دانلود آگهی استخدام و شرایط آزمون استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی در سال 94صندوق تامین خسارتهای بدنی در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط مرد را با مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش در شهرهای تهران ،تبریز،اصفهان ،شیراز ،اهواز،ساری ،کرمانشاه ،مشهد،قزوین وکرمان به صورت قراردادی جذب نماید .


دانلود نمونه سوالات استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی


زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون: کارت شرکت در آزمون از روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۳ الی سه شنبه ۱۳۹۴/۲/۱۵ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت پژوهشکده به نشانی www.irc.ac.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ در تهران برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون برروی کارت شرکت درآزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون بررسی خواهد شد. *به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد. مواد آزمون عبارتند از: الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL) – 1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه – ۲ ریاضی و آمار مقدماتی – ۳ زبان و ادبیات فارسی – ۴ معارف اسلامی – ۵ زبان انگلیسی عمومی – ۶ اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی – ۷ هوش و توانمندیهای عمومی –آزمون به صورت چهار گزینه های و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.شرح وظایف هیات نظارت صندوق: نظارت بر حُسن اجرای مصوبات مجمع عمومی. بررسی و تأیید یا اعلام نواقص گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه و سایر صورتهای مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی برای ارائه به بازرس. تأیید بودجه سالانه و آیین‌نامه‌های موردنیاز صندوق تأمین خسارتهای بدنی برای ارائه به مجمع عمومی. تأیید سازمان و تشکیلات صندوق بنا به پیشنهاد مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی. تأیید دستورالعمل پیشنهادی مدیرعامل صندوق راجع به ضوابط اعطا و یا لغو نمایندگی، حدود وظایف و اختیارات نماینده، میزان کارمزد و یا حق‌الزحمه قابل پرداخت و سایر شرایط مرتبط با نمایندگی برای ارائه به مجمع عمومی برای تصویب. اعلام‌نظر و یا اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از سوی مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پیشنهاد می‌شود.
لیست دروس و منابع آزمون صندوق تامین خسارتهای بدنی  :


فهرست منابع دروس عمومی امتحان استخدام:

مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه
-2 ریاضی و آمار مقدماتی
-3 زبان و ادبیات فارسی
-4 معارف اسلامی
-5 زبان انگلیسی عمومی
-6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-7 هوش و توانمندی های عمومی
- آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این
صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.
تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا
مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.


درباره مشاغل صندوق تامین خسارتهای بدنی  و آشنایی با آن :

مقررات صندوق تامین خسارت های بدنی
جدول مباحث مطروحه ،اصطلاحات فنی و مصادیق و مواد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ...شخص ثالث راجع به مقررات و صلاحیت صندوق تامین خسارتهای بدنی
ردیف
مباحث مطروحه
اصطلاحات فنی ومصادیق
مواد قانونی
۱
الزامات صندوق تامین خسارتهای بدنی در جبران خسارت اشخاص ثالث
صندوق در موارد ذیل اقدام به پرداخت خسارت بدنی به اشخاص ثالث زیاندیده در حوادث رانندگی می نماید :
۱-فقدان یا انقضاء بیمه نامه مسبب حادثه .
۲- بطلان قرارداد بیمه .
- بطلان قرارداد بیمه نامه به مواردی است که عقد بیمه فاقد یکی از شرایط اصلی صحت معامله باشد یا طبق قانون بیمه به لحاظ اظهارات خلاف واقع بیمه گذار در زمان عقد قرارداد بیمه و... 
۳- تعلیق تامین بیمه گر 
- تعلیق تامین بیمه گر نوعی ضمانت اجرایی مالی ، قراردادی یا قانونی است که نسبت به بعضی از بیمه گذاران متخلف اعمال می شود مانند پرداخت نکردن حق بیمه که قرارداد بیمه ازبین نمی رود و بیمه گذار مدیون حق بیمه است اما شروع تامین بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه مقرر می باشد .تعهد بیمه گر با دریافت حق بیمه قوت اجرایی پیدا می کند .بیمه گذار در زمان تعلیق تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت .
۴- فرار کردن مسئول حادثه .
۵- شناخته نشدن مسئول حادثه.
۶- ورشکستگی بیمه گر .
۷- خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه 
- مانند پرداخت مابه التفاوت خسارت بدنی سر نشینان بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه 
ماده ۱۰
۲
حوادث تحت پوشش
بر اساس جدول ردیف ۴ 
تبصره ۵ ماده ۱
۳
اشخاص ثالث
بر اساس جدول ردیف ۵ 
تبصره ۶ماده ۱۰
۴
خسارتهای استثناشده
براساس جدول ردیف ۷
ماده ۱۰و۷
۵
تعهدات صندوق
جبران خسارتهای بدنی برا ساس جدول ردیف ۸
تبصره ۱ ماده ۱۰
۶
حق مراجعه مستقیم زیاندیده به صندوق
زیاندیده حق دارد با ارائه مدارک لازم به طور مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نماید 
ماده ۱۴
۷
ویژگیهای صندوق تائمین خسارتهای بدنی
- حمایت از زیاندیده گانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمه گران تعهدی در جبران خسارت ندارد یا قادر به انجام تعهدات خود نیستند .
- هر امری که مانع از جبران خسارت بدنی زیاندیده طبق قانون و شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه شود از طریق صندوق قابل جبران است به استثناء موارد دمصرح در ماده ۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ...(ردیف ۷) .
- تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است .
- حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران خسارت از طرف بیمه گران ممکن نباشد .
- صندوق جانشینی زیاندیده حق دارد به عامل زیان یا مسئول خسارت مراجعه و مبلغ پرداختی را استرداد نماید .
- اگر مدیون خسارت ،بیمه گر ی باشدکه دچار ورشکستگی شده است .صندوق به جانشینی زیاندیده به مدیر تصفیه امور وورشکستگی مراجعه و طلب خود را ازمحل وجوه قابل تقسیم بین بستانکاران بیمه گر ورشکسته وصول خواهد کرد . 
- اداره صندوق به عهده بیمه مرکزی ایران و چگونگی آن براساس تصویب نامه هیات وزیران خواهد بود .
ماده ۱۰
بندج ماده ۱۱
تبصره ۲ماده۱۰وماده ۱۳
۸
منابع مالی صندوق
منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی بشرح بندها و تبصره های ماده ۱۱قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ... می باشد (به متن قانون، مندرج در بخش پایانی کتاب مراجعه شود ).
ماده ۱۱

کلمات کلیدی


آگهی استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی | دانلود رایگان نمونه ... www.pazhang.ir/?p=5675 ۴ روز پیش - صندوق تامین خسارتهای بدنی در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط مرد را با مدارک تحصیلی کارشناسی و ... استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی سال 94 | ایران استخدام iranestekhdam.ir/استخدام-صندوق-تامین-خسارتهای-بدنی-سال-94/ ۷ ساعت پیش - برای دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی اینجا کلیک کنید. صندوق تامین خسارتهای بدنی در نظر دارد به منظور تامین ... دانلود نمونه سوالات استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی talafile.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-صندوق-تامین-خسا/ ۴ روز پیش - این مجموعه با توجه متن آگهی استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی تهیه گردیده و شامل نمونه سوالات پرتکرار آزمون استخدامی به همراه پاسخ می باشد. استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی | کاردهی|آگهی استخدام ... kardehi.ir/tag/استخدام-صندوق-تامین-خسارتهای-بدنی/ ۴ روز پیش - کاردهی|آگهی استخدام|استخدام جدید|نمونه سوال استخدامی · خانه. شنبه ۲۲ ... مشاهده استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی سال ۹۴. دسته بندی : استخدام ... شرایط استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی | شرایط شرکت در www.ghatreh.com/news/.../شرایط-استخدام-صندوق-تامین-خسارتهای-بدن... ۴ روز پیش - شرایط شرکت در آزمون استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی صندوق تامین خسارتÙ. استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی | استخدام www.estekhtam.com/استخدام-صندوق-تامین-خسارتهای-بدنی/ ۴ روز پیش - آگهی جذب نیروی کار صندوق تامین خسارتهای بدنی در نظر دارد به منظور تامین ... نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت · استخدام شرکت پالایش نفت ... خبر: استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی در ۱۰ استان کشور pnu-club.com/99672-خبر-استخدام-صندوق-تامین-خسارتهای-بدنی-در-۱۰... صندوق تامین خسارتهای بدنی در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعداد. ... دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور · موسسه مترجمان ارشد ... اعلام نتایج آزمون استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی-ای ... khabarpu.com/h.php?t=209-x-sP-q521765_t_a-oratoudaxeo... ۴ روز پیش - اعلام نتایج آزمون استخدامی صندوق تامین خسارتهای بدنی-ای استخدام|خبر پو,مرجع اخبار و ... «اقدام اتحادیه اروپا غیر سازنده و سوال برانگیز است». استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی - دریم - dreamtheater dreamtheater.ir/استخدام-صندوق-تامین-خسارتهای-بدنی/ ۱ روز پیش - آگهی جذب قوه کار صندوق تامین خسارتهای بدنی در نظر دارد به منظور ... حاوی 7 نمونه آزمون استخدامی که هر یک شامل بیش از 100 سوال از سوالات عمومی آزمون ... استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی - بانک اخبار خبرگزاری ها banknews.info/employment/1556716 ۲ روز پیش - آگهی جذب نیروی کار صندوق تامین خسارتهای بدنی در نظر دارد به منظور ... برای دریافت نمونه سوالات آزمون های استخدامی با پاسخ اینجا کلیک کنید .