دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت سداددانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی شرکت سداد :
خرید سوالات استخدامی شرکت سداد با جواب

آشنایی با مشاغل شرکت سداد :
تاریخچه شرکت سداد
شرکت داده ورزی سداد تحت شماره 151478 در تاریخ 13/03/1378 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری برای مدت نامحدود به ثبت رسیده است.
سداد در راستای سیاست‌های برون سپاری فعالیت‌های تخصصی و ایجاد فضایی حرفه‌ای به منظور گسترش توانمندی‌های بانک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه آن مطابق با نیازهای درون سازمانی، الزامات برون سازمانی و با توجه به توسعه سریع علوم حوزه فاوا، شرکت داده ورزی سداد به عنوان شرکت تخصصی و ابزاری بانک تاسیس گردید.

این شرکت از بدو تاسیس تاکنون با ایجاد روندی پویا به منظور بهره برداری صحیح و اصولی از ابزار فناوری اطلاعات همگام با انتظارات بانک و همسو با توسعه فناوری فعالیت نموده است.

حاصل تلاش‌های انجام شده طی سال‌های اخیر سبب گردیده تا در حال حاضر مجموعه‌ای توانمند و تخصصی با کادری حدود 700 نفر متشکل از مدیران، مشاوران، کارشناسان، و تکنیسین‌های امور فناوری اطلاعات، طیف گسترده‌ای از خدمات مشاوره، طراحی، تولید، تامین، مدیریت، نظارت، راهبری و پشتیبانی راه حل ها و سیستم ها در حوزه‌های سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات را به ادارات مرکزی، ادارات امور شعب، شبکه شعب و مشتریان خاص بانک ملی ایران و .... ارائه نمایند. ایجاد گروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات، جذب کارشناسان و متخصصین مسلط به فناوری‌های نوین، آموزش مستمر کارکنان شرکت، ارتقاء توان فنی و علمی شبکه نمایندگی‌ها در استان‌های کشور، توسعه و تقویت شبکه امدادشعب، مشارکت و تعامل با سایر شرکت‌های تخصصی و پشتیبان در امور بانکی و تحقیق و پژوهش، بخشی از فعالیت‌هایی است که بطور مستمر توسط شرکت سداد پیگیری می‌گردد تا با حفظ ساختار تخصصی مناسب، پاسخگوی انتظارات بانک در ارتباط با بهره‌برداری بهینه و موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات ناشی از فضای رقابتی، الزامات مدیریت بهینه درآمدها و هزینه ها، حفظ و جذب مشتریان، مدیریت کارآمد و آگاهانه منابع و مصارف و افزایش سطح انتظارات مشتریان بانک ملی باشد.
 ماموریت سداد
       


مجموعه فعالیت‌ها و انتظارات بانک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از گستردگی و تنوع بسیاری برخوردار است. به دلیل تخصصی بودن این حوزه و لزوم توسعه آنها مطابق با نیازهای درون سازمانی و الزامات برون سازمانی، لازم است تا مجموعه‌ای توانمند با قابلیت تعامل بهینه با بانک عهده دار انجام این امور بوده و هماهنگی و همسویی این خدمات را در جهت حفظ منافع و جایگاه بانک تامین نماید. طی 12 سال اخیر این امر به عهده شرکت داده ورزی سداد بوده و فلسفه وجودی تاسیس این شرکت نیز می‌باشد. این شرکت به عنوان شرکت ابزاری و تخصصی بانک در حوزه فاوا به دلایل متعدد از جمله افزایش سطح انتظارات و فعالیت‌های بانک در این حوزه و لزوم توسعه سازمان مرتبط آن در بانک که در چارچوب‌های بانک انجام پذیر نبود، توسعه بسیار سریع علوم فنی و نیاز به جذب نیروهای متخصص، افزایش رقابت و لزوم پاسخگویی سریع به تغییرات و الزامات محیطی تاسیس گردید. شرکت داده ورزی سداد طی 12 سال اخیر، مدیریت و انجام کلیه خدمات داده‌ورزی و داده‌پردازی بانک ملی ایران شامل سخت افزار، نرم افزار، و شبکه مخابراتی بانک و نیز خدماتی چون پشتیبانی، مدیریت تجهیزات، تهیه و توزیع ملزومات، آموزش، توسعه سیستم‌های مکانیزه در شعب، نگهداشت و توسعه سیستم‌های موجود و طراحی و تولید سیستم‌های جدید را براساس نیازمندی‌های بانک بعهده داشته و به دلایل متعدد که اهم آن در ذیل آمده است، مناسبترین شرکت در جهت ایفاء نقش و مسئولیت به عنوان مجموعه‌ای است که مورد نیاز بخش فاوا در بانک می باشد:
 

    تعهد شرکت سداد در ارائه خدمات مورد انتظار بانک با بالاترین اولویت به عنوان شرکتی که از نظر مالکیت به بانک ملی ایران تعلق دارد.
    تضمین تداوم دریافت خدمات از شرکت سداد نسبت به سایر شرکت های بیرونی در شرایط خاص.
    حفظ محرمانگی و امنیت اطلاعات در ارائه خدماتی که با سیستم‌ها و داده‌های بانک مرتبط است.
    وجود قابلیت کنترل و نظارت همه جانبه از طرف بانک بر شرکت داده ورزی به دلیل مالکیت، و مدیریت و داشتن حق انتخاب اعضاء هیات مدیره و تدوین ماموریت و هدایت برنامه‌های راهبردی شرکت.
    ارائه خدمات انحصاری به بانک ملی ایران و اطمینان از اینکه مبالغ دریافتی بابت ارائه خدمات از بانک ملی، صرفا برای این بانک هزینه می‌گردد و همواره از شرکت های مشابه پایین تر بوده و در نهایت بصرفه و صلاح بانک می باشد.
    عدم نگرانی از این امر که تغییر در نرخ خدمات، مانع از ادامه ارائه خدمات شود و یا به ابزاری جهت ایجاد وقفه در خدمات دریافتی بانک تبدیل گردد.
    به دلیل وجود دانش فنی مرتبط با انواع حوزه های فاوا که مستقیما توسط شرکت به بانک ارائه شده است و یا از طریق شرکت‌های ثالث تامین شده است، حفظ وضع موجود و تبدیل آن به وضع مطلوب در هر دوره زمانی بگونه اینکه ارائه خدمات بانک را با وقفه یا مشکل روبرو نسازد، صرفا توسط این شرکت انجام پذیر است. به عبارت دیگر ایجاد یکپارچگی در داده‌ها و سیستم‌های مورد نیاز بانک از طریق خدمات تخصصی این شرکت که بطور کامل در جریان تغییرات و انتظارات بانک قرار دارد، انجام می پذیرد.
    شرکت سداد به عنوان شرکت تخصصی و ابزاری بانک، تضمین کننده همسویی برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات باجهت گیری راهبردی بانک می‌باشد و این اطمینان را ایجاد می‌نماید که زیرساخت ها و کاربردهای فاوا علاوه بر تامین نیازهای عملیاتی و روزمره، مدیریت بانک را درجهت دستیابی به اهداف و پیاده سازی راهبردها و سیاست‌های کلان خود یاری می‌نماید.
    شرکت سداد به دلیل آگاهی از تمامی جنبه‌های کاربرد فاوا در بانک می‌تواند تا بیشترین هماهنگی میان برنامه‌های بانک را ایجاد نموده و کارایی و اثربخشی آنها را بیشینه نماید.


 سیاست ها و راهبردها
       


سیاست‌های شرکت داده ورزی سداد، همسو با سیاست های توسعه فناوری در بانک ملی و در راستای بهره برداری بیشینه از توانمندی های فاوا در تحقق نیازمندی ها و الزامات کسب و کار بانک انجام می‌پذیرد. براین اساس شرکت سداد با شناسایی نیازهای بانک، بازخورد عملکرد فعالیت‌های انجام شده، برنامه ریزی سالانه بانک و با تلاشی مستمر در جهت بکارگیری امکانات و فناوری های قابل تحصیل جدید، سیاست ها و راهبردهای مورد نیاز را تدوین و پس از تبدیل و تعریف آنها به پروژه های مورد نیاز، برنامه‌ریزی، تجهیز، و تخصیص منابع و سازماندهی آنها را در بخش های مختلف شرکت انجام می دهد. این برنامه‌ها در حوزه‌های زیر تدوین و پیگیری می‌گردد:

    خدمات تخصصی فاوا (نرم افزار، سخت افزار، شبکه و زیرساخت ارتباطی)
    تامین تجهیزات و ملزومات
    توسعه منابع انسانی
    تحقیق و توسعه


محورهای اصلی تدوین اهداف راهبردی کلان شرکت سداد عبارتند از:

    ارائه خدمات به بانک ملی (ادارات مرکزی، ادارات امور شعب، شبکه شعب)
    ارائه خدمات به مشتریان خاص بانک ملی (وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های خدمات عمومی، دانشگاه ها، ...)
    توسعه توانمندیهای شرکت سداد همگام با افزایش نیازمندی ها و الزامات توسعه فاوا در بانک ملی در جهت ایفاء نقش به عنوان شرکت تخصصی و ابزاری بانک
    مشارکت در برنامه های سیستم بانکی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، ...)
     مشارکت در پیاده سازی طرح تحول بانک

 حـوزه‌هـای عـمـلکرد
       

شرکت داده ورزی سداد براساس ماموریت و برنامه‌های راهبردی خود در انواع حوزه‌های تخصصی فاوا شامل نرم‌افزار، سخت افزار، شبکه و زیرساخت، توسعه منابع انسانی و نیز تامین تجهیزات و ملزومات بانک، فعالیت‌های متنوعی را انجام می‌دهد. اهم این فعالیت ها عبارتند از:


    مدیریت سامانه های نرم افزاری

این بخش مشتمل بر انواع خدمات مشاوره، کارشناسی، تحقیق و توسعه، تامین، طراحی، تولید، بومی سازی، پیاده سازی، یکپارچه‌سازی، تست و آزمون، راهبری، نظارت، نگهداشت و توسعه سیستم های کاربردی، سیستم های پایه، سیستم‌های مدیریت پایگاه داده، سیستم های مانیتورینگ، سیستم های واسط و ... می‌باشد.

    مدیریت سامانه های سخت افزاری

این بخش مشتمل بر انواع خدمات مشاوره، کارشناسی، تحقیق و توسعه، پشتیبانی، تعمیر، و ارتقاء انواع سیستم‌های سخت‌افزاری شامل ایستگاه‌های کاری، انواع سرور، تجهیزات خاص نظیر چاپگر، اسکنر و ... مورد نیاز ادارات و شعب بانک می باشد.

    مدیریت ابزارها و کانال های ارتباطی و پرداخت های الکترونیکی

این بخش مشتمل بر انواع خدمات کارشناسی، نصب و راه اندازی ابزارها و تجهیزات سخت افزاری، تولید یا تامین سامانه های نرم افزاری، راهبری، رفع اشکال، نظارت، مدیریت داده انواع کانال های ارتباطی می باشد.

    مدیریت تراکنش ها، داده و منابع اطلاعاتی

این بخش مشتمل بر انواع خدمات تجمیع، تلفیق، ذخیره و بازیابی تراکنش‌ها و داده‌های حاصل از انواع سامانه ها و کانال‌های ارتباطی بانک و نیز تولید، نگهداشت و بهره برداری از انواع سامانه های اطلاعاتی اعم از سیستم های گزارش‌گیری، سیستم های اطلاعات مدیریت، انباره داده، سیستم های هوشمندی کسب و کار (هوش تجاری) و ... است که می‌تواند اطلاعات عملکرد مشتریان بانک و یا سایر اطلاعات مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیم را در اختیار مدیران و مسئولین در سطوح متفاوت بانک، شرکت و یا سازمان ها و نهادهای برون سازمانی ذیربط قرار دهد.

    مدیریت منابع انسانی و آموزش

این بخش مشتمل بر جذب و سازماندهی نیروی انسانی متخصص، آموزش به منظور کسب اطمینان از ارتقاء سطح دانش فنی و توانمندی‌های شرکت مطابق با نیازها و الزامات بانک و همسو با روند تحولات فناوری در صنعت بانکداری و استانداردهای حاکم بر حوزه عملکرد شرکت می باشد.

    مدیریت تدارکات (تامین تجهیزات و ملزومات)

این بخش مشتمل بر خدمات کارشناسی، تامین، توزیع تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بانک می باشد.

    مدیریت شبکه، ارتباطات و امنیت اطلاعات

این بخش مشتمل بر خدمات مشاوره، کارشناسی، تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، تامین، نصب، تست و آزمون، راهبری، نظارت، نگهداشت و توسعه انواع تجهیزات فعال شبکه های محلی، فراگیر، اینترنت، اینترانت، و امنیت مرتبط با آن در تمامی سطوح می باشد.

کلمات کلیدی:
Search Resultsآگهی استخدام شرکت داده ورزی سداد | مرجع آگهی های استخدامیwww.estekhdami.org/آگهی-استخدام-شرکت-داده-ورزی-...Translate this pageآگهی استخدام شرکت داده ورزی سداد. شهر های مورد نیاز : ... شرکت داده پردازی سداد استخدام می کند. شهرهای مورد نیاز : ..... دانلود سوالات استخدامی شرکت فرودگاه های کشوراستخدام شرکت داده ورزی سداد - «ای استخدام» - 1447www.e-estekhdam.com/استخدام-شرکت-داده-ورزی-سداد/Translate this pageJul 15, 2012 - شرکت داده ورزی سداد برای تکمیل کادر فنی و تخصصی خود، از دارندگان مدرک ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.استخدام شرکت داده ورزی سداد | «ای استخدام» | آگهی های استخدامی ...www.e-estekhdam.com/استخدام-شرکت-داده-ورزی-سداد/Translate this pageJan 25, 2014 - شرکت داده ورزی سداد به منظور تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.شرکت داده ورزی سدادsadad.co.ir/Translate this pageشرکت داده ورزی سداد، ، ارایه دهنده خدمات نرم افزاری و سخت افزاری به بانکها و پشتیبانی از سیستم ها و پذیرندگان.استخدام 50 ردیف شغلی در شرکت خدمات نوین داده ورزی سدادwww.unp.ir/news/job/banks/68318Translate this pageMay 5, 2015 - شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد برای تکمیل نیروی انسانی خود از واجدین شرایط مندرج در فایل پیوست دعوت به همکاری کرده ... نمونه سوالات استخدامی.استخدام شرکت داده ورزی سداد | ایران استخدامiranestekhdam.ir/استخدام-شرکت-داده-ورزی-سداد/Translate this pageSep 27, 2014 - شرکت داده ورزی سداد در نظر دارد، جهت تکمیل کادر تخصصی پروژههای فناوری اطلاعات بانک ملّی ایران، تعداد ... سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموز.استخدام نیوز - استخدام شرکت داده ورزی سدادwww.estekhdamnews.com/post/5535Translate this pageSep 1, 2012 - استخدام شرکت داده ورزی سداد. ... شرکت داده ورزی سداد دعوت به همکاری می نماید. ... برای دریافت نمونه سوالات آزمون های استخدامی با پاسخ اینجا کلیک ...استخدام در شرکت پشتیبانی رایانه ای سداد - 352979dehvand.ir/352979/Translate this pageMay 3, 2015 - دعوت به همکاری. شرکت پشتیبانی افزارهای رایانهای سداد (پارس). جهت تکمیل کادر خود اقدام به جذب نیروی متخصص در زمینههای زیر مینماید:.استخدام شرکت داده ورزی سداد | استخدامwww.estekhtam.com/استخدام-شرکت-داده-ورزی-سداد/Translate this pageSep 4, 2012 - استخدام توسعه دهنده وب با PHP (شناسه شغل:Job_1001) تخصص های مورد نیاز تسلط کامل به زبان.استخدام شرکت پشتیبانی سداد - دانلود سوالات آزمون استخدامی ...bank-soal.blog.ir/.../استخدام-شرکت-پشتیبانی-سدادTranslate this pageMay 8, 2015 - شرکت پشتیبانی افزار های رایانه ای سداد ( پارس ) جهت تکمیل کادر خود اقدام به جذب نیروی متخصص در زمینه های زیر می نماید: ۱- کارشناس حسابداری ...