دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی مراقب امور تامینی و تربیتی خوشه 186


سوالات عمومی رایگان ویژه آزمون استخدام مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۹۴


دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی مراقب امور تامینی و تربیتی :خرید سوالات استخدامی اختصاصی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


خرید سوالات استخدامی عمومی طبقه بندی شده آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

لیست دروس و منابع آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در شغل مراقب امور تامینی و تربیتی :فهرست منابع دروس تخصصی امتحان استخدام:اسیب شناسی اجتماعی ایران، جامعه شناسی انحرافات، مبانی جامعه شناسی، مبانی روانشناسی

فهرست منابع دروس عمومی امتحان استخدام:

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل مراقب امور تامینی و تربیتی و آشنایی با آن :تعریف زندان

همواره در طول تاریخ، بزهکاری و ارتکاب جرم و جنایت به عنوان پدیده غیرانسانی و ضد ارزش های اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و تبهکاری به عنموان تکان دهنده ترین آسیب اجتماعی در روابط میان فرد و جامعه مطرح بوده است. واکنش های فردی و اجتماعی نیز پیوسته در برابر اعمال تبهکارانه خطاکاران، به اشکال تدافعی و تنبیهی نمود می یافته و در قالب اعمال مجازات های گوناگون تجلی پیدا می کرده. 

این رویکرد، بیشتر از آن جهت موردنظر قرار می گرفته که بخش هایی از خسارات مادی و معنوی ناشی از ارتکاب آن اعمال ناپسند جبران شود. 

در گذشته مجازات مجرمین و جبران خسارت ها، عمدتاً به اشکال وحشتناکی همچون انتقام های فردی، قومی و قبیله ای، تجاوز و آدم کشی، کشتارها، خونریزی ها و جنگ های طولانی، قتل و غارت ها، آتش سوزی، اعمال انواع شکنجه های جسمی و روانی و رفتارهای بی رحمانه و ددمنشانه نسبت به بزهکاران بروز می کرده است. 

با ایجاد تغییر و تحول در جوامع، و قانون مند شدن مجازات های مجرمین، مساله کیفردهی اینگونه افراد نیز دستخوش تغییرات گوناگونی شده است. 

چنان که هم اکنون هدف عمده بیشتر نظام های کیفری جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، از اعمال مجازات علیه مجرمین، علاوه بر تنبیه بزهکار ـ که امروزه جنبه تربیتی و معنوی آن غلبه دارد ـ تاکید بر فراهم سازی زمینه های بازگشت بزهکاران به دامان جامعه می باشد. چنین اقدامی چند نتیجه مهم در بردارد: 

امنیت جامعه را تضمین می کند. بخش هایی از زیان های مادی و معنوی وارده بر فرد و جامعه را جبران می نماید و سبب می شود که فرد بزهکار در زمان تحمل کیفر خویش، به سازندگی روانی، شخصیتی و تربیتی و حرفه ای خویش نایل آید و در نتیجه به شهروندی سالم، شرافتمند، متعادل و منطقی بدل شود. امروزه، همچنان که به تعقیب و تجسس و بازداشت بزهکاران در جوامع رو به رشد جهان اهمیت داده می شود، مرحله محاکمه و تحقیق نیز در فرآیند کیفری، اهمیت ویژه یافته است. به همین گونه شیوه های قانونی و قضایی اعمال مجازات علیه مجرمین ـ صرف نظر از شکل و نوع آن ها ـ برای جامعه و افراد بزهکار، سرنوشت ساز شده است. 

در قرن اخیر، وجود تغییرها و تحولات عظیم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در دنیا، لزوم نگرشی تازه را در زمینه کیفردهی مجرمان، اجتناب ناپذیر ساخت و سبب شد که نظریه هایی همچون دفاع اجتماعی نوین از مجرمین و تغییر در ساختار سیستم های اعمال کیفر (زندان  ها) جایگاه خاصی در جامعه بیابد. 


مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد از قبیل سجن، حبس، وقف، امسک، آثبت و سایر کلماتی که حاوی معنای ممنوعیت هستند بیان شده است. 

در قرآن نیز کلمه زندان تحت عناوین یسجن، امسک و وقف آمده است. 

زندان جایی است که متهمان و محکومان را در آن نگهدارند. این کلمه در فرهنگستان ایران به جای حبس پذیرفته شده است. 

لغت زندان در فرهنگ عمید به معنای بندیخانه، محبس خانه و قیدخانه ـ جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگهداری می کنند و محبس است. در یکی از تعاریف زندان به نقل از الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه آمده است: 

«زندان و حبس شرعی زندانی کردن فرد در مکانی تنگ و محدود نیست بلکه تنها محدود کردن وی و جلوگیری از تصرفات وی آن گونه که خودش می خواهد، است حال این محدود کردن می تواند ر خانه یا مسجدی باشد یا به صورت آن که طلبکار مراقب و همراه وی باشد. به همین جهت پیامبر (ص) زندانی را اسیر نامید». 
تاریخچه آیین نامه اجرایی سازمان بعد از پیروزی انقلاب 


اولین آیین نامه اجرایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشتمل بر 396 ماده و 65 تبصره در تاریخ 7/2/61 به تصویب شورای عالی قضایی رسید. 

در پی آن و در تاریخ 19/11/67 آیین نامه ی اجرایی دوم، بعد از انقلاب و نخستین آیین نامه پس از تشکیل سازمان زندان ها حاوی ده فصل و 24 بخش مشتمل بر 180 ماده و 44 تبصره در تاریخ 29/3/68 مورد تصویب ریاست دیوان عالی کشور قرار گرفت. 

پنج سال بعد، به تاریخ 15/1/72 آیین نامه ی اجرایی چهارم سازمان زندان ها نیز متضمن 254 ماده و 96 تبصره توسط ریاست وقت قوه قضاییه تصویب شد. این آیین نامه نیز 8 سال بیشتر دوام نیاورد و آیین نامه پنجم شامل 232 ماده و 84 تبصره به دستور رییس قوه ی قضاییه در تاریخ 26/4/80 تصویب و به اجرا درآمد. سرانجام بعد از گذشت 4 سال از زمان تصویب و اصلاح آخرین آیین نامه ی سازمان زندان ها، آیین  نامه ی سازمان زندان ها، آیین نامه ی اجرایی جدید در اجرای ماده ی 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/1364 با قالب و محتوایی به نسبه تازه مشتمل بر 247 ماده و 108 تبصره در تاریخ 20/9/1384 مورد تصویب و تایید رییس قوه ی قضاییه قرار گرفت و با اعلام نسخ صریح آیین نامه ی سابق (مصوب 26/4/1380) و سایر آیین نامه های مغایر، قدم در وادی اجرا گذاشت.

کلمات کلیدیاستخدام سازمان زندانها در 532 ردیف شغلی و در مقاطع دیپلم ... banki.ir/.../6307-استخدام-سازمان-زندانها-در-532-ردیف-شغلی-و-در-مقاطع-د... استخدام سازمان زندان ها - دانلود نمونه سوالات آزمون های قبلی .... 2- متقاضیان شغل مراقب امور تامینی و تربیتی و کاردان تامینی و تربیتی می بایست دارای کارت پایان ... مجوز استخدام ۳ هزار نفر توسط سازمان زندان‌ها | استخدام www.estekhtam.com/مجوز-استخدام-۳-هزار-نفر-توسط-سازمان-زند/ ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ ه‍.ش. - استخدام سازمان زندان ها – دانلود نمونه سوالات آزمون های قبلی ... سازمان زندان‌ها از جمله مراقب امور تامینی و تربیتی و مراقب مسئول امور تامینی و تربیتی ... مجوز استخدام ۳ هزار نفر توسط سازمان زندان‌ها - فارس www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901224000423 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ ه‍.ش. - خبرگزاری فارس: مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها گفت: مجوز ... سازمان زندان‌ها از جمله مراقب امور تامینی و تربیتی و مراقب مسئول امور تامینی و ... اجتماعی و مبانی قانونی که به تعداد 100 سوال چهار گزینه‌ای طراحی خواهد شد. مدیرکل امورکارکنان سازمان زندان هااز استخدام 3 هزار نیروی ... www.prisons.ir/index.php?Module=SMMNewsAgency...View... ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ ه‍.ش. - مدیرکل امورکارکنان سازمان زندان هااز استخدام 3 هزار نیروی انسانی خبر داد ... جمله مراقب امورتامینی و تربیتی و مراقب مسئول امور تامینی وتربیتی جذب خواهند ... وی ادامه داد : آزمون تخصصی نیز شامل 40 سوال از آیین نامه سازمان زندان ها است . آگهی استخدام سازمان زندان ها در سراسر کشور mihankar.com/استخدام/استخدام.../662-آگهی-استخدام-سازمان-زندان-ها-در-س... ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ ه‍.ش. - سازمان زندان ها برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق قانون مدیریت خدمات ... استخدام | روزمه خوب | دانلود روزمه کاری | دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام ... آگهی استخدام سازمان زندان ها در سراسر کشور ... 23-مراقب امور تامینی و تربیتی. سایر اخبار: استخدام 3 هزار نیروی انسانی در سازمان زندان‌ها www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=811 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ ه‍.ش. - مدیرکل امورکارکنان وخدمات اداری سازمان زندان ها واقدامات تامینی ... از جمله مراقب امورتامینی و تربیتی و مراقب مسئول امور تامینی وتربیتی جذب خواهند شد. ... وی ادامه داد : آزمون تخصصی نیز شامل 40 سوال از آیین نامه سازمان زندان ها است . :: آگهی استخدام اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی www.west-azarprisons.ir/index.php?Module...SMMOp=View... ۶ آذر ۱۳۸۸ ه‍.ش. - اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان غربی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیازخود طبق مفاد قانون ... 5, مراقب امور تامینی و تربیتی ... ب_ آزمون تخصصی شامل سوالات مرتبط با آئین نامه داخلی سازمان زندانها می باشد . اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی هرمزگان : اخبار : ... www.hormozganprisons.ir/ آزادی یک مددجو از کانون اصلاح و تربیت بندرعباس با کمک خیران 1393/12/27. بازدید فرماندار و مسئولان دستگاههای اجرایی جاسک از بازداشتگاه این شهرستان 1393/12/ ... آزمون استخدامی در تبریز برگزار شد :: اخبار www.azarsh-prisons.ir/index.php?Module=SMMNewsAgency... ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ه‍.ش. - شرکت کنندگان آزمون که برای تصدی پستهای مراقب امور تامینی و تربیتی ، مسئول خدمات مالی ، اپراتور و پزشک از استانهای آذربایجانشرقی و ... مجوز استخدام ۳ هزار نفر توسط سازمان زندان‌ها - همیار آنلاین همیار ... hamyaronline.ir/1390/12/25/post-4340/ ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ ه‍.ش. - مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها گفت: مجوز استخدام ۳ هزار نفر ... سازمان زندان‌ها از جمله مراقب امور تامینی و تربیتی و مراقب مسئول امور تامینی و ... وی با بیان اینکه آزمون تخصصی نیز شامل 40 سوال از آیین‌نامه سازمان زندان‌ها ...