دانلود رایگان سوالات استخدامی کارشناس اقتصاد کشاورزی


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی کارشناس اقتصاد کشاورزیخرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در کارشناس اقتصاد کشاورزی


مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل کارشناس اقتصاد کشاورزی و آشنایی با آن 


معرفی رشته اقتصاد کشاورزی و گرایش ها ومشاغل
اگر که واقعا میخوایید بدونید اقتصاد کشاورزی چی هست و بعد از فارق التحصیلی چه توانایی هاییی دارید و اینکه چه دانشگاه هایی ارشد و دکتراشو دارن  ادامه مطلبو با دقت بخونید.
معرفی رشته اقتصاد کشاورزی
مقدمه 
در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است. به گونه ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم، سرلوحه برنامه های دولتها قرار گرفته است. بدون شک به منظور نیل از منابع کافی، باید تولید محصولات کشاورزی  به گونه ای باشد که تمامی نیازهای غذایی جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می باشد، گروه اول عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است و گروه دوم عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند. با توجه به اهمیت و ضرورت مدریت  و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می گردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می باشند.
1- مهندسی اقتصاد کشاورزی
1-1) تعریف و هدف
اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم و روشها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه های اقتصاد عمومی در فرایند تولید، مبادله و توزیع و مصرف موادغذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخشهاست. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روشهای چگونگی استفاده مطلوب بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کارآمد خود مئرد مطالعه قرار می دهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتواند با تکیه بر دانش و اندوخته های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرحهای توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق به کارگیری روشهای تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدلهای ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا معرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه نمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می توانند همکاری نمایند.
1-2) اهمیت و جایگاه در جامعه
با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های رشته کشاورزی، از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته های کشاورزی بتدریج مطرح شد و با سیر تکاملی اش امروزه بشکل یک دانش منسجم و مدون در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته است. در عرصه فعالیتهای زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه ریزی و تهیه طرحهای تولیدی محصولات کشاورزی به طور اقتصادی فعالیت کنند از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را بخوبی مشخص می کند. 
سطوح رشته
اقتصاد کشاورزی : در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : رشته اقتصاد کشاورزی
مقطع کارشناسی ارشد : رشته اقتصاد کشاورزی ، مدیریت کشاورزی
مقطع دکتری : رشته اقتصاد کشاورزی با گرایش های مدیریت مزرعه ، تولید کشاورزی ، اقتصاد و منابع طبیعی ، بازاریابی محصولات کشاورزی ، سیاست و توسعه کشاورزی
ردیف 
نام دانشگاه 
کاردانی 
کارشناسی 
ارشد 
دکترا
آزاد- ارسنجان   
*  
‌ 
آزاد- اهواز      
*  
آزاد- بابل   
*    
آزاد- بیرجند    
*    
آزاد- تهران    
*    
آزاد- چناران   
*    
آزاد- داراب    
*    
آزاد- دزفول   
*    
آزاد- سیرجان   
*    
10 
آزاد- شهرکرد   
*    
11 
آزاد- علوم و تحقیقات اهواز     
*  
12 
آزاد- علوم و تحقیقات تهران     
*  
13 
آزاد- فیروزآباد    
*    
14 
آزاد- قایم شهر   
*    
15 
آزاد- گرگان   
*    
16 
آزاد- گنبدکاووس   
*    
17 
آزاد- مشهد    
*    
18 
آزاد- کرج   
*    
19 
آزاد- یاسوج   
*    
20 
تبریز    
*    
21 
تربیت مدرس      
*  
22 
تهران      
*  
23 
زابل    
*  
*  
24 
زاهدان    
*    
25 
شیراز      
*  
26 
علامه طباطبائی    
*    
27 
فردوسی مشهد       
*
درسهای رشته
ردیف  
نام درس  
ردیف 
نام درس
آبیاری عمومی  
آمار و احتمالات
اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی  
اصول ترویج و آموزش کشاورزی
اقتصاد ایران  
اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی
اقتصاد تولید  
اقتصاد خرد 1
اقتصاد ریاضی  
10 
اقتصاد سنجی
11 
اقتصاد منابع طبیعی  
12 
اقتصاد کشاورزی
13 
اقتصاد کلان 1  
14 
اقتصاد کلان 2
15 
اکولوژی  
16 
بازاریابی محصولات کشاورزی
17 
باغبانی عمومی  
18 
برنامه نویسی کامپیوتر
19 
بیماریهای گیاهی  
20 
بیوشیمی عمومی
21 
پول و بانکداری  
22 
تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی
23 
جامعه شناسی روستایی  
24 
حسابداری 1
25 
حسابداری 2  
26 
حشره‌شناسی و دفع آفات
27 
خاک‌شناسی عمومی  
28 
دامپروری عمومی
29 
دیم‌کاری  
30 
روش تحقیق
31 
ریاضیات 1  
32 
ریاضیات 2
33 
ریاضیات عمومی  
34 
زراعت عمومی
35 
زراعت غلات  
36 
سمینار
37 
شیمی آلی  
38 
شیمی عمومی
39 
طرح آزمایشهای کشاورزی1  
40 
عملیات کشاورزی
41 
فیزیک عمومی  
42 
گیاه شناسی1
43 
ماشین‌های کشاورزی  
44 
ماشینهای برداشت
45 
متون اقتصادی به زبان خارجی  
46 
مدیریت مزرعه
47 
مسئله مخصوص  
48 
مساحی و نقشه برداری
49 
مکانیزاسیون کشاورزی  
50 
هوا و اقلیم شناسی
51 
کارآموزی
صنعت و بازارکار
تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن :
با توجه به کمیت و کیفیت درسهایی که در این رشته تدریس می شود، برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی داوطلبان باید علاوه بر زمینه های عمومی مورد نیاز در آزمون سراسری، از قدرت و توان نسبتاً بالایی در زمینه ریاضی برخوردار باشند. علاوه بر این مشتاقان این رشته باید دارای قوه ادراک بسیار بالا و قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری صحیح و اصولی باشند. گذشته از همه اینها، علاقه و شوق شخصی افراد از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت در این رشته است و شاید شرط لازم ادامه تحصیل در این رشته همین امر باشد.
تواناییهای فارغ التحصیلان
همان طور که بیان شد، دانش آموختگان مهندسی اقتصاد کشاورزی پس از پایان تحصیلات و دوره آموزشی خود، می توانند در زمینه های مختلف تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام مورد نیاز سایر بخشها مسؤولیتهایی را بپذیرند که برخی از موارد مهم این مسؤولیتها به شرح زیر است :
1- تهیه و تدوین طرحهای کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها. 2- توجیه یک طرح کشاورزی از نظر اقتصادی و یا مقایسه چند طرح. 3- بررسی و مطالعه اقتصادی طرحهای عظیم مرتبط با بخش کشاورزی مانند سدها، سردخانه ها و..... 4- تهیه الگوی کشت و یا تولیدی برای واحدهای کوچک و بزرگ کشاورزی از ابعاد اقتصادی. 5- بررسی هزینه ها و درآمدهای تولیدات کشاورزی. 6- مدل سازی ریاضی برای تعیین ضرایب فنی عوامل تولید، میزان کارایی آنها و یا تخصیص زمینه منابع تولید. 7- بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور. 8- همکاری با مهندسان مشاور طرحهای کشاورزی منطقه ای و یا ملی در ارتباط با توجیه اقتصادی آنها. 9- ارائه طرحهای تحقیقاتی در ارتباط با مسائل مختلف اقتصاد کشاورزی. 10- آموزش نظریه های علمی اقتصاد کشاورزی. 


معرفی رشته مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی - مقطع کارشناسی
برای استفاده بهتر از منابع تولید در کشاورزی و بکارگیری اینگونه منابع برای بدست آوردن محصولات کشاورزی به طور اقتصادی لازم است متخصصینی تربیت شوند که با توجه به دانش و تجربیات خود در علوم کشاورزی و اصول علم اقتصاد بتوانند در زمینه برنامه ریزی و تهیه طرحهای تولید کشاورزی در کشور منشاء خدمت باشند.
طول دوره تحصیل
براساس آیین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی به طور متوسط چهارسال و حداکثر طول این دوره طبق آئیین نامه آموزشی مصوب 6 سال می باشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی است. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.
تعداد واحدها
تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی135 واحد است به شرح زیر: 
دروس عمومی 20 واحد 
دروس علوم پایه 18واحد 
دروس اصلی 43 واحد 
دروس تخصصی 48 واحد 
دروس انتخابی 6 احد 
نقش و توانایی یا کارایی
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مورد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند.
- به صورت کارشناس متخصص برای کمک در ارزیابی و تحلیل برنامه های توسعه کشاورزی در سطوح منطقه ای.
- به عنوان کمک کار در امور آموزشی و تحقیقات کشاورزی
- به عنوان مدیر با مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوص کشاورزی
ضرورت و توانایی
نظر به محدود بودن منابع تولید کشاورزی در کشور، اینگونه منابع باید بطور صحیح به کار گرفته شوند تا حداکثر بهره از آنها حاصل گردد. برای اینکار ضروری است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند در ارزیابی و تحلیل برنامه های توسعه کشاورزی درسطح منطقه ای دارای کارآیی لازم بوده و برنامه های مزبور را از ابعاد اقتصادی مورد بررسی و ارزشیابی قرار دهند.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمی رشته اقتصاد کشاورزی ورودی 82 به بعد

          
خیر کد درس نام درس (اختیاری) نوع
ترم 1
1 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خیر عمومی    
2 250 فارسی عمومی خیر عمومی    
3 256 فیزیک عمومی خیر پایه    
4 257 آزمایشگاه فیزیک عمومی خیر پایه    
5 259 جمعیت و تنظیم خانواده خیر عمومی    
6 24105064 گیاهشناسی - 1 خیر پایه    
7 24180016 شیمی عمومی خیر پایه    
8 24180038 ریاضیات - 1 خیر پایه    
ترم 2
9 101 معارف اسلامی -1 خیر عمومی    
10 111 تاریخ اسلام خیر عمومی    
11 251 زبان خارجه عمومی خیر عمومی    
12 24106034 زراعت عمومی خیر اصلی    
13 24180049 ریاضیات - 2 خیر پایه پیش نیاز
14 24183037 اقتصاد خرد - 1 خیر تخصصی    
15 24183184 کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی خیر تخصصی    
ترم 3
16 105 تربیت بدنی -1 خیر عمومی    
17 252 اخلاق وتربیت اسلامی خیر عمومی    
18 24105031 دامپروری عمومی خیر اصلی    
19 24105086 آمار و احتمالات خیر پایه    
20 24106023 اقتصاد کشاورزی خیر اصلی    
21 24183082 حسابداری واحدهای کشاورزی خیر تخصصی    
22 24183151 جامعه شناسی روستایی بله نامشخص    
ترم 4
23 24106067 خاکشناسی عمومی خیر اصلی    
24 24106078 عملیات کشاورزی خیر اصلی    
25 24180027 آمار و احتمالات - 2 خیر تخصصی پیش نیاز
26 24183048 اقتصاد کلان - 1 خیر تخصصی    
27 24183059 اقتصاد تولید کشاورزی خیر تخصصی پیش نیاز
28 24183208 روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی خیر تخصصی    
ترم 5
29 106 معارف اسلامی -2 خیر عمومی پیش نیاز
30 24181031 باغبانی عمومی خیر اصلی    
31 24181042 آبیاری واقلیم شناسی کشاورزی خیر اصلی    
32 24183026 بازاریابی محصولات کشاورزی خیر تخصصی پیش نیاز
33 24183220 تجارت بین الملل محصولات کشاورزی خیر تخصصی    
ترم 6
34 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خیر عمومی    
35 24105053 طرح آزمایشات کشاورزی خیر اصلی    
36 24181020 اصول ترویج و آموزش کشاورزی خیر اصلی پیش نیاز
37 24183093 اقتصاد ریاضی خیر تخصصی پیش نیاز
38 24183117 سمینار بله اصلی    
39 24183139 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی خیر تخصصی پیش نیاز
40 24183195 بیمه محصولات کشاورزی بله اصلی    
41 24183231 اقتصاد توسعه کشاورزی خیر تخصصی    
ترم 7
42 110 تربیت بدنی -2 خیر عمومی پیش نیاز
43 24181019 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی خیر اصلی    
44 24183140 اقتصاد سنجی خیر تخصصی پیش نیاز
45 24183242 سیاست کشاورزی خیر تخصصی    
46 24183253 پروژه خیر تخصصی    
ترم 8
47 24105042 ماشینهای کشاورزی خیر اصلی    
48 24106090 مساحی و نقشه برداری خیر اصلی    
49 24181053 مدیریت آفات وبیماریهای گیاهی خیر اصلی    
50 24181064 آشنایی با شیوه ها خود اشتغالی خیر اصلی    
51 24181075 کشاورزی پایدار خیر اصلی    
52 24183162 اقتصاد کلان -2 بله اصلی

کلمات کلیدی

۱۳۹نمونه سوالات استخدامی سازمان جهاد کشاورزی خراس reyhun-khanom.blogfa.com/.../”۱۳۹نمونه-سوالات-استخدامی-سازمان-جهاد-... نمونه سوالات استخدامی اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی کارشناس حقوقی خوشه۱۳۹ ,”۱۳۹نمونه سوالات استخدامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی کارشناس حقوقی ... نمونه سوالات استخدامی ۹۴ کارشناس حقوقی خوشه۱۳۹ reyhun-khanom.blogfa.com/.../نمونه-سوالات-استخدامی-۹۴-کارشناس-حقو... نمونه سوالات استخدامی اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی کارشناس حقوقی خوشه۱۳۹ ,”۱۳۹نمونه سوالات استخدامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ... سوالات استخدامی وزارت اقتصاد کارشناس حقوقی خوشه ۱۳۹,,”نمونه سوالات استخدامی اداره کل منابع طبیعی ... نمونه سوالات استخدامی اداره کل منابع طبیعی خراسان nilaseman.blogfa.com/.../”نمونه-سوالات-استخدامی-اداره-کل-منابع-طبیعی... نمونه سوالات استخدامی اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی کارشناس حقوقی خوشه۱۳۹ ,”۱۳۹نمونه سوالات استخدامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی کارشناس حقوقی ... دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی فراگیر ۹۴ کارشناس ... salameasheghone.lordwebhost.ir/page-497785.html نمونه سوالات استخدامی اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی کارشناس حقوقی خوشه۱۳۹ ,”۱۳۹نمونه سوالات استخدامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ... سوالات استخدامی وزارت اقتصاد کارشناس حقوقی خوشه ۱۳۹,,”نمونه سوالات استخدامی اداره کل منابع طبیعی ... دانلود رایگان نمونه سوالات ارشد اقتصاد کشاورزی - بروز دانلود brozdownload.com/2015/02/.../دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-ارشد-اقتصا/ ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی, نمونه سوالات کنکور ... 91 سوالات آزمون استخدامی منابع ارشد اقتصاد کشاورزی نمونه سوالات ارشد ... نمونه سوالات استخدامی وزارت اقتصاد کارشناس حقوقی خوشه ... bonabu-blog.kulbe.ir/page-81167.html استخدام “نمونه سوالات استخدامی ۹۴ کارشناس حقوقی خوشه۱۳۹” ..... نمونه سوال استخدامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی کارشناس حقوقی خوشه ۱۳۹, دانلود نمونه سوال ... سوالات کارشناس مطالعات اقتصادی استخدامی دستگاه های ... pornab.blog.ir/.../سوالات-کارشناس-مطالعات-اقتصادی-استخدامی-دستگاه-ه... ۲ روز پیش - 3 hours ago - سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اقتصادی دستگاه های اجرایی ..... منابع ارشد سراسری - 1304- مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی . نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر www.efaragir.ir/post/935 ۱ روز پیش - نمونه سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اقتصادی خوشه ۱۲۴۸ ... کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی راهنمایی : جهت دریافت نمونه سوالات درجدول زیرروی ... نمونه سوالات کارشناسی ارشد www.azmoon.in/category/8/ مرکز دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد. ... منابع استخدامی; پاسخنامه .... اصلاح نباتات · نمونه سوالات کارشناسی ارشد - 1304-مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی · نمونه ... استخدام مهندس کشاورزی job.dehvand.ir/jobs/استخدام-مهندس-کشاورزی/ آگهی استخدام مهندس کشاورزی ... به همکاری دعوت می نماید: 1- کارشناس کشاورزی گرایش های باغبانی و زراعت 2 نفر (آقا) 2- کارشناس و یا کاردان IT . .... بانک ملت · دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر اقتصاد · دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین ...