دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی کارتوگراف خوشه 1286


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی کارتوگراف  :خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در شغل کارتوگراف  :فهرست منابع دروس تخصصی امتحان استخدام:


و دورسنجی، ژئومورفولوژی(عمومی و ایران)، GIS کارتوگرافی وتهیه نقشه های موضوعی، منابع و مسایل آب ایران


فهرست منابع دروس عمومی امتحان استخدام:

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل کارتوگراف  و آشنایی با این رشته :معرفی
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام وظایف فنی و اجرایی و عملی در زمینه های کارتوگرافی ، تهیه نقشه، تکثیر و ترسیم انواع نقشه ها و نمودارها و موراد نظیر آن می باشند و یا با کارشناسان این رشته در زمینه طرحها و نقشه ها همکاری می نمایند. 

نمونه وظایف
آشنایی و کار با دستگاههای تبدیل فتوگرامتری و خصوصیات دستگاههای عکاسی.
کمک در محاسبه حجم عملیات.
تهیه علایم قراردادی مناسب برای مقیاسهای مختلف.
انتخاب سیستمهای تصویر مناسب برای انواع نقشه ها.
تهیه نقشه های نمونه چاپ و تکثیر آنها پس از اطمینان از صحت و تطبیق آنها با مشخصات موردنظر.
ترسیم انواع نمودارها و نقشه ها و تعیین و تبدیل مقیاسها.
طرح ریزی عملیات ساده.
بررسی مدارک رسیده جهت ترسیم.
ترسیم مقدماتی نقشه های مخصوص و تماتیک.
کمک در تهیه دستورالعمل های ترسیم، رپرودوکسیون و محاسبات مربوط به نقشه برداری.
همکاری با کارشناسان مربوط در زمینه تعیین مشخصات و دستورالعمل های فنی.


بازار کار
متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در: 

وزارت راه و ترابری
سازمان نقشه برداری کشور
اشتغال یابند. 

شرایط احراز
گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های کارتوگرافی، نقشه برداری.
گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های نقشه برداری و کارتوگرافی و یا نقشه کشی.


مقدمه

مجموعه آموزش کارتوگرافی یکی از چهار رشته عملیات نقشه برداری است نقشه برداری و ژئودزی، فتوگرامتری، کارتوگرافی و هیدرگرافی و یکی از رشته های آموزشی در نظام آموزش عالی در مقطع کاردانی است و هدف آن بالا بردن مهارت عملیات، کاردانی افزایش آگاهی های خاص این رشته در افراد است که می توانند با کسب قدرت نسبی تفکر ، استدلال تجزیه و تحلیل و درک مفاهیم مربوط توانایی کار و کارآیی مفید در زمینه رشته را بدست آورند و ارتباط این رشته را با سایر رشته ها استنباط نمایند. کارتوگرافی چاپ و تالیف و تکثیر نقشه های عمرانی است و نقش فعالی در مراحل نهایی تهیه نقشه دارد. نقشه های عمرانی در هر زمینه به یکی از سه طریق نقشه برداری زمینی، نقشه برداری هوایی و نقشه برداری تالیف می شود. فرم خروجی نهایی نقشه برداری زمینی و هوایی پیش نویسهای مدادی است که برای مصرف کنندگان براحتی قابل درک نبوده و باید با پروراندن و تفسیر مناسب اطلاعات با استفاده از علائم، رنگ و قوانین گرافیکی آنها را گویا نموده در نتیجه نقشه از طریق فتوگرامتری و یا نقشه برداری زمینی نیاز به تخصص و مهارت کارتوگراف دارد. از طرف دیگر نقشه های موضوعی از جمله ابزاری است که مورد نیاز متخصصین علوم مختلف می باشد که از آن برای اجرای طرحهای عمرانی استفاده می شود. نهیه نقشه های موضعی با گردآوری و جفت و جور کردن اطلاعات مناسب و موجود تهیه می گردد. انجام چنین فعالیتهایی در حد تخصص و مهارت کارتوگراف است گذشته از اینها کارتوگراف می تواند بعنوان یک نقشه کش ورزیده به رشته های مختلف صنعت که بنحوی با ترسیم و نقشه کشی سر و کار دارند خدمات مفید عرضه نماید. 
طول متوسط دوره کاردان فنی فتوگرافی 2 سال است و نظام آموزشی آن واحدی است و تابع مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی است کلیه دروس در 4 ترم ارائه می شود طول هر ترم 18 هفته معادل یک نیمسال تحصیلی است زمان تدریس هر واحد درسی از نوع نظری یک ساعت و عملی آزمایشگاهی 2 ساعت و کارگاهی 3 ساعت و کارآموزی و کارورزی 4 ساعت است. 
جهت آشنایی دانشجویان جدید یا عملیات کارتوگرافی لازم است قبل از شروع دوره به مدت یک هفته بازدیدها و برنامه هایی بعنوان دوره شناخت کار از طرف دانشگاه ها ارائه گردد. سطوح رشته


ردیف     نام دانشگاه                             کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1    آموزشکده فنی نقشه برداری *
درسهای رشته


ردیف نام درس
1 تألیف نقشه
2 تفسیر عکس
3 جغرافیا و فیزیوگرافی
4 رسم فنی
5 ریاضیات عمومی
6 ریاضیات کاربردی
7 زبان فنی
8 شبکه و مختصات
9 عکاسی و چاپ 1
10 عکاسی و چاپ 2
11 فتوگرامتری 1
12 فتوگرامتری 2
13 فیزیک موج و ارتعاش
14 نقشه برداری 1 (کارگاهی)
15 نقشه برداری 2 (کارگاهی)
16 نقشه های توپوگرافی
17 نقشه های غیر توپوگرافی
18 کارآموزی و پروژه
19 کارتوگرافی 1
20 کارتوگرافی 2
صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان این رشته به عنوان کاردان فنی ( تکنیسین ماهر ) کارآیی لازم و مهارت عملی را برای انجام فعالیتهای کارتوگرافی در مراحل مختلف از گردآوری اطلاعات و تالیف نقشه تا چاپ و تکثیر نقشه را بدست می آورند . 
با توجه به تخصص و کارآئیهای بدست آمده می توانند بعنوان تکنیسین ماهر کارتوگراف برای انجام کارهای مختلف تهیه نقشه در هر سازمان و اداره دولتی و ارگانها یا بخش خصوصی که مجهز به بخش کارتوگرافی، نقشه کشی باشند مشاغلی را احراز نمایند. 

نقش و توانایی فارغ التحصیلان 
همکاری در عملیات نقشه برداری از قبیل مترگیری و ژالن گذاری، - مترکشی، ساختمان و نصب علائم و نشانه ها و علامت دادن
مستند سازی اکیپ های نقشه برداری
تعیین تجهیزات مورد نیاز نقشه برداری
اجرای عملیات کارتوگرافی و ترسیم با دست
انجام خدمات کارهای مقدماتی هیدروگرافی، ژئودزی، کاداستروفتوگرامتری
نظارت و سرپرستی کارگاههای نقشه برداری
استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در نقشه برداری

مشاغل قابل احراز 
نقشه بردار، مسر ( راه ، راه آبی ،کانال آب ، خطوط لوله های گاز، نفت، آب و مسیرهای انتقال نیرو و امثال آن )
کارتوگراف و رسام (روش های معمولی، اسکرایبینگ، اتوماسیون)
کاردان مترکشی، ترازیابی،تاکئومتری و نقشه برداریهای ساده
کاردان نقشه بردار مناطق محدود
کاردان دستگاههای فتوگرامتری ( آنالوگ، دیجیتال و ... ) و دستگاههای الکترونیکی مربوطه
کاردان خدمات کارهای هیدروگرافی، عمق یابی،
اقیانوس شناسی و دستگاههای الکترونیکی مربوطه
کاردان خدمات ژئودزی ( کلاسیک، فیزیکال، ماهواره ای و ...)
این مطلب رو گذاشتم چون فکر کردم ممکنه کسانی پیدا بشن که بخان با کارتوگرافی و شاخه های مختلف این رشته اشنا بشن...در ضمن خطوط انتهایی متن در رابطه با شغل کارتوگراف که می تونه اشنایی کمی به ما در رابطه با زمینه های شغلی ایندمون بده.
کلمات کلیدی
سوالات آزمون استخدامی، سوالات مصاحبه - سوالات استخدامی ... libemploy.ir/post/275 دانلود جزوات و نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری در 5 بخش. بخش اول:دفترچه سوالات آزمون ... سوالات استخدامی شهرداری، کارتوگراف · سوالات استخدامی شهرداری، ... دانلود آزمون استخدامی رشته شغلی کارتوگراف سال 93 شهرداری elec20.ir › ... › سوالات رشته شغلی کارتوگراف دانلود سوالات و منابع و ازمون استخدامی رشته شغلی کارتوگراف شهرداری ها سال 93. پروپوزال آماده دانشجویی » نمونه سوال استخدامی شهرداری بهداشت ... proopoozal.iranblog.com/tag/نمونه-سوال-استخدامی-شهرداری-بهداشت-حر/ دانلود سوالات استخدامی شهرداری با پاسخنامه ویژه تمامی گروه های شغلی کلیک کنید… ... نمونه سوال استخدامی شهرداری – کارتوگراف. [paiddownloads id="101"]. دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها | دانلود نمونه سوالات ... file.estekhdami.org/دانلود-سوالات-آزمون-استخدامی-شهرداری/ توضیحات بیشتر در مورد دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها : ... کارشناس آتش نشانی ، کارشناس حفاظت کار ، کارتوگراف ، کارشناس امور باغبانی ، کارشناس خاک ... دانلود رایگان نمونه سوالات و جزوات آزمون های استخدامی و جزوات و ... www.webhostingtalk.ir › ... › متفرقه › متفرقه › مباحث دیگر ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. - مرجع کامل نمونه سوالات و جزوات استخدامی دانلود رایگان نمونه سوالات و جزوات آزمون های استخدامی و ... دانلود رایگان سوالات استخدامی شهرداری، کارتوگراف ... سوالات استخدامی رشته شغلی کارتوگراف|آگهی استخدام ... www.estekhdam.biz/سوالات-استخدامی-رشته-شغلی-کارتوگراف ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. - سوالات استخدامی رشته شغلی کارتوگراف سوالات تخصصی استخدامی ... را آنلاین واریز و بلافاصله محصول را دانلود کنید(لینک دانلود محصول به ایمیل ... استخدام کارتوگراف جهت مهندسین مشاور - «ای استخدام» - 182502 www.e-estekhdam.com/استخدام-کارتوگراف-جهت-مهندسین-مشاور/ ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. - به یک کارتوگراف خانم ترجیحاً فارغ التحضیل کارتوگرافی یا نقشه برداری مسلط به نرم افزارهای نقشه برداری جهت مهندسین مشاور ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. ... دانلود سوالات استخدامی. نمونه سوالات استخدامی کارتوگرافیدانلود پروپوزال پایان نامه ... www.cprozhe.com/منابع-استخدام/نمونه-سوالات-استخدامی-کارتوگرافی/ مجموعه کاملی از نمونه سوالات استخدامی کارتوگرافی سنجش از راه دور و فتوگرامتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری سیستم اطلاعات جغرافیایی. سوالات کارشناس کارتوگرافی - نمونه سوالات استخدامی ... jobkar.blogfa.com/category/40/سوالات-کارشناس-کارتوگرافی ۳ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. - نمونه سوالات استخدامی|پروپوزال آماده| - سوالات کارشناس کارتوگرافی - اولین وبلاگ در فضای اینترنت مختص دانلود پروژه پایان نامه پروپوزال سوالات ... دانلود سوالات تخصصی استخدامی شهرداری سال 92 بر اساس رشته www.parset.com/.../3082519_danlod_soalat_takhassy_astakhadamy_shh... ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانلود سوالات تخصصی استخدامی شهرداری سال 92 بر اساس رشته ... سال 92 سوالات استخدامی شهرداری-کارتوگراف سال 92 سوالات استخدامی شهرداری-