد شرکتهای فعال خدمات اکتشافی در راستای ارتقای توانمندی های فناوری اکتشافی کشور

 - مشارکت در تهیه و تنظیم مقررات لازم به منظور بررسی پیشنهادات مربوط به جذب سرمایه گذاری خارجی و  قراردادهای اکتشاف معادن با کشورهای خارجی و ایجاد زمینه های انتقال فناوری و استفاده از فناوری جدید شرکتها و کارشناسان خارجی.

 - تدوین دستورالعمل و شرایط جذب کمکهای فنی – اعتباری و تسهیلات اکتشافی توسط واحدهای مرتبط و ارائه تسهیلات مالی و اعتباری و همکاری فنی و کارشناسی با صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به منظور اجرای وظایف محوله در جهت حمایت از فعالیت های اکتشافی کشور

 - ارزیابی گزارش پایان عملیات اکتشاف مواد معدنی و تایید گزارشات امکان سنجی طرحهای اکتشافی جهت جذب سرمایه گذاری و واگذاری محدوده های اکتشافی.

 - مشارکت مؤثر در تدوین استراتژی و ضوابط معیارها و دستورالعمل های مربوط به بخش اکتشاف

 - ایجاد بانک اطلاعات محدوده های معدنی کشور به منظور ثبت محدوده های اکتشافی و معدنی با استفاده از جدیدترین سامانه اطلاعات جغرافیایی.

 - تعیین شاخصهای ارزیابی جهت انتخاب و تشویق واحدهای نمونه اکتشافی.

 - انجام پژوهش ها و نیازسنجی پژوهشی و آموزش تخصصی در حوزه اکتشاف و همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور

 - استفاده از خدمات نظام مهندسی معدن در زمینه نظارت و کنترل عملیات اکتشافی

 - همکاری در تهیه و پیاده سازی سامانه ثبت اینترنتی(سیستم مکانیزه ثبت) محدوده های اکتشافی معدنی و ساماندهی آنها

 - پیشنهاد شاخص ها و جمع آوری و تلفیق اطلاعات بدست آمده از عملکرد اکتشافی واحدهای معدنی استانی و ارائه پیشنهادات لازم به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای قوانین و ضوابط مربوط به اکتشاف

 - تعامل با دستگاهها و سازمانهای ذیربط در چارچوب قوانین
کلمات کلیدی

دانلود رایگان نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بیمه صنعت و معدن ... testdoni.ir/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-مصاحبه-است-32/2339 ... دامپزشک و کارشناس بیماریهای دامی خوشه ۱۵۸ · دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی امور .... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بیمه صنعت و معدن دانلود نمونه سوالات مصاحبه ... دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی هنر آموز معدن آموزش و ... educationnurtureemployment.blog.ir/.../دانلود-رایگان-سوالات-آزمون-است... ۴ روز پیش - دانلود رایگان سوالات استخدامی هنر آموز معدن آموزش و پرورش سوالات عمومی ... استخدامی کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه های اجرایی . سوالات استخدامی کارشناس اموراستاندارد وتحقیقات صنعتی ... pornab-blogir.cleanbill.org/page-950670.html ۶ روز پیش - سوالات کارشناس امور پژوهشی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور . .... سازمان صنعت، معدن و تجارت- کارشناس امور معادن - رشته های ژئوفیزیک و . استخدام معادن و فلزات سال 94 | دانلود رایگان نمونه سوالات ... www.pazhang.ir/?tag=استخدام-معادن-و-فلزات-سال-94 ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانلود نمونه سوالات کارشناس امور پژوهشی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال ۹۴ شما می توانید این مجموعه سوالات را با ارزانترین قیمت در اینترنت ... استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور 94 + تمدید مهلت ثبت ... www.estekhtam.com/استخدام-دستگاه-های-اجرایی-کشور-94/ ۹ ساعت پیش - سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ۹۴ ..... مواد آزمون در خوشه ی کارشناس امور معادن سنخیتی با امور معادن و مهندسی استخراج معدن نداره. استخدام کارشناس امور پیمانها و قراردادها - «ای استخدام» - 529789 www.e-estekhdam.com/استخدام-کارشناس-امور-پیمانها-و-قراردا/ ۶ ساعت پیش - استخدام کارشناس امور پیمانها و قراردادها. انتشار در چهارشنبه ۲۶ ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. کارفرمایان ... استخدام کارشناس امور پیمانها و قراردادها Archives - «ای استخدام» www.e-estekhdam.com/tag/استخدام-کارشناس-امور-پیمانها-و-قراردا/ ۶ ساعت پیش - استخدام کارشناس امور پیمانها و قراردادها ... و فعال در زمینه پیمانکاری جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به کارشناس امور پیمانها و ... دانلود سوالات استخدامی. استخدام کارشناس ارشد معدن در شهرستان قاین | دانلود رایگان ... download-questions-employment.ir/?p=5514 ۵ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - خانه / اخبار-استخدامی / استخدام کارشناس ارشد معدن در شهرستان قاین .... سوالات کارشناس امور پژوهشی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴. دانلود رایگان سوالات مصاحبه استخدامی - نمونه سوالات استخدامی ... bartarin-ketab.blogfa.com/tag/دانلود-رایگان-سوالات-مصاحبه-استخدامی دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام بانک شهر در سال ۹۳ + استخدام متصدی امور مالی · دانلود رایگان نمونه ... دانلود رایگان سوالات استخدامی کارشناس امور کشوری و مدنی · دانلود رایگان ..... یک فایل پی دی اف حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صنعت و معدن. دانلود سوالات استخدامی کارشناس معدن | سایت سلماس پدیا salmaspedia.ir/دانلود-سوالات-استخدامی-کارشناس-معدن.html سوالات آزمون استخدامی، سوالات ... اگر کلمه عبور وبسایت ما را دریافت کرده اید، دانلود تمامی سوالات وبسایت برای شما ... دانلود رایگان نمونه سوالات ... سوالات کارشناس امور ...