دانلود رایگان سوالات استخدامی کارشناس امور شبکه و سخت افزار رایانه


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی کارشناس امور شبکه و سخت افزار کامپیوتر:خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در  کارشناس امور شبکه و سخت افزار رایانه :فهرست منابع دروس تخصصی امتحان استخدام:


شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، مدارهای منطقی و الکترونیکی، معماری کامپیوتر

فهرست منابع دروس عمومی امتحان استخدام:

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل کارشناس امور شبکه و سخت افزار رایانه  و آشنایی با آن :

کارشناس امور سخت افزار رایانه

 

1.        شناخت کافی از سیستم های عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاری

2.       نصب و راه اندازی، نگهداری پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاه های جانبی

3.      نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانایی های سخت افزاری و راه اندازی آنها

4.       همکاری با کارشناسان شبکه و سیستم های پایه و برنامه ریزان سیستم در زمینه نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز

5.      برآورد، تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزار های موجود و انطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر

6.       مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه های فن آوری سخت افزاری و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای سطح کیفی سخت افزار های مرکز

7.      بهینه سازی و جمع نمودن رایانه ها بر حسب نیاز مرکز

8.      تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم در زمینه بهره برداری و نگهداری سخت افزار ها به منظور حصول بهترین بازدهی

9.       همکاری در تدوین برنامه های آموزشی و ارایه آموزش های لازم به کارکنان مربوط

10.     مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارایه نظرات مشورتی به مقام های مافوق

11.     مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش های موجود و ارایه پیشنهادات طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

12.    مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات

13.   انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرح های جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام های بالاتر شرح وظایف بخش سخت افزار:

ارایه مشاوره در امور فنی و پشتیبانی

کنترل و نظارت بر خرید تجهیزات رایانه‌ای و برق اضطراری

تحقیق و کارشناسی در خصوص فناوریهای سخت‌افزاری جدید و مورد نیاز دانشگاه

تحقیق در مورد تعمیر و پشتیبانی تجهیزات جدید و خاص

تعمیرات وتعویض قطعات در صورت لزوم و پشتیبانی تجهیزات رایانه‌ای مرکز و آن بخش از تعمیرات دانشکده‌ها که در محل قابل انجام نباشد

نگهداری و نصب کلیه قطعات سخت افزاری موجود در دانشگاه

تلاش به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات رایانه ای موجود در دانشگاه و به روز نمودن آن

کمک به جذب نیروهای متخصص امور رایانه مورد نیاز مرکز(شناسایی افراد مستعد، مصاحبه اولیه، معرفی)

ارتباط و هماهنگی‌های لازم با متصدیان امور رایانه دانشکده‌ها و واحدهای ذیربط

نظارت بر عملکرد سامانه های سخت افزاری مورد استفاده بخش های مختلف

مشاوره تهیه تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز بخش های مختلف

تهیه راهنماهای ادوات سخت افزاری

رفع عیب سیستم های رایانه ای و تجهیزات جانبی

ارایه لیست تجهیزات مورد نیاز برای سیستم های رایانه ای

مشاوره در تهیه قطعات مورد نیاز

توانمند سازی کاربران در استفاده بهینه از سیستم ها

نظارت بر قراردادهای خرید سخت افزار دانشگاه

پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه

تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار

همکاری با دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای سخت افزار و شرکت در جلسات مناقصات سخت افزاری

عقد قراردادهای پشتیبانی سخت افزار در موارد لازم با شرکت های خصوصی

بررسی وضعیت موجود سخت افزار

شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات

اسمبل و نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری

مشارکت در راه اندازی شبکه های کامپیوتری

چک کردن سیستم ها از نظر سخت افزاری و تعمیرات و تنظیمات مربوط به آن و تعویض قطعات و ارتقاء سیستم در صورت نیاز

انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت

بازدید از قسمت های مختلف و بررسی مشکلات سخت افزاری و شبکه ای و رفع مشکلات موجود

تأیید قطعات تعویضی کامپیوترهای تعمیری توسط شرکت طرف قرارداد

همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه فن‌آوری اطلاعات

مشاوره و همکاری جهت خرید قطعات سخت افزاری

نظارت بر آزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاهها

ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای داخلی و یا خارج به منظور آگاهی از پیشرفت علمی و فنی در خصوص سخت افزار ونرم افزارهای پایه ای و بکارگیری آنها در صورت نیاز

همکاری با طراحان، تحلیلگران ،‌کارشناسان شبکه به منظور ایجاد تسهیلات علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات

تهیه دستورالعمل های راهبردی و نگهداری سیستم سخت افزاری

آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری

شرکت در دوره های آموزشی در صورت نیاز مدیریت فن‌آوری جهت پیشبرد سریعتر و بهتر امور و همچنین انجام تعمیرات سخت افزاری در داخل واحد تعمیرات فن آوری

ثبت لیست سخت­افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند در برگه­های مخصوص جهت اختصاص دادن کد شناسایی به آنان

سازماندهی برگه تعمیرات و کلیه امور صورت گرفته و ارائه گزارش امور به مدیریت فن آوری اطلاعات

پیگیری و انجام سایر امور محولهمعرفی رشته مهندسی کامپیوتر - سخت افزار - مقطع کارشناسی
در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند"ب" اصل دوم و بندهای 2و12و اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام بند 7 چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8و 9 این اصل و اصول دیگر و نظر به اهمیت روز افزون فن و دانش کامپیوتر و گسترش تصادی کاربرد آن در تمام زمینه های حیات بشری و نیاز فزاینده تکنولوژی و علوم معاصر به کامپیوتر پس از بررسی و مطالعه در ابعاد گسترده این صنعت دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر با مشخصات زیر تدوین شده است.
طول دوره تحصیل
طول متوسط این دوره 4 سال است و برنامه درسی آن برای 8 ترم طرح ریزی شده است. طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل، مدت هر واحد درس نظری 17 ساعت، عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 51 ساعت و طول مدت کارآموزی 2 ماه کاری میباشد.
تعیین گرایش تخصصی دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر میتواند پس از گذراندن موفقیت آمیز حداقل 50 واحد از دروس پایه و اصلی و براساس انتخاب دانشجو و امتیاز او ( با استفاده از رابطه زیر) توسط گروه آموزشی انجام گیرد. 

+ 15/0 × (معدل امتحان کتبی سال آخر متوسطه) = امتیاز 
+ 15/ 0 × (نمره آزمون سراسری طراز شده به حداکثر20) 
70/0 × (معدل کل دروس پایه و اصلی اخذ شده )
تعداد واحدها
دروس عمومی 20 واحد 
دروس پایه 21 واحد 
دروس اصلی 59 واحد 
دروس تخصصی 25 واحد 
دروس اختیاری 15 واحد 
دروس اختیاری 15 واحد 
جمع کل واحدها 140 واحدها 
نقش و توانایی یا کارایی
فارغ التحصیلان این دوره قابلیت و مهارتهای زیر را خواهند داشت:
1- بررسی و شناسایی سیستمهای کامپیوتری به منظور انتخاب و سفارش سخت افزار و یا نرم افزار بهینه، هدایت و نظارت در نصب و بهره برداری ازآنها. 
2- ارائه روشهای عیب یابی اصلاح و تکمیل سیستمهای سخت افزاری و یا نرم افزاری موجود و نظارت بر این امور.
3- طراحی، ساخت و راه اندازی سیستمهای جدید سخت افزاری و یا نرم افزاری 
4-تشخیص لزوم استفاده از کامپیوتر در کنترل عملیات در محیط های مختلف 
5-شناسایی تکنیکهای جدید طراحی و ساخت کامپیوتر ، ارزیابی و بکارگیری آنها
ضرورت و توانایی
تربیت کارشناسان مهندسی کامپیوتر با توجه به موارد روشن میشود.
1- توسعه و گسترش روز افزون تکنولوژی کامپیوتر و دانش آن 
2- نقش حیاتی دانش و تکنولوژی کامپیوتر در جمع زمینه های علمی ، صنعتی، اقتصادی، مدیریتی آموزش و پژوهشی 
3- لزوم ارتقاء سطح دانش جامعه در زمینه دانش و تکنولوژی کامپیوتر 
4- لزوم همگانی جامعه با پیشرفتهای نوین در جوامع پیشرفته
چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر - سخت افزار


                                       
خیر کد درس نام درس (اختیاری) نوع
ترم 1
1 22113082 آزمایشگاه فیزیک پایه -1 خیر اصلی  پیش نیاز
2 23105024 ریاضی عمومی -1 خیر اصلی     
3 23151022 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی خیر اصلی     
ترم 2
4 23105035 معادلات دیفرانسیل خیر اصلی    هم نیاز
5 23130010 ریاضی عمومی -2 خیر اصلی  پیش نیاز
6 23151033 برنامه سازی پیشرفته خیر اصلی  پیش نیاز
7 23151055 ساختمانهای گسسته خیر اصلی  پیش نیاز
8 23151077 آزمایشگاه کـامپیوتر خیر اصلی  پیش نیاز
ترم 3
9 22140074 آزمایشگاه فیزیک پایه 2 خیر اصلی  پیش نیاز
10 23105057 آمارواحتمالات مهندسی خیر اصلی  پیش نیاز
11 23151044 ساختمان داده ها و الگوریتمها خیر اصلی  پیش نیاز
12 23151102 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم خیر اصلی  پیش نیاز
13 23151204 مدار الکتریکی -1 خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
ترم 4
14 23151011 ریاضیات مهندسی خیر اصلی  پیش نیاز
15 23151066 مدارهای منطقی خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
16 23151135 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی خیر اصلی  پیش نیاز
17 23151180 نظریه زبانها و ماشینها خیر اصلی  پیش نیاز
18 23151191 زبان تخصصی خیر اصلی  پیش نیاز
19 23152069 ذخیره و بازیابی اطلاعات خیر اصلی  پیش نیاز
20 23153142 آزمایشگاه مدار الکتریکی -1 خیر اصلی  پیش نیاز
21 23153153 الکترونیک -1 خیر اصلی     
ترم 5
22 23111059 تجزیه وتحلیل سیستمها خیر اصلی    هم نیاز
23 23151124 معماری کامپیوتر خیر اصلی  پیش نیاز
24 23151215 آزمایشگاه الکترونیک -1 خیر اصلی  پیش نیاز
25 23152058 الکترونیک دیجیتال خیر اصلی  پیش نیاز
26 23152116 سیگنالها و سیستمها خیر اصلی  پیش نیاز
27 23152172 مدارهای الکتریکی -2 خیر اصلی  پیش نیاز
28 23153039 آزمایشگاه نظریه مدارهای منطقی خیر اصلی  پیش نیاز
ترم 6
29 23151099 سیستمهای عامل -1 خیر اصلی  پیش نیاز
30 23151179 هوش مصنوعی خیر اصلی  پیش نیاز
31 23152127 طراحی سیستمهایvlsi خیر اصلی  پیش نیاز
32 23152172 مدارهای الکتریکی -2 خیر اصلی  پیش نیاز
33 23153017 آزمایشگاه معماری کامپیوتر خیر اصلی  پیش نیاز
34 23153028 ریزپردازنده -1 خیر اصلی  پیش نیاز
ترم 7
35 23151157 شبکه های کامپیوتری خیر اصلی    هم نیاز
36 23152014 انتقال داده ها خیر اصلی  پیش نیاز
37 23152025 سیستم کنترل خطی خیر اصلی  پیش نیاز
38 23152105 آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال خیر اصلی  پیش نیاز
ترم 8
39 23110012 کارگاه عمومی خیر اصلی     
40 23151088 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی خیر اصلی  پیش نیاز
41 23152036 طراحی خودکارمدارهای دیجیتال خیر اصلی     
42 23152081 پروژه نرم افزار خیر اصلی  پیش نیاز
43 23152138 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری خیر اصلی  پیش نیاز
ترم 9
44 23105046 محاسبات عددی خیر اصلی  پیش نیاز هم نیاز
45 23112369 مبانی تحقیق درعملیات خیر اصلی  پیش نیاز
46 23151113 آزمایشگاه ریزپردازنده خیر اصلی  پیش نیاز
47 23151168 طراحی الگوریتمها خیر اصلی  پیش نیاز
48 23152047 مهندسی نرم افزار -1 خیر اصلی  پیش نیاز
49 23152070 اصول طراحی پایگاه داده ها خیر اصلی  پیش نیاز
50 23152150 آزمایشگاه سیستم عامل خیر اصلی  پیش نیاز
51 33151030 معماری کامپیوتر پیشرفته خیر اصلی     

کلمات کلیدی


سوالات استخدامی کارشناس شبکه و سخت افزار دستگاه های ... pornab.blog.ir/.../سوالات%20استخدامی%20کارشناس%20شبکه%20و%20... 2 days ago - سوالات استخدامی کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه های ... نمونه سوالات استخدامی فراگیر ۹۴ کارشناس شبکه و سخت افزار خوشه ۱۴۵. ..... موجود آموزش وپرورش که رشته های تحصیلی شان رایانه (سخت افزار، نرم افزار) بوده است و . نمونه سوالات استخدامی ثبت اسنادکارشناس امور سخت افزار ... testdoni.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-ثبت-اسنادکارشن/476 نمونه سوالات استخدامی ثبت اسنادکارشناس امور سخت افزار رایانه کد ۱۰۴ با جواب نمونه سوالات استخدامی ثبت اسنادکارشناس امور سخت ... نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱۴۰ سوال با پاسخنامه ... نمونه سوالات استخدامی کارشناس ثبت اسناد و املاک کد ۱۰۱. سوالات استخدامی کارشناس شبکه و سخت افزار دستگاه های ... music.happyiranian.org/سوالات-استخدامی-کارشناس-شبکه-و-سخت-افز/ ۱ روز پیش - نمونه سوالات استخدامی امور ثبت احوال آزمون فراگیر سوالات استخدامی کاردانی دامپزشکی دستگاه های اجرایی کشور سوالات استخدامی کارشناس کشوری ... نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه و سخت افزار - خانه ... cyan-home.com/سوالات-استخدامی-کارشناس-شبکه-و-سخت-افز/ نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه و سخت افزار - یکی از رشته های شغلی مورد ... به گزارش امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان دامپزشکی کشور، این سازمان برای ... سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور کارشناس شبکه ... acvo.biz/.../سوالات+استخدامی+دستگاه+های+اجرایی+کشور+کارشناس+شب... سوالات کارشناس امور پژوهشی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سوالات کارشناس تحلیل ... نمونه سوالات تقریر نویس استخدامی دستگاه اجرایی سال ۹۴ سوالات ... سوالات کارشناس شبکه و سخت افزار استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴ سوالات امور مالی ... استخدام پست بانک در سال 94 | «ای استخدام» www.e-estekhdam.com/استخدام-پست-بانک/ ۱ روز پیش - سوال کارشناس (ای استخدام) : در خصوص عنوان شغلی متصدی امور بانکی ... دانلود نمونه سوالات پیشنهادی جهت آمادگی آزمون استخدام پست بانک ایران ... کاربر رایانه, کامپیوتر ( نرم افزار ، سخت افزار ، شبکه و IT ), لیسانس و فوق لیسانس ... نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت | نمونه سوالات تخصصی ... testdoni.com/ Announcement: نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر۹۴ +دانلود آگهی استخدام ... های اجرایی کشور سوالات کارشناس امور اداری استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نمونه ... کشور سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور کارشناس شبکه و سخت افزار ۹۴ ... سوالات کارشناس شبکه و سخت افزار استخدامی دستگاه های ... pazhang-blog.makhzanblog.ir/page-140682.html منبع : دانلود نمونه سوالات استخدامیسوالات کارشناس شبکه و سخت افزار استخدامی ... برچسب ها : سوالات ,نمونه ,شبکه ,جواب ,دانلود ,نمونه سوالات ,جواب نمونه ,اجرایی کشور ... دستگاه های اجرایی کشور ۹۴ · سوالات کارشناس امور آموزشی استخدامی دستگاه های ... سوالات کارشناس امور پژوهشی استخدامی دستگاه های اجرایی ... a2r.ir/2015/04/02/سوالات-کارشناس-امور-پژوهشی-استخدامی-د/ ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - 3 days ago - دانلود نمونه سوالات کارشناس امور آموزشی استخدامی دستگاه های .... اقتصادی-کارشناس اداریکارشناس رایانه - سخت افزار- کارشناس رایانه .... اجرایی کشور · سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور کارشناس شبکه و سخت . سوالات کارشناس شبکه و سخت افزار استخدامی دستگاه های ... www.pazhang.ir/?p=5579 ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - خانه / نمونه سوالات استخدامی / سوالات کارشناس شبکه و سخت افزار ... نمونه سوالات مدار منطقی ۱۰۰ سوال با جواب; نمونه سوالات معماری کامپیوتر ۱۰۰ سوال با جواب .... سوالات کارشناس امور پژوهشی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴.